Filiplastele 1:1–30

1  Pauluselt ja Timoteoselt, Kristus Jeesuse orjadelt, kõigile Filippis+ olevatele pühadele, Kristus Jeesuse jüngritele, samuti koguduse ülevaatajatele ja abilistele.+  Armu* ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt!  Ma tänan alati oma Jumalat, kui ma teid meenutan  oma anuvates palvetes teie kõigi eest. Iga mu palve on esitatud rõõmuga+  panuse pärast, mille te olete andnud hea sõnumi levitamisse esimesest päevast peale kuni praeguseni.  Ma olen veendunud, et Jumal, kes teie vormimist on alustanud, viib selle ka lõpule+ Kristus Jeesuse päevaks.+  Mul on igati põhjust teist kõigist niiviisi mõelda, sest te olete mu südames, teie, kes te olete koos minuga saanud osa Jumala armust, kui olete toetanud mind nii mu vangiahelates+ kui ka mu püüdlustes head sõnumit kaitsta ja selle kuulutamist seadustada.+  Jumal on tunnistajaks, kuidas ma igatsen teie kõigi järele, südames samasugused hellad tunded nagu Kristus Jeesusel.  Ma palvetan ikka, et teie armastus üha rohkem ja rohkem kasvaks+ ning et te õpiksite Jumala tahet järjest paremini tundma+ ja saaksite sellest üha selgemini aru.+ 10  Ma palvetan, et te teeksite alati kindlaks, mis on esmatähtis,+ ja oleksite veatud ega saaks teistele komistuskiviks,+ kuni saabub Kristuse päev, 11  ning et te kannaksite tänu Jeesus Kristusele rikkalikult õiguse vilja+ Jumala auks ja kiituseks. 12  Ma soovin teile teada anda, vennad, et minu olukord on hea sõnumi levikule koguni kasuks tulnud 13  ning et kogu pretoriaanide väeüksus* ja ka kõik teised on saanud teada, et olen vangiahelais+ Kristuse pärast.+ 14  Enamik vendi meie isanda teenistuses on mu vangiahelate tõttu kindlamaks saanud ning on nüüd veel julgemad, jah, kartmatud, rääkima Jumala sõna. 15  Mõned kuulutavad Kristust kadedusest ja võistlusvaimust, teised aga õigel ajendil. 16  Need, kes kuulutavad Kristust armastusest, teavad, et mind on määratud head sõnumit kaitsma.+ 17  Aga need, kes teevad seda pahatahtlikkusest, mitte puhastel ajenditel, tahavad tekitada mulle raskusi mu vangiahelates. 18  Ja mis on tulemuseks? Üksnes see, et Kristust kuulutatakse igal viisil, olgu tagamõttega või tõemeeli, ja see teeb mulle rõõmu. See rõõmustab mind edaspidigi, 19  sest ma tean, et see toob mulle pääsemise tänu teie anumistele+ ja Jeesus Kristuse vaimule.+ 20  Ma ootan ja loodan, et ma ei jää milleski häbisse, vaid et ma saan ka nüüd täie julgusega ülistada Kristust, nagu ma seda alati olen teinud. Toogu ma talle ülistust, olgu siis elu või surmaga!+ 21  Kui ma elan, siis elan Kristusele,+ ja kui ma suren, tuleb see mulle kasuks.+ 22  Kui mul tuleb elada edasi oma lihalikus kehas, kannab mu töö rohkem vilja. Siiski ma ei ütle, kumma võimaluse ma valiksin. 23  Mind tõmbab mõlemale poole. Ma soovin vabaneda ja olla koos Kristusega,+ mis on kindlasti palju parem,+ 24  ent lihalikku kehasse jäämine on vajalikum teie pärast. 25  Olles selles veendunud, tean ma, et jään lihalikku kehasse ja teie kõigi juurde, et te võiksite edeneda ja kogeda usust tulenevat rõõmu. 26  Ja siis, kui ma taas teie juures olen, olete te Jeesus Kristuse jüngritena minu pärast ülirõõmsad. 27  Vaadake ainult, et te* käituksite Kristusest rääkiva hea sõnumi vääriliselt,+ et ma, olgu tulles ja teid nähes või eemal viibides, kuuleksin teie kohta, et te olete jäänud üksmeelseks ja võitlete nagu üks hing,+ külg külje kõrval, et hoida usku heasse sõnumisse, 28  ega lase vastastel end millestki kohutada. Kõik see on neile eesootava hävingu märgiks,+ teile aga pääste märgiks,+ ja see on Jumalalt. 29  Teile on saanud Kristuse pärast osaks au mitte ainult uskuda temasse, vaid ka kannatada tema pärast.+ 30  Te võitlete sama võitlust, mida olete näinud mind võitlevat,+ ja mida, nagu te nüüd kuulete, ma võitlen ikka veel.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
Pretoriaanid olid Rooma keisri ihukaitseväelased.
Võib tõlkida ka „te kodanikena”.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Pauluse vangiahelad, kui ta oli koduarestis
Pauluse vangiahelad, kui ta oli koduarestis

Kui Paulus esimest korda Roomas vangis oli, lubati tal üürielamus omaette elada koos sõduriga, kes teda valvas. (Ap 28:16, 30.) Rooma valvurid panid tavaliselt vangid ahelaisse. Harilikult oli vangi parem ranne aheldatud valvuri vasaku randme külge. Nii jäi valvuri parem käsi vabaks. Enamikes kirjades, mida Paulus Roomas koduarestis olles kirjutas, mainib ta oma vangistust ja vangiahelaid. (Ef 3:1; 4:1; 6:20; Flp 1:7, 13, 14, 17; Kol 4:3, 18; Flm 1, 9, 10, 13.)