Filiplastele 2:1–30

2  Teie, kes te Kristuse jüngritena teisi armastusest julgustate ja lohutate, väljendate hoolimist, kiindumust ja kaastunnet,  tehke mu rõõm täielikuks sellega, et olete üksmeelsed, armastate üksteist, hoiate ühte ning mõtlete ühtemoodi.+  Ärge tehke midagi kiusu+ ega eneseupitamise pärast,+ vaid pidage alandlikult teisi endast ülemaks.+  Ärge pidage silmas üksnes enda,+ vaid ka teiste kasu.+  Olge samasuguse suhtumisega, nagu oli Kristus Jeesus.+  Kuigi ta oli Jumala sarnane,+ ei tulnud talle mõttessegi olla Jumalaga võrdne.+  Ta hoopis loobus kõigest, mis tal oli, ja sai orja sarnaseks;+ ta sai inimeseks.+  Inimesena ta alandus ja jäi kuulekaks surmani,+ surmani piinapostil.+  Seepärast ülendas Jumal ta kõrgemale, kui ta oli olnud enne,+ ja andis talle nime, mis on üle kõigi teiste nimede,+ 10  et igaüks — nii taevas, maa peal kui ka maa all — painutaks oma põlvi Jeesuse nime ees+ 11  ja tunnistaks avalikult, et Jeesus Kristus on Isand+ Jumala, Isa auks. 12  Niisiis, mu armsad, nagu te olete alati olnud kuulekad — mitte ainult siis, kui ma olen teie juures, vaid palju meelsamini nüüd, minu äraolekul —, nii olge seda ka edaspidi, töötades oma pääste nimel aukartuse ja värinaga. 13  Jumal annab teile jõudu, et te niihästi tahaksite kui ka suudaksite tegutseda talle meelepäraselt. 14  Tehke kõike nurisemata+ ja vastu vaidlemata,+ 15  et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed+ keset rikutud ja pahelist põlvkonda+ ja säraksite maailmas kui valgusallikad,+ 16  hoides kindlalt kinni elu sõnast.+ Siis on mul Kristuse päeval põhjust rõõmustada, et ma pole asjata jooksnud ega asjata kõvasti tööd teinud. 17  Ja isegi kui mind valatakse joogiohvrina*+ teie ohvri,+ püha teenistuse peale, milles usk teid ajendab osalema, olen ma rõõmus ja rõõmustan koos teie kõigiga. 18  Olge teiegi rõõmsad ja rõõmustage koos minuga! 19  Kui see on meie isanda Jeesuse tahe, saadan ma peagi teie juurde Timoteose,+ et ma saaksin julgustust, kuuldes, kuidas teil läheb. 20  Mul pole kedagi teist, kes oleks sellise suhtumisega nagu tema ja kes teist tõeliselt hooliks. 21  Kõik teised peavad silmas vaid oma huve, mitte Jeesus Kristuse huve. 22  Ent te teate, et tema on oma tublidust igati tõestanud: nagu laps+ oma isaga on ta koos minuga palehigis tööd teinud, et aidata kaasa hea sõnumi levikule. 23  Seepärast loodangi ma saata just tema, niipea kui olen saanud teada, mis minust saab. 24  Ja ma usun, et saan meie isanda tahtel varsti ka ise tulla.+ 25  Praegu aga pean ma vajalikuks saata teie juurde Epafroditose — oma venna, kaastöölise ja võitluskaaslase ning teie käskjala ja minu eest hoolitseja+ —, 26  kuna ta igatseb teid kõiki näha ja on masendunud, et te kuulsite tema haigestumisest. 27  Ta jäi tõesti väga haigeks ja oli lausa suremas, ent Jumal halastas ta peale, kuid mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mind ei haaraks veelgi suurem kurbus. 28  Seetõttu saadan ma ta viivitamata teie juurde, et te saaksite teda nähes taas rõõmsaks ja minulgi oleks kurbust vähem. 29  Võtke ta siis rõõmuga vastu, nagu te tavaliselt meie isanda järelkäijaid vastu võtate, ja pidage niisuguseid mehi kalliks,+ 30  sest Kristuse* töö pärast oleks ta äärepealt surnud, kuna ta seadis oma elu ohtu, et korvata teie eemalolekut ja hoolitseda teie asemel minu eest.+

Allmärkused

Selle kõnekujundiga väljendab Paulus oma soovi anda endast kõik, et kaaskristlasi aidata.
Teine võimalik tähendus: „isanda”.

Kommentaarid

Pildid ja videod