Galaatlastele 1:1–24

1  Pauluselt, apostlilt, keda pole saatnud ega ametisse määranud inimesed, vaid Jeesus Kristus+ ja Jumal, Isa,+ kes Jeesuse surnuist üles äratas,  ning kõigilt vendadelt, kes on koos minuga, Galaatia kogudustele.  Armu* ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt,  kes andis enese meie pattude eest,+ et vabastada meid praeguse kurja maailma* võimusest+ meie Jumala ja Isa tahtel.+  Jumalale kuulugu au igavesest ajast igavesti! Aamen.  Mind hämmastab, et te nii kiiresti olete hakanud eemalduma temast, kes on kutsunud teid Kristuse armu kaudu, ja võtate kuulda teistsugust head sõnumit.+  Kuid mingit teist head sõnumit pole olemas. Küll on aga neid, kes teid segadusse ajavad+ ja tahavad head sõnumit Kristusest moonutada.  Ent isegi kui meie või mõni ingel taevast peaks kuulutama teile mingit head sõnumit peale selle, mida meie oleme teile kuulutanud, siis olgu ta neetud.  Nagu me juba oleme öelnud, nii ütlen ma jälle: kes tahes kuulutab teile mingit muud head sõnumit kui seda, mille te olete vastu võtnud, see olgu neetud. 10  Kas ma otsin nüüd inimeste või Jumala poolehoidu? Kas ma üritan olla inimestele meele järele? Kui ma ikka veel püüaksin olla inimestele meeltmööda, ei oleks ma Kristuse ori. 11  Olgu teile teada, vennad, et hea sõnum, mida ma olen teile kuulutanud, ei pärine inimestelt.+ 12  Ma pole kuulnud ega õppinud seda inimestelt, vaid selle on ilmutanud mulle Jeesus Kristus. 13  Te olete ju kuulnud minu varasemast elust juudiusulisena,+ kuidas ma Jumala kogudust ägedalt taga kiusasin ja laastasin.+ 14  Ma jõudsin juudi usus kaugemale kui paljud minu eakaaslased mu rahva hulgast, kuna ma seisin märksa innukamalt oma isade pärimuste eest.+ 15  Kui aga Jumal, kes mind emaihust välja tõi ja mind oma armuga kutsus,+ arvas heaks 16  minu kaudu oma poja kohta teadmisi jagada, kuulutada mittejuutidele head sõnumit temast,+ siis ei hakanud ma nõu pidama ühegi inimesega. 17  Samuti ei läinud ma Jeruusalemma nende juurde, kes olid saanud apostliks enne mind, vaid ma läksin Araabiasse ja tulin siis tagasi Damaskusse.+ 18  Kolm aastat hiljem läksin ma Jeruusalemma+ Keefasega*+ rääkima ja jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks. 19  Teistest apostlitest ei näinud ma kedagi peale meie isanda venna Jaakobuse.+ 20  Ma kinnitan teile Jumala ees, et ma ei kirjuta teile midagi valet. 21  Seejärel läksin ma Süüria ja Kiliikia aladele.+ 22  Juudamaa kristlikes kogudustes aga ei tuntud mind. 23  Seal oli üksnes kuuldud räägitavat: „See, kes meid varem taga kiusas,+ kuulutab nüüd head sõnumit sellest usust, mida ta varem püüdis hävitada.”+ 24  Ja nad ülistasid minu pärast Jumalat.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
Võib tõlkida ka „ajastu”.
Sama kes Peetrus.

Kommentaarid

Pildid ja videod