Fileemonile 1:1–25

 Pauluselt, kes on vangis+ Kristus Jeesuse pärast, ja vend Timoteoselt+ meie armsale kaastöölisele Fileemonile,  meie õele Appiale ja võitluskaaslasele Arhipposele,+ samuti kogudusele sinu majas.+  Armu* ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt!  Ma tänan alati oma Jumalat, kui meenutan sind oma palvetes,+  sest ma olen kuulnud sinu usust meie isandasse Jeesusesse ja su armastusest tema ja kõigi pühade vastu.  Ma palvetan, et usk, mis on nii sinul kui ka teistel, aitaks sul veelgi sügavamalt mõista kõike seda head, mis meil on tänu Kristusele.  Kui ma kuulsin sinu armastusest, valmistas see mulle palju rõõmu ja heameelt, sest sa oled kosutanud pühade südant, mu vend.  Seepärast, ehkki mul oleks Kristuse apostlina õigus sind käskida, et sa teeksid, mida vaja,  ma pigem palun sind su armastuse pärast, mina, Paulus, kes olen ju vana mees ja nüüd ka Kristus Jeesuse pärast vangis. 10  Ma palun sind oma lapse Oneesimose*+ pärast, kelle isaks ma sain+ vangis olles. 11  Varem ei olnud temast sulle kasu, aga nüüd on ta kasulik nii sulle kui ka mulle. 12  Ma saadan ta sinu juurde tagasi, tema, kes on mu südamesse kasvanud. 13  Ma tahaksin hoida teda enda juures, et ta oleks mulle abiks sinu asemel, sellal kui ma hea sõnumi kuulutamise pärast vangis olen.+ 14  Aga ma ei taha teha midagi ilma sinu nõusolekuta, et su heategu poleks pealesunnitud, vaid vabatahtlik.+ 15  Võib-olla sellepärast oligi ta mõnda aega sinu juurest ära, et sa saaksid ta tagasi igaveseks, 16  kuid enam mitte orjana,+ vaid rohkem kui orjana — kalli vennana,+ kes on väga armas mulle, ent palju enam veel sulle, nii inimesena kui ka kristliku vennana. 17  Kui sa nüüd pead mind oma sõbraks, siis võta ta südamlikult vastu, nagu sa võtaksid mind ennast. 18  Kui ta on sulle mingit kahju tekitanud või on sulle võlgu, siis pane see minu arvele. 19  Mina, Paulus, kirjutan omaenese käega: mina maksan selle tagasi. Pealegi võlgned sa ju mulle oma elu. 20  Mu vend, tee mulle see teene, kuna me mõlemad oleme Isanda jüngrid. Kosuta mu südant Kristuse pärast! 21  Ma kirjutan seda, kuna olen kindel sinu vastutulelikkuses ja tean, et sa teed veel rohkemgi, kui ma palun. 22  Ja veel, sea mulle valmis peatuspaik, sest ma loodan, et tänu teie palvetele antakse mind teile tagasi*.+ 23  Sulle saadab tervitusi Epafras,+ kes on koos minuga Kristus Jeesuse pärast vangis, 24  samuti tervitavad sind minu kaastöölised Markus, Aristarhos,+ Deemas+ ja Luukas.+ 25  Meie isanda Jeesus Kristuse arm olgu teie vaimuga!

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
Nimi Oneesimos tähendab „kasulik”.
Võib tõlkida ka „lastakse mind vabaks teie heaks”.

Kommentaarid

Pildid ja videod