5. Moosese 34:1–12

34  Siis läks Mooses Moabi kõrbetasandikult üles Nebo mäele+ Pisgaa tippu,+ mis on Jeeriko vastas.+ Jehoova näitas talle kogu maad: Gileadist kuni Daanini,+  kogu Naftalit ning Efraimi- ja Manassemaad, kogu Juudamaad kuni läänepoolse mereni*,+  Negevit+ ja Jordani piirkonda,+ palmide linna Jeerikot ja selle orutasandikku, kuni Soarini.+  Jehoova ütles talle: „See on maa, mille kohta ma andsin vande Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile: „Ma annan selle sinu järeltulijatele.”+ Ma olen lubanud sul seda oma silmaga näha, kuid sa ei saa sinna minna.”+  Pärast seda Jehoova teenija Mooses suri seal Moabimaal, nagu Jehoova oli öelnud.+  Ta* mattis tema ühte orgu Moabimaal Beet-Peori vastas ning mitte keegi ei tea tänaseni tema haua asukohta.+  Mooses oli surres 120-aastane.+ Tema silmad polnud tuhmunud ega jõud raugenud.  Iisraeli rahvas nuttis Moosest Moabi kõrbetasandikul taga 30 päeva.+ Siis said Moosese taganutmise ja leinamise päevad läbi.  Nuuni poeg Joosua oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käe tema peale,+ ning iisraellased kuulasid teda ja tegid täpselt nii, nagu Jehoova oli Moosest käskinud.+ 10  Aga Iisraelis pole enam tõusnud sellist prohvetit nagu Mooses,+ keda Jehoova tundis palgest palgesse.+ 11  Tema kaudu sündisid kõik need tunnustähed ja imeteod, mida Jehoova oli saatnud teda Egiptusemaale tegema vaarao, kõigi ta sulaste ja kogu ta maa ees,+ 12  ning ka kogu Iisrael nägi Moosese vägevat kätt ja aukartustäratavat väge.+

Allmärkused

St Vahemereni.
Ilmselt Jumal.

Kommentaarid

Pildid ja videod