Kohtumõistjate 9:1–57

9  Mingi aja pärast läks Jerubbaali poeg Abimelek+ Sekemisse oma ema vendade juurde ning ütles neile ja kõigile oma emapoolse vanaisa sugulastele:  „Küsige palun kõigilt Sekemi juhtidelt*: „Kumb on teile parem, kas see, et teie üle valitseksid kõik 70 Jerubbaali poega+ või et valitseks ainult üks mees?” Ja pidagu nad meeles, et mina olen nendega üks luu ja liha!”  Tema ema vennad rääkisidki seda tema nimel kõigile Sekemi juhtidele, nii et nonde süda kaldus Abimeleki poole ja nad ütlesid: „Ta on meie vend.”  Siis andsid nad talle Baal-Beriti+ kojast 70 seeklit* hõbedat ning Abimelek palkas sellega jõude olevaid nurjatuid mehi, kes temaga kaasa tuleksid.  Seejärel läks ta Ofrasse+ oma isa majja ja tappis oma vennad,+ 70 Jerubbaali poega, ühe ja sama kivi peal. Ainsana jäi ellu Jerubbaali noorim poeg Jootam, kes oli end ära peitnud.  Siis kogunesid kõik Sekemi juhid ja Beet-Millo elanikud suure puu juurde, Sekemis oleva samba juurde, ja tõstsid Abimeleki kuningaks.+  Kui Jootamile sellest teada anti, läks ta otsekohe Gerisimi+ mäeharjale ja hüüdis valju häälega: „Kuulake mind, Sekemi juhid, siis kuulab Jumal teid!  Kord läksid puud endale kuningat võidma. Nad ütlesid õlipuule: „Ole meile kuningaks!”+  Aga õlipuu vastas neile: „Kas peaksin loobuma oma õlist, millega austatakse Jumalat ja inimesi, ning hakkama õõtsuma kõrgemal kui teised puud?” 10  Siis ütlesid puud viigipuule: „Ole sina meile kuningaks!” 11  Aga viigipuu vastas: „Kas peaksin loobuma oma magusast viljast ning hakkama õõtsuma kõrgemal kui teised puud?” 12  Seejärel ütlesid puud viinapuule: „Ole sina meile kuningaks!” 13  Viinapuugi vastas neile: „Kas peaksin loobuma oma värskest veinist, mis rõõmustab Jumalat ja inimesi, ning hakkama õõtsuma kõrgemal kui teised puud?” 14  Viimaks ütlesid kõik puud ogapõõsale: „Ole sina meile kuningaks!”+ 15  Ogapõõsas vastas puudele: „Kui te tõesti mind endale kuningaks võiate, siis tulge ja otsige pelgupaika mu varju all. Aga kui mitte, siis puhkeb minust tuli ja neelab Liibanoni seedrid.” 16  Kas te olete toiminud siiralt ja ausalt, tõstes Abimeleki kuningaks,+ ja kas olete teinud head Jerubbaalile ja tema perele ning kohelnud teda vääriliselt? 17  Kui mu isa võitles teie eest,+ seadis ta oma elu ohtu, et vabastada teid Midjani käest.+ 18  Teie aga olete tõusnud täna mu isa pere vastu ja tapnud tema 70 poega ühesama kivi peal.+ Te olete tõstnud Abimeleki, tema orjatari poja,+ kuningaks Sekemi juhtidele, sest ta on teie vend. 19  Tõesti, kui te olete talitanud sel päeval Jerubbaali ja tema perega siiralt ja ausalt, siis rõõmustage Abimeleki üle ja temagi rõõmustagu teie üle. 20  Aga kui mitte, siis puhkegu tuli Abimelekist ja neelaku Sekemi juhid ja Beet-Millo,+ samuti puhkegu tuli Sekemi juhtidest ja Beet-Millost ning neelaku Abimelek!”+ 21  Siis põgenes Jootam+ Beeri ning jäi oma venna Abimeleki pärast sinna elama. 22  Abimelek valitses Iisraeli üle kolm aastat*. 23  Siis lasi Jumal Abimeleki ja Sekemi juhtide vahel vaenul tärgata ning Sekemi juhid reetsid Abimeleki. 24  See sündis selleks, et vägivald Jerubbaali 70 poja vastu saaks tasutud ja et vastutus nende vere eest pandaks nende venna Abimeleki peale, kes nad tappis,+ ja Sekemi juhtide peale, kes aitasid tema vendi tappa. 25  Sekemi juhid seadsid mehed mäeharjadele varitsema ja need röövisid igat teekäijat, kes sealt mööda läks. Peagi anti sellest Abimelekile teada. 26  Siis tuli Sekemisse+ Ebedi poeg Gaal koos oma vendadega ning ta võitis Sekemi juhtide usalduse. 27  Need läksid ja korjasid oma viinamägedelt viinamarju, sõtkusid neid ning pidasid pidu. Seejärel läksid nad oma jumala kotta,+ sõid ja jõid ning needsid Abimelekit. 28  Siis ütles Ebedi poeg Gaal: „Kes on Abimelek? Kas ta pole mitte Jerubbaali+ poeg? Ja kes on Sekemi esindaja Sebul? Miks peaksime teenima neid? Teenige Sekemi isa Hamori mehi! Mispärast peaksime teenima Abimelekit? 29  Kui see rahvas oleks minu käe all, siis ma kõrvaldaksin Abimeleki.” Ja ta pilkas Abimelekit: „Eks suurenda oma sõjaväge ja tule välja!” 30  Aga linnavalitseja Sebul kuulis Ebedi poja Gaali sõnu ja tema viha süttis. 31  Ta saatis salaja käskjalad Abimelekile ütlema: „Ebedi poeg Gaal ja tema vennad on Sekemis ja nad ässitavad linna sinu vastu. 32  Tule nüüd öö varjus oma meestega ja varitse väljal. 33  Niipea kui hommikul päike tõuseb, ründa linna. Kui Gaal tuleb koos oma meestega välja sinu vastu, siis tee kõik mis võimalik, et teda võita.” 34  Abimelek ja kõik ta mehed tõusidki öösel üles ja varitsesid Sekemit nelja salgaga. 35  Kui Ebedi poeg Gaal läks välja linnavärava juurde, tõusid Abimelek ja tema mehed oma varitsuspaigast. 36  Kui Gaal mehi märkas, ütles ta Sebulile: „Vaata, mägedelt tuleb rahvas alla!” Kuid Sebul ütles talle: „Sa näed mägede varjusid ja sulle lihtsalt tundub, et need on inimesed.” 37  Mõne aja pärast ütles Gaal: „Vaata, rahvas tuleb sealt keskelt alla ja üks salk tuleb mööda Meonenimi suure puu teed.” 38  Sebul ütles talle: „Kus on nüüd su kiitlemine „Kes on Abimelek, et peaksime teda teenima?”?+ Kas see pole sama rahvas, keda sa põlastasid? Mine nüüd välja ja võitle nende vastu!” 39  Niisiis läks Gaal Sekemi juhtide ees välja ning võitles Abimeleki vastu. 40  Aga Abimelek hakkas teda taga ajama ja Gaal põgenes tema eest. Tapetuid langes suurel hulgal kuni linnaväravani. 41  Abimelek jäi Aruumasse, aga Gaali ja tema vennad ajas Sebul+ Sekemist minema. 42  Järgmisel päeval läks rahvas linnast välja ja sellest teatati Abimelekile. 43  See jaotas oma mehed kolme salka ning jäi väljale varitsema. Nähes rahvast linnast välja tulemas, ründas ta neid ja lõi nad maha. 44  Abimelek tungis oma salgaga edasi kuni linnaväravani, samal ajal kui kaks salka ründasid kõiki väljalolijaid ja lõid need maha. 45  Abimelek võitles linna vastu kogu päeva ja vallutas selle. Ta tappis sealse rahva, tegi linna maatasa+ ja külvas selle soolaga üle. 46  Kui kõik Sekemi torni ülemad sellest kuulsid, läksid nad otsekohe Eel-Beriti+ templi võlvruumi. 47  Kui Abimelekile teatati, et kõik Sekemi torni ülemad on kokku tulnud, 48  läks Abimelek koos kõigi oma meestega üles Salmoni mäele. Abimelek võttis kirve kätte, raius ühe puuoksa, tõstis selle õlale ja ütles oma meestele: „Tehke kiiresti sedasama, mida mina tegin!” 49  Iga mees raiuski oksa ja järgnes Abimelekile. Nad panid oksad võlvruumi ümber ning süütasid põlema, nii et hukkusid kõik Sekemi tornis olnud inimesed, tuhatkond meest ja naist. 50  Seejärel läks Abimelek Teebesesse, lõi Teebese alla laagri üles ja vallutas linna. 51  Linna keskel oli aga tugev torn ning sinna põgenesid kõik mehed, naised ja linna juhid. Nad sulgesid end sinna ja ronisid torni katusele. 52  Abimelek läks torni juurde, et seda rünnata. Ta läks torni sissekäigu juurde, et see põlema süüdata. 53  Siis aga kukutas üks naine veskikivi Abimelekile pähe ja see purustas mehe kolju.+ 54  Abimelek kutsus kiiresti oma relvakandja ja ütles talle: „Tõmba mõõk ja tapa mind, et minu kohta ei öeldaks: „Naine tappis ta.”” Tema teener torkaski ta läbi ja ta suri. 55  Kui Iisraeli mehed nägid, et Abimelek on surnud, läksid kõik tagasi koju. 56  Nii tasus Jumal Abimelekile tema kurjade tegude eest, mis ta oli teinud oma isale, kui tappis oma 70 venda.+ 57  Jumal lasi ka kogu Sekemi meeste kurjusel tulla tagasi nende endi pea peale, nii et neid tabas Jerubbaali+ poja Jootami needus.+

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „maaomanikelt”.
800 g. (Vt lisa B14.)
Võib tõlkida ka „pidas end kolm aastat Iisraeli valitsejaks”.

Kommentaarid

Pildid ja videod