Kohtumõistjate 10:1–18

10  Pärast Abimelekit tõusis Iisraeli päästma issaskarlane Toola, Doodo poja Puua poeg.+ Ta elas Saamiris Efraimi mägismaal  ja mõistis Iisraelis kohut 23 aastat. Siis ta suri ja maeti Saamirisse.  Pärast teda tõusis gileadlane Jair, kes mõistis Iisraelis kohut 22 aastat.  Tal oli 30 poega, kes ratsutasid 30 eesli seljas. Neil oli 30 linna, mida kutsutakse tänini Havvot-Jairiks*+ ja mis asuvad Gileadimaal.  Siis Jair suri ja maeti Kamonisse.  Iisraellased tegid jälle Jehoova silmis kurja+ ning teenisid Baale+ ja Astarte kujusid ning Arami*, Siidoni, Moabi,+ Ammoni+ ja vilistite jumalaid.+ Nad hülgasid Jehoova ega teeninud teda.  Seepeale süttis Jehoova viha Iisraeli vastu, nii et ta müüs rahva vilistitele ja ammonlastele.+  Need vaevasid ja rõhusid sel aastal iisraellasi rängalt. Nad rõhusid 18 aastat kõiki iisraellasi, kes olid teisel pool Jordanit Gileadis, mis oli varem kuulunud emorlastele.  Ammonlased läksid ka üle Jordani, et võidelda Juuda, Benjamini ja Efraimi suguharu vastu, ning Iisrael oli suures hädas. 10  Siis hüüdsid iisraellased Jehoova poole:+ „Me oleme sinu vastu pattu teinud! Me oleme hüljanud oma Jumala ja teeninud Baale.”+ 11  Aga Jehoova ütles iisraellastele: „Kas ma ei päästnud teid Egiptusest+ ning emorlaste,+ ammonlaste, vilistite,+ 12  siidonlaste, amalekkide ja midjanlaste käest, kui nad teid rõhusid? Kui te hüüdsite minu poole, päästsin ma teid nende käest. 13  Kuid te hülgasite mu ja teenisite teisi jumalaid.+ Seepärast ei päästa ma teid enam.+ 14  Minge ja hüüdke appi neid jumalaid, kelle te olete endale valinud.+ Päästku nemad teid hädaajal!”+ 15  Aga iisraellased ütlesid Jehoovale: „Me oleme pattu teinud! Talita meiega, nagu heaks arvad. Ainult palun päästa meid nüüd!” 16  Ja nad kõrvaldasid enda keskelt võõrad jumalad ning hakkasid teenima Jehoovat,+ nii et ta ei suutnud enam näha Iisraeli kannatusi*.+ 17  Mõne aja pärast kutsuti ammonlased+ kokku ja nad lõid laagri üles Gileadi. Siis kogunesid ka iisraellased ja lõid laagri üles Mispasse. 18  Gileadi rahvas ja peamehed rääkisid omavahel: „Kes juhiks võitlust ammonlaste vastu?+ Saagu temast kõigi gileadlaste pealik!”

Allmärkused

Nimi Havvot-Jair tähendab „Jairi telkkülad”.
Võib tõlkida ka „Süüria”.
Võib tõlkida ka „ta hing muutus läbematuks Iisraeli kannatuste pärast”.

Kommentaarid

Pildid ja videod