Esra 7:1–28

7  Pärast neid sündmusi Pärsia kuninga Artaxerxese*+ valitsusajal pöördus tagasi Esra*.+ Esra oli Seraja+ poeg, Seraja oli Asarja poeg, Asarja oli Hilkija+ poeg,  Hilkija oli Sallumi poeg, Sallum oli Saadoki poeg, Saadok oli Ahituubi poeg,  Ahituub oli Amarja poeg, Amarja oli Asarja+ poeg, Asarja oli Merajoti poeg,  Merajot oli Serahja poeg, Serahja oli Ussi poeg, Ussi oli Bukki poeg,  Bukki oli Abisuua poeg, Abisuua oli Piinehase+ poeg, Piinehas oli Eleasari+ poeg ja Eleasar oli peapreester Aaroni+ poeg.  Seesama Esra lahkus Babülonist. Ta oli ümberkirjutaja*, kes tundis hästi Moosese seadust,*+ mille oli andnud Iisraeli Jumal Jehoova. Kuningas tegi Esra heaks kõik, mis see palus, sest Esra peal oli tema Jumala Jehoova käsi.  Kuningas Artaxerxese seitsmendal aastal asus osa iisraellasi, preestreid, leviite,+ lauljaid,+ väravavalvureid+ ja templiabilisi+ Jeruusalemma poole teele.  Esra jõudis Jeruusalemma viiendal kuul kuninga seitsmendal aastal.  Ta lahkus Babülonist esimese kuu esimesel päeval ja jõudis Jeruusalemma viienda kuu esimesel päeval, sest tema Jumala kaitsev käsi oli tema peal.+ 10  Esra oli valmistanud ette oma südant, et otsida* Jehoova seadusest juhatust, täita seda seadust+ ning õpetada Iisraelis selles sisalduvaid määrusi ja õigusnorme.+ 11  See on ärakiri kirjast, mille kuningas Artaxerxes andis preestrile ja ümberkirjutajale Esrale, Jehoova käskude ja Iisraelile antud määruste asjatundjale: 12  * „Artaxerxes,+ kuningate kuningas, preester Esrale, taeva Jumala seaduse ümberkirjutajale. Rohket rahu sulle! 13  Ma olen andnud korralduse, et igaüks, kes Iisraeli rahvast ning selle preestritest ja leviitidest elab minu valdustes ja tahab minna Jeruusalemma koos sinuga, asugu teele.+ 14  Kuningas ja tema seitse nõunikku on käskinud sul uurida, kas Juudas ja Jeruusalemmas järgitakse sinu Jumala seadust, mis on su hoole all, 15  ning võtta kaasa hõbe ja kuld, mille kuningas ja tema nõunikud on vabatahtlikult andnud Iisraeli Jumalale, kelle eluase on Jeruusalemmas, 16  samuti kogu hõbe ja kuld, mille sa saad tervest Babüloni halduspiirkonnast ühes kingitustega, mille rahvas ja preestrid annavad oma Jumala koja jaoks Jeruusalemmas.+ 17  Osta siis viivitamata selle raha eest pulle,+ jäärasid,+ tallesid+ ja nende juurde kuuluvaid roaohvreid+ ja joogiohvreid+ ning ohverda need oma Jumala koja altaril Jeruusalemmas. 18  Mida tahes sina ja su vennad arvate heaks teha ülejäänud hõbeda ja kullaga, seda kooskõlas oma Jumala tahtega ka tehke. 19  Kõik nõud, mis antakse sulle su Jumala koja teenistuse tarvis, vii Jumala ette Jeruusalemma.+ 20  Kõik muud vajalikud kulud seoses oma Jumala kojaga kata kuninga varakambrist.+ 21  Mina, kuningas Artaxerxes, olen andnud kõigile suure jõe taguse piirkonna varahoidjatele korralduse, et kõike, mida preester Esra,+ taeva Jumala seaduse ümberkirjutaja, palub, tuleb anda otsekohe: 22  kuni 100 talenti* hõbedat, 100 koori* nisu, 100 batti* veini+ ja 100 batti õli+ ning piiramatus koguses soola.+ 23  Kõike, mida taeva Jumal käsib, tehtagu taeva Jumala koja+ heaks innuga, et tema viha ei tõuseks kuninga valduste ega tema poegade vastu.+ 24  Võetagu teadmiseks, et üheltki preestrilt, leviidilt, muusikult,+ väravavalvurilt ja templiabiliselt+ ega neilt, kes teevad tööd Jumala koja juures, ei tohi võtta maksu, andamit+ ega tolli. 25  Sina, Esra, pane oma Jumalalt saadud tarkust mööda ametisse ametnikke ja kohtunikke, et nad mõistaksid kohut kogu suure jõe taguse piirkonna rahva üle, kõigi üle, kes tunnevad su Jumala seadusi; aga neid, kes ei tunne, tuleb õpetada.+ 26  Igaüht, kes ei täida sinu Jumala seadust ja kuninga seadust, karistatagu otsekohe: ta kas hukatagu, saadetagu pagendusse, talle määratagu rahatrahv või ta pandagu vangi.” 27  Ülistatud olgu Jehoova, meie esiisade Jumal, kes pani kuninga südamesse mõtte Jehoova koda Jeruusalemmas kauniks teha!+ 28  Ta on osutanud mulle truud armastust kuninga,+ tema nõunike+ ja tema kõrgete võimukandjate ees. Ma sain julgust, sest mu Jumala Jehoova käsi oli minu peal, ja kutsusin kokku Iisraeli peamehed, et asuda üheskoos teele.

Allmärkused

Artaxerxes I.
Nimi Esra tähendab „abi”.
Võib tõlkida ka „kirjatundja”.
Võib tõlkida ka „ta oli Moosese seaduse osav ümberkirjutaja”.
Võib tõlkida ka „oli võtnud oma südames nõuks otsida”.
Esra 7:12–26 kirjutati aramea keeles.
3,4 tonni. (Vt lisa B14.)
17 tonni.
2200 liitrit.

Kommentaarid

Pildid ja videod