Apostlite teod 3:1–26

3  Kord läksid Peetrus ja Johannes üheksanda tunni* palvuse ajaks üles templisse.  Sinna kanti üks mees, kes oli sünnist saati jalust vigane. Iga päev toodi ta templi ukse juurde, mida hüütakse Ilusaks, et ta saaks templisse tulijatelt armuande paluda.  Kui ta märkas Peetrust ja Johannest templisse minemas, palus ta neiltki armuande.  Aga Peetrus ja Johannes vaatasid teda ning Peetrus ütles: „Vaata meie poole.”  Mees pööraski oma pilgu nendele, lootes neilt midagi saada.  Peetrus ütles: „Hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mida mul on, seda ma sulle annan. Naatsaretlase Jeesus Kristuse nimel — kõnni!”+  Seepeale haaras Peetrus mehe paremast käest kinni ja aitas ta üles.+ Otsekohe said tema jalad tugevaks,+  ta hüppas jalule,+ hakkas kõndima ning läks koos nendega templisse, käies, hüpeldes ja Jumalat kiites.  Kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. 10  Nad tundsid temas ära sellesama mehe, kes oli istunud templi Ilusa värava juures ja armuande palunud,+ ning nad olid hämmastunud ja vaimustunud sellest, mis temaga oli juhtunud. 11  Mees hoidis Peetrusest ja Johannesest kinni ning kogu rahvas jooksis üllatusest rabatuna nende juurde kokku paika, mida kutsutakse Saalomoni sammaskäiguks.+ 12  Seda nähes ütles Peetrus rahvale: „Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle ja miks te meid niimoodi vaatate, otsekui oleksime omaenda jõu või jumalakartlikkusega ta kõndima pannud? 13  Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal,+ meie esiisade Jumal, on austanud oma teenijat+ Jeesust,+ kelle te andsite teiste meelevalda+ ja salgasite Pilatuse ees, kuigi see oli otsustanud ta vabaks lasta. 14  Te salgasite selle püha ja õige. Te palusite, et vabastataks mõrtsukas,+ 15  ning tapsite elu teerajaja*.+ Jumal aga äratas ta surnuist üles ja meie oleme selle tunnistajad.+ 16  Kuna me usume Jeesusesse, on tema nimi selle mehe, keda te näete ja tunnete, tugevaks teinud. Usk, mis meil on tänu temale, on selle mehe teie kõigi nähes täiesti terveks teinud. 17  Ma tean ju, vennad, et te tegite seda teadmatusest+ nagu teie ülemadki.+ 18  Ent niiviisi on Jumal viinud täide selle, mida ta on kõigi prohvetite kaudu ennustanud, nimelt, et tema võitu* peab kannatama.+ 19  Seepärast kahetsege oma patte+ ja muutke end,+ et teie patud kustutataks+ ning et Jehoovalt tuleksid kosutuse ajad 20  ja ta saadaks teie jaoks määratud messia Jeesuse, 21  kes peab jääma taevasse, kuni jõuab kätte aeg, kui taastatakse kõik, millest Jumal on rääkinud vanal ajal elanud pühade prohvetite kaudu. 22  Mooses on ju öelnud: „Jumal Jehoova annab teile teie vendade seast ühe minusarnase prohveti.+ Te peate teda kuulda võtma kõiges, mis ta teile ütleb.+ 23  Aga igaüks, kes seda prohvetit ei kuula, hävitatakse rahva seast.”+ 24  Kõik prohvetid alates Saamuelist on selge sõnaga neist päevist teada andnud.+ 25  Teie olete prohvetite pojad ja selle lepingu pärijad, mille Jumal sõlmis teie esiisadega,+ kui ta ütles Aabrahamile: „Sinu järeltulija kaudu saavad õnnistused osaks kõigile maailma suguvõsadele.”+ 26  Jumal andiski oma teenija ja saatis ta teie juurde,+ et ta õnnistaks kõigepealt teid, aidates igaühel pöörduda oma kurjadest tegudest.”

Allmärkused

Umbes kell 15.
Võib tõlkida ka „ülemjuhi”.
Võib tõlkida ka „messias”.

Kommentaarid

Pildid ja videod