Kohtumõistjate 4:1–24

4  Pärast Eehudi surma tegid iisraellased jälle Jehoova silmis kurja.+  Seepärast müüs Jehoova nad Kaanani kuningale Jaabinile,+ kes valitses Haasoris. Tema väepealik oli Siisera, kes elas Haroset-Goojimis.+  Siis hüüdsid iisraellased Jehoova poole,+ sest Jaabinil oli 900 raudvikatitega sõjavankrit+ ja ta oli rõhunud iisraellasi rängalt+ 20 aastat.  Sel ajal mõistis Iisraelis kohut naisprohvet+ Deboora, Lappidoti naine.  Tal oli tavaks istuda Deboora palmi all, mis oli Raama+ ja Peeteli+ vahel Efraimi mägismaal. Iisraellased käisid tema juures, et kuulda Jumala kohtuotsuseid.  Deboora laskis Naftali Kedesest+ kutsuda Abinoami poja Baaraki+ ning küsis temalt: „Kas pole mitte Iisraeli Jumal Jehoova öelnud: „Võta endaga kaasa 10 000 Naftali ja Sebuloni meest ning mine Taabori mäele.  Ma toon sinu juurde Kiisoni vadisse+ Jaabini väepealiku Siisera, tema sõjavankrid ja väesalgad ning annan ta sinu kätte”?”+  Baarak vastas: „Kui sa tuled koos minuga, siis ma lähen, aga kui sa ei tule, siis ma ei lähe.”  Deboora ütles: „Ma tulen koos sinuga. Siiski ei saa sel sõjaretkel au osaks sinule, sest Jehoova annab Siisera ühe naise kätte.”+ Seejärel Deboora tõusis ja läks koos Baarakiga Kedesesse.+ 10  Baarak kutsus Kedesesse kokku Sebuloni ja Naftali+ ning 10 000 meest järgnes talle. Ka Deboora läks üles koos temaga. 11  Keenlane Heber oli keenlastest,+ Moosese äia Hoobabi+ järglastest, lahku löönud ja püstitanud oma telgi Kedese lähedale Saanannimi suure puu juurde. 12  Siiserale anti teada, et Abinoami poeg Baarak on läinud üles Taabori mäele.+ 13  Kohe kogus Siisera Haroset-Goojimist kokku kõik oma sõjavankrid, 900 raudvikatitega sõjavankrit, ja kõik oma väesalgad, et minna Kiisoni vadisse.+ 14  Nüüd ütles Deboora Baarakile: „Tõuse, sest täna on see päev, kui Jehoova annab Siisera sinu kätte! Eks ole Jehoova ise sinu ees välja läinud?” Siis läks Baarak Taabori mäelt alla ja 10 000 meest tema järel. 15  Jehoova ajas Siisera, kõik tema sõjavankrid ja kogu ta sõjaväe Baaraki mõõga ees segadusse.+ Viimaks astus Siisera vankrilt maha ja põgenes jala. 16  Baarak ajas sõjavankreid ja väesalku taga kuni Haroset-Goojimini. Kogu Siisera sõjavägi langes mõõga läbi, mitte ainsatki meest ei jäänud alles.+ 17  Siisera aga jooksis keenlase Heberi+ naise Jaeli+ telgi juurde, sest Haasori kuninga Jaabini+ ja keenlase Heberi vahel oli rahu. 18  Siis tuli Jael välja Siiserale vastu ja ütles talle: „Tule, mu isand, tule sisse! Ära karda.” Siisera läkski telki ja Jael pani talle teki peale. 19  Siisera ütles talle: „Palun anna mulle natuke vett juua, mul on janu.” Jael avas nahast piimalähkri ja andis talle juua+ ning kattis ta uuesti kinni. 20  Siisera ütles talle: „Seisa telgi ukse juures. Kui keegi tuleb ja küsib sinult: „Kas siin on mõni mees?”, siis ütle, et ei ole.” 21  Heberi naine Jael võttis aga kätte telgivaia ja vasara. Kui mees oli väsimusest sügavasse unne vajunud, läks ta vargsi tema juurde ning lõi vaia Siisera oimudest läbi maasse ja too suri.+ 22  Baarak jõudis Siiserat taga ajades sinna. Jael läks talle vastu ja ütles: „Tule, ma näitan sulle meest, keda sa otsid.” Baarak läks temaga telki ja nägi Siiserat, vai oimudes, surnuna lamamas. 23  Nii andis Jumal iisraellastele sel päeval Kaanani kuninga Jaabini üle võidu.+ 24  Iisraeli käsi oli üha rängemini Kaanani+ kuninga Jaabini peal, kuni iisraellased olid talle lõpu teinud.+

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod