Ester 8:1–17

8  Selsamal päeval andis kuningas Ahasveros juutide vaenlase+ Haamani+ vara kuninganna Estrile. Mordokai tuli kuninga ette, sest Ester oli kuningale öelnud, kes Mordokai temale on.+  Siis tõmbas kuningas sõrmest pitserisõrmuse,+ mille ta oli Haamanilt ära võtnud, ja andis Mordokaile. Ester pani Mordokai Haamani vara üle.+  Seejärel pöördus Ester taas kuninga poole. Ta heitis tema jalge ette, nuttis ja anus, et kuningas takistaks agaglase Haamani kurja nõu teoks saamast ja tühistaks juutide vastu sepitsetud plaani.+  Kuningas sirutas Estri poole oma kuldse valitsuskepi,+ mispeale Ester tõusis ja jäi kuninga ette seisma.  Ta ütles: „Kui kuningas heaks arvab ja kui ma olen tema silmis armu leidnud ning see asi on kuninga arvates õige ja ma olen talle meelepärane, siis kirjutatagu määrus, mis tühistaks agaglase+ Hammedata poja Haamani sepitsetud kirjad,+ kus kästi kõigis kuninga halduspiirkondades juudid hukata.  Sest kuidas suudaksin ma vaadata pealt oma rahva õnnetust ja näha oma sugulaste hävitamist?”  Seepeale ütles kuningas Ahasveros kuninganna Estrile ja juut Mordokaile: „Haamani vara andsin ma Estrile+ ja Haamani lasin ma posti külge rippuma panna,+ sest ta plaanis rünnakut juutide vastu.  Kirjutage nüüd juutide kaitseks kuninga nimel määrus, nagu on teie silmis hea, ja pitseerige see kuninga pitserisõrmusega, sest määrust, mis on kirjutatud kuninga nimel ja pitseeritud kuninga pitserisõrmusega, pole võimalik tühistada.”+  Niisiis kutsuti 3. kuu, see on sivanikuu* 23. päeval kuninga kirjutajad ja need panid kirja kõik, mida Mordokai käskis teha juutidel, satraapidel,+ maavalitsejatel ja halduspiirkondade valitsejatel+ 127 halduspiirkonnas Indiast Etioopiani. Igasse halduspiirkonda kirjutati sealses kirjaviisis ja igale rahvale tema omas keeles, sealhulgas juutidele nende kirjaviisis ja keeles. 10  Mordokai kirjutas määruse kuningas Ahasverose nimel ja pitseeris selle kuninga pitserisõrmusega.+ Ta saatis dokumendid teele käskjalgadega, kes ratsutasid kuninga talli jaoks aretatud kiiretel postihobustel. 11  Neis dokumentides oli kirjas, et kuningas lubab juutidel kõigis linnades kokku tulla ja kaitsta end ning hävitada, tappa ja hukata iga rahva seas ja igas halduspiirkonnas kõik relvastatud salgad, kes neid ründavad, ka naised ja lapsed, ning võtta endale nende vara.+ 12  See pidi toimuma kõigis kuningas Ahasverose halduspiirkondades ühel ja samal päeval, 12. kuu, see on adarikuu* 13. päeval.+ 13  Dokumendi sisu tuli kuulutada välja kui seadus kõigis halduspiirkondades. See tuli teha teatavaks kõigi rahvaste seas, et juudid oleksid sellel päeval valmis oma vaenlastele kätte maksma.+ 14  Käskjalad asusid kuninga talli postihobustel kuninga käsul kiiresti teele. Seadus kuulutati välja ka Susa+ kindluses. 15  Mordokai lahkus kuninga eest, seljas sinisest ja valgest kangast kuninglik rõivas ning peenvillane purpurpunane mantel ja peas hiilgav kuldkroon.+ Susa linn hõiskas rõõmust. 16  Juudid tundsid kergendust, nad olid rõõmsad ja juubeldasid ning neisse suhtuti aukartusega. 17  Kõigis halduspiirkondades ja linnades, kuhu kuninga määrus ja seadus jõudis, hakkasid juudid rõõmutsema, juubeldama ja pidutsema. Paljud inimesed rahvaste seast ütlesid end olevat juudid,+ sest neid oli vallanud hirm juutide ees.

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod