Kohtumõistjate 3:1–31

3  Need on rahvad, kel Jehoova lasi alles jääda, et proovile panna kõiki neid iisraellasi, kes polnud osalenud üheski Kaanani sõjas+  (et kogemusi saaksid ka need iisraellaste järeltulevad põlved, kes polnud sõda näinud):  viis vilistite valitsejat,+ kõik kaananlased, siidonlased+ ja hiivlased,+ kes elasid Liibanoni mäestikus+ alates Baal-Hermoni mäest kuni Lebo-Hamatini*.+  Nendega pandi iisraellased proovile, et näha, kas nad kuuletuvad Jehoova käskudele, mis ta nende isadele Moosese kaudu oli andnud.+  Nii elasid iisraellased kaananlaste,+ hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste keskel.  Nad võtsid nende tütreid endale naiseks, andsid oma tütreid nende poegadele ja hakkasid teenima nende jumalaid.+  Nii tegid iisraellased Jehoova silmis kurja, unustasid oma Jumala Jehoova ning teenisid Baale+ ja pühi tulpi*.+  Seepeale süttis Jehoova viha Iisraeli vastu ja ta müüs nad Mesopotaamia* kuningale Kuusan-Risataimile. Iisraellased teenisid Kuusan-Risataimi kaheksa aastat.  Aga kui nad Jehoovat appi hüüdsid,+ lasi Jehoova neile tõusta päästja,+ Kaalebi noorema venna Kenase poja Otnieli,+ et see nad vabastaks. 10  Tema peale tuli Jehoova vaim+ ja temast sai Iisraeli kohtumõistja. Kui ta läks lahingusse, andis Jehoova Mesopotaamia* kuninga Kuusan-Risataimi tema kätte, nii et ta sai Kuusan-Risataimi üle võimust. 11  Pärast seda oli maal rahu 40 aastat. Siis Kenase poeg Otniel suri. 12  Aga iisraellased tegid taas Jehoova silmis kurja.+ Siis lasi Jehoova Moabi+ kuningal Eglonil Iisraeli üle võimust saada, kuna iisraellased tegid Jehoova silmis kurja. 13  Samuti tõi ta nende vastu ammonlased+ ja amalekid.+ Need ründasid Iisraeli ja vallutasid palmide linna.+ 14  Iisraellased teenisid Moabi kuningat Eglonit 18 aastat.+ 15  Siis hüüdsid iisraellased Jehoovat appi+ ja Jehoova lasi tõusta neile päästjaks+ Geera poja Eehudi,+ benjaminlase,+ kes oli vasakukäeline mees.+ Mingi aja pärast saatsid iisraellased temaga Moabi kuningale Eglonile andami. 16  Eehud oli teinud endale kaheteralise mõõga, mis oli ühe küünra* pikkune. Ta pani selle vööle riiete alla paremale puusale 17  ning läks Moabi kuningale Eglonile andamit viima. Eglon aga oli väga paks mees. 18  Kui Eehud oli andami üle andnud, läks ta andamikandjaid ära saatma. 19  Kui ta jõudis Gilgalis+ olevate nikerdatud kujudeni*, pöördus ta tagasi ja ütles: „Oo, kuningas, mul on sulle salajane sõnum!” Kuningas ütles: „Tasa!” Seepeale lahkusid kõik tema teenrid. 20  Eehud läks kuninga juurde jahedasse katusekambrisse, kus see omaette istus, ja ütles: „Mul on sulle sõnum Jumalalt.” Seepeale tõusis kuningas oma troonilt*. 21  Siis tõmbas Eehud vasaku käega paremalt puusalt mõõga ja torkas selle kuningale kõhtu. 22  Käepide läks tera järel sisse ja rasv peitis tera, sest ta ei tõmmanud mõõka tema kõhust ära, ning roe valgus välja. 23  Eehud lahkus eeskoja* kaudu, sulges enda järel katusekambri uksed ja pani need lukku. 24  Kui ta oli lahkunud, tulid kuninga teenrid tagasi ja nägid, et katusekambri uksed on lukus, ning ütlesid: „Ta on vist jahedasse tagakambrisse asjale läinud.” 25  Nad ootasid mõnda aega ja muutusid juba rahutuks. Kui ta siis katusekambri uksi ikka veel ei avanud, võtsid nad võtme, avasid ise uksed ja nägid oma isandat surnuna maas lamamas. 26  Sel ajal aga, kui nad viivitasid, Eehud põgenes. Ta möödus nikerdatud kujudest*+ ning jõudis turvaliselt Seirasse. 27  Jõudnud sinna, puhus ta Efraimi mägismaal+ sarve,+ ja iisraellased tulid tema juhtimisel mägismaalt alla. 28  Siis ta ütles neile: „Järgnege mulle, sest Jehoova on andnud teie vaenlased moabiidid teie kätte!” Nad järgnesidki talle ja võtsid Jordani koolmekohad enda valdusse, et moabiidid ei saaks põgeneda, ega lubanud kellelgi üle minna. 29  Sel korral lõid nad maha umbes 10 000 moabiiti,+ kõik tugevad ja vaprad mehed, mitte ükski ei pääsenud.+ 30  Nii allutati Moab sel päeval Iisraeli käe alla ja maal oli rahu 80 aastat.+ 31  Pärast Eehudit lõi Anati poeg Samgar+ veiseastlaga+ maha 600 vilistit;+ temagi päästis Iisraeli.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „Hamati piirialani”.
Sõna-sõnalt „Aram-Naharaimi”.
Sõna-sõnalt „Arami”.
Arvatakse, et siin mainitud „küünar” oli lühike küünar, mille pikkuseks oli mõõt küünarnukist kuni rusikasse surutud käe sõrmenukkideni, st umbes 38 cm. (Vt lisa B14.)
Teine võimalik tähendus: „Gilgali kivimurruni”.
Võib tõlkida ka „istmelt”.
Teine võimalik tähendus: „tuulutusava”.
Teine võimalik tähendus: „kivimurrust”.

Kommentaarid

Pildid ja videod