Ester 3:1–15

3  Pärast neid sündmusi edutas kuningas Ahasveros Haamanit,+ agaglase+ Hammedata poega, ja tõstis ta kõrgemale kõigist teistest võimukandjatest, kes ta juures olid.+  Kõik kuninga sulased, kes olid kuninga väravas, kummardasid Haamani ees ja heitsid silmili maha, sest nii oli kuningas käskinud teha. Mordokai aga ei kummardanud ega heitnud maha.  Siis küsisid kuninga väravas olevad kuninga sulased Mordokailt: „Miks sa kuninga käsust üle astud?”  Nad küsisid seda temalt päevast päeva, aga tema jäi kõigutamatuks. Siis teatasid nad sellest Haamanile, et näha, kas Mordokai käitumist sallitakse,+ oli ta ju neile öelnud, et ta on juut.+  Kui Haaman nägi, et Mordokai ei kummarda tema ees ega heida tema ette maha, läks ta raevu.+  Ta ei rahuldunud aga mõttega tappa üksnes Mordokai, sest talle oli räägitud Mordokai rahvast. Niisiis hakkas Haaman otsima võimalust, et hävitada Ahasverose kuningriigist kõik juudid, kogu Mordokai rahvas.  1. kuul, see on niisanikuul*, kuningas Ahasverose 12. aastal+ heideti Haamani ees pur’i,+ see tähendab liisku, et see päev ja kuu kindlaks määrata, ning liisk langes 12. kuule, adarikuule*.+  Haaman ütles kuningas Ahasverosele: „On üks rahvas, kes elab hajutatuna kõigi su kuningriigi halduspiirkondade+ rahvaste seas.+ Nende seadused erinevad kõigi teiste rahvaste omadest ja nad ei allu kuninga seadustele. Kuningal ei ole kasulik neid sallida.  Kui kuningas heaks arvab, siis kirjutatagu määrus, et nad tuleb hukata. Ma maksan 10 000 talenti* hõbedat ametnike kätte, kes panevad selle kuninga varakambrisse.* 10  Seepeale võttis kuningas oma sõrmest pitserisõrmuse+ ja andis agaglase+ Hammedata pojale Haamanile,+ juutide vaenlasele. 11  Kuningas ütles Haamanile: „Nii hõbe kui ka rahvas on sinu. Tee selle rahvaga, nagu on sinu silmis hea.” 12  1. kuu 13. päeval kutsuti kokku kuninga kirjutajad.+ Nad panid kirja+ kõik Haamani käsud, mis ta andis kuninga satraapidele*, halduspiirkondade maavalitsejatele ning eri rahvaste võimukandjatele. Igasse piirkonda kirjutati sealses kirjaviisis ja igale rahvale tema omas keeles. Need kirjutati kuningas Ahasverose nimel ja pitseeriti kuninga pitserisõrmusega.+ 13  Kõigisse kuninga halduspiirkondadesse saadeti käskjalad kirjadega, kus oli öeldud, et 12. kuu, adarikuu* 13. päeval+ tuleb üheainsa päevaga tappa ja hukata kõik juudid, nii noored kui ka vanad, nii lapsed kui ka naised, ning nende vara tuleb ära võtta.+ 14  See pidi saama seaduseks kõigis halduspiirkondades ja tehtama teatavaks kõigile rahvastele, et nad oleksid selleks päevaks valmis. 15  Käskjalad asusid kuninga sõna peale kiiresti teele+ ja seadus kuulutati Susa+ kindluses välja. Kuningas ja Haaman istusid maha jooma. Susa linn aga oli segaduses.

Allmärkused

342 tonni. (Vt lisa B14.)
Teine võimalik tähendus: „ma maksan selle töö tegemiseks kuninga varakambrisse 10 000 talenti”.
Halduspiirkonna kõrgeima valitseja nimetus.

Kommentaarid

Pildid ja videod