Apostlite teod 1:1–26

1  Esimeses jutustuses, Teofilos, kirjutasin ma kõigest, mida Jeesus tegi ja õpetas+  kuni päevani, mil ta üles võeti+ pärast seda, kui ta oli andnud püha vaimu kaudu juhendid apostlitele, kelle ta oli välja valinud.+  Kui ta oli kannatanud, ilmutas ta end neile palju kordi sellisel moel, et tema elusolekus ei jäänud vähimatki kahtlust.+ Nad nägid teda 40 päeva jooksul ja ta rääkis neile Jumala kuningriigist*.+  Nendega koos olles andis ta neile korralduse: „Ärge lahkuge Jeruusalemmast,+ vaid oodake seda, mida Isa on tõotanud+ ja millest te minult olete kuulnud.  Johannes ristis küll veega, aga peagi ristitakse teid püha vaimuga.”+  Kui nad olid kokku tulnud, küsisid nad temalt: „Isand, kas sa taastad praegu Iisraeli kuningriigi?”+  Ta vastas neile: „Teil pole vaja teada aegu ega määratud päevi, mida ainult Isal on õigus kindlaks määrata.+  Aga te saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale,+ ja te olete siis minu tunnistajad+ Jeruusalemmas,+ kogu Juudamaal, Samaarias+ ning maailma otsani.”+  Seda öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ning pilv varjas ta, nii et nad ei näinud teda enam.+ 10  Kui nad tema taevasse minekut vaatasid, seisid järsku nende kõrval kaks meest valgetes riietes+ 11  ja ütlesid: „Galilea mehed, miks te seisate ja taevasse vaatate? See Jeesus, kes teie seast taevasse võeti, tuleb samal viisil, nagu te nägite teda taevasse minevat.” 12  Siis nad läksid Jeruusalemma tagasi+ sellelt mäelt, mida nimetatakse Õlimäeks ja mis asub Jeruusalemma lähedal, hingamispäeva teekonna* kaugusel. 13  Kui nad kohale jõudsid, läksid nad ühte ülemisse tuppa, kus nad peatusid. Need olid Peetrus, Johannes, Jaakobus, Andreas, Filippus, Toomas, Bartolomeus, Matteus, Alfeuse poeg Jaakobus, Siimon, keda hüütakse innukaks, ja Jaakobuse poeg Juudas.+ 14  Nad kõik olid ühel meelel püsivalt palvetamas koos mõnede naiste,+ Jeesuse ema Maarja ja Jeesuse vendadega.+ 15  Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti (rahvast oli kokku umbes 120 inimest) ja ütles: 16  „Mehed, vennad! Kirjakoht, milles Taavet rääkis püha vaimu kaudu prohvetlikult Juudast, kes juhatas kohale Jeesuse kinnivõtjad,+ pidi täide minema.+ 17  Juudas kuulus meie hulka+ ja teenis koos meiega. 18  (See mees ostis ülekohtu palga eest põllu,+ ja kui ta pea ees alla kukkus, rebenes ta keha ning tema sisikond valgus välja.+ 19  Sellest said teada kõik Jeruusalemma elanikud, nii et seda põldu hakati nende keeles kutsuma Hakeldamaks, mis tähendab „verepõld”.) 20  Laulude raamatus on kirjutatud: „Tema elukoht jäägu tühjaks, ärgu olgu seal ühtki elanikku”+ ja „Tema ülevaatajaamet saagu teisele.”+ 21  Seepärast on vaja ta asendada kellegagi meeste hulgast, kes on olnud meiega kogu selle aja, kui isand Jeesus meie keskel tegutses — 22  alates sellest, kui Johannes ta ristis,+ kuni päevani, mil ta meie seast üles võeti+ —, et see mees oleks koos meiega Jeesuse ülesäratamise tunnistajaks.”+ 23  Siis esitati kaks meest: Joosep, keda hüütakse Barsabaseks ja ka Justuseks, ning Mattias. 24  Seejärel nad palvetasid: „Jehoova,* sina, kes sa tunned kõigi südant,+ näita meile, kumma neist kahest sa oled valinud, 25  et ta võtaks enda peale selle teenistusülesande ja apostliameti, mille Juudas hülgas, et minna oma teed.”+ 26  Nad heitsid liisku+ ja liisk langes Mattiasele ning ta arvati neile üheteistkümnele apostlile juurde.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kuningavalitsusest”. (Vt „Sõnaseletusi”.)
St umbes 890 m.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Betfage, Õlimägi ja Jeruusalemm
Betfage, Õlimägi ja Jeruusalemm

See lühike video järgib ida poolt Jeruusalemma viivat teed, alates praegusest At-Turist, mis arvatakse olevat Piiblis mainitud Betfage, kuni Õlimäe ühe kõrgeima kohani. Õlimäe idanõlval Betfagest ida pool asus Betaania, kus nüüd asub linnake nimega Al-Ayzariyah (selle araabiakeelse nime tähendus on „Laatsaruse asupaik”). Jeruusalemmas käies ööbisid Jeesus ja ta jüngrid harilikult just Betaanias, ilmselt Marta, Maarja ja Laatsaruse kodus. (Mt 21:17; Mr 11:11; Lu 21:37; Joh 11:1.) Nende juurest Jeruusalemma võis Jeesus minna umbes sama teed pidi, mis videos näidatud. Kui ta 33. aasta 9. niisanil eeslisälu seljas üle Õlimäe Jeruusalemma läks, võis ta alustada sõitu Betfagest ning minna mööda teed, mis viis sealt Jeruusalemma.

1. Tee Betaaniast Betfagesse

2. Betfage

3. Õlimägi

4. Kidroni org

5. Templimägi

Ülemine tuba
Ülemine tuba

Osal iisraellaste kodudel oli ka ülakorrus. Sinna sai minna mööda majas sees olevat redelit või puittreppi või siis väljast mööda redelit või kivitreppi. Ühes suures ülemises toas, mis võis sarnaneda pildil kujutatuga, pidas Jeesus koos jüngritega oma viimase paasapüha ja seadis sisse Isanda õhtusöömaaja pühitsemise. (Lu 22:12, 19, 20.) Kui nädalatepühal aastal 33 valati umbes 120 jüngri peale välja püha vaim, olid nad tõenäoliselt ühe Jeruusalemma maja ülemises toas. (Ap 1:15; 2:1–4.)