5. Moosese 32:1–52

32  „Kuula, taevas, ma räägin!Pane tähele, maa, mu suu sõnu!   Minu õpetus langeb kui vihm,mu sõnad nõrguvad kui kaste,nagu õrn vihmasabin rohule,nagu rohked vihmahood taimedele.   Ma kuulutan Jehoova nime.+Rääkige meie Jumala suurusest!+   Tema on kalju, tema teod on täiuslikud,+sest kõik tema teed on õiged.+Ta on ustav Jumal,+ kelles pole ülekohut,+ta on õiglane ja aus.+   Nemad aga on käitunud hukatuslikult,+nad ei ole tema lapsed, viga on neis endis.+Rikutud ja paheline on see põlvkond.+   Kas sa niimoodi kohtled Jehoovat,+sa rumal ja arutu rahvas?+Kas pole ta su isa, kes sind on loonud,+su valmistanud ja sulle aluse pannud?   Tuleta meelde ammuseid päevi,mõtle aastaile, mida nägid endised põlved.Küsi oma isalt, tema jutustab sulle,+ning eakatelt, nemad seletavad sulle.   Kui Kõigekõrgem andis rahvaile pärandi,+kui ta lahutas üksteisest Aadama pojad*,+seadis ta rahvaile piirid,+mõtles Iisraeli poegade arvule.+   Jehoova rahvas kuulub ju talle,+Jaakob on tema omand.+ 10  Ta leidis tema kõnnumaalt,tühjast ja ulguvast kõrbest.+Ta ümbritses teda kaitsvalt, hoolitses tema eest+ning hoidis teda nagu oma silmatera.+ 11  Nagu kotkas ergutab lendu oma pesakonda,hõljub poegade kohal,sirutab tiivad, võtab oma pojukesedja kannab neid hoosulgedel,+ 12  nõnda juhtis teda Jehoova üksi,+polnud ta kõrval ühtki võõrast jumalat.+ 13  Ta sõidutas teda maa kõrgendikel+ja andis talle süüa põldude saaki.+Ta toitis teda kaljust nõrguva meegaja ränikivikaljust valguva õliga, 14  veiste võiga, lammaste ja kitsede piimaganing valitud lammastega*,sikkude ja Baasani jääradeganing parima nisuga*;+sa jõid viinamarjaverest* tehtud veini. 15  Kui Jesurun* läks rasva, muutus ta mässumeelseks —sa oled rasvunud, muutunud lihavaks, läinud priskeks+ —,nii hülgas ta Jumala, kes oli ta valmistanud,+ja põlastas oma päästekaljut. 16  Nad ajasid ta raevu võõraste jumalatega,+solvasid teda oma jäledustega.+ 17  Nad ei ohverdanud mitte Jumalale, vaid deemonitele,+jumalatele, keda nad ei tundnud,uutele, äsja siginenud jumalatele,kes olid teie esiisadele tundmatud. 18  Sa unustasid kalju,+ oma isa,ega mäletanud Jumalat, kes oli su ilmale toonud.+ 19  Kui Jehoova seda nägi, siis ta hülgas nad,+sest ta pojad ja tütred vihastasid teda. 20  Ja ta ütles: „Ma varjan nende eest oma palet,+vaatan, mis neist saab,sest nad on paheline põlvkond,+pojad, kelles pole ustavust.+ 21  Nad ajasid mu raevu nendega, mis polegi jumalad,+solvasid mind oma tühiste ebajumalatega.+Seepärast teen mina nad kiivaks nendega, kes polegi rahvas,+solvan neid arutu rahvaga.+ 22  Mu viha on süüdanud tule,+mis ulatub surmavalla* sügavusteni.+See neelab maa ja selle saagining paneb leegitsema mägede alused. 23  Ma kallan nad üle õnnetustega,lasen nende pihta kõik oma nooled. 24  Neid kurnab nälg,+neid õgib palavik ja neelab häving.+Ma saadan nende kallale kiskjate hambad+ja põrmus roomajate mürgi. 25  Väljas laastab neid mõõk,+sees kabuhirm,+võttes neilt noormehe ja neitsi,imiku ühes hallpeaga.+ 26  Ma olin juba ütlemas: „Ma pillutan nad laiali,mälestuski neist ununeb inimlaste seas”, 27  aga ma kartsin vaenlase pilget,+vastaste vääritimõistmist,+mis paneks nad ütlema: „Meie oma käsi tõi meile võidu,+mitte Jehoova ei teinud kõike seda.” 28  See on ju arutu* rahvas,nad ei mõista midagi.+ 29  Oleksid nad ometi targad!+ Siis nad juurdleksid selle üle,+mõtleksid oma lõpule.+ 30  Kuidas võib üks ajada taga tuhandetja kaks panna pagema kümme tuhat?+See võib olla nii vaid siis, kui nende kalju on nad maha müünud,+kui Jehoova on neist loobunud.” 31  Meie vaenlaste kalju pole selline nagu meie kalju,+ka nad ise on sellest aru saanud.+ 32  „Nende viinapuu on Soodoma viinapuustja Gomorra astangutelt.+Nende viinamarjad on mürgisedja nende kobarad kibedad.+ 33  Nende vein on madude mürk,kobrade halastamatu mürk. 34  Eks ole see kõik minu juures tallel,pitseriga suletud mu varaaita?+ 35  Kättemaks kuulub mulle, samuti karistus,+sel määratud ajal, kui nende jalg libastub.+Nende õnnetuspäev on ju lähedalja mis ootab neid ees, tuleb kiiresti.” 36  Jehoova mõistab kohut oma rahva üle,+tal hakkab kahju oma teenijatest,+kui ta näeb, et nende jõud on otsakorralning järel on vaid abitud ja nõrgad. 37  Siis ta ütleb: „Kus on nende jumalad+ —kalju, kelle juurest nad varju otsisid —, 38  kes sõid nende tapaohvrite rasva*,jõid nende joogiohvrite veini?+Tõusku nad ja aidaku teid!Saagu neist teie varjupaik! 39  Mõistke nüüd, et mina olen Jumal,+pole teisi jumalaid peale minu!+Mina surman ja mina teen elavaks,+mina haavan+ ja mina teen terveks,+pole kedagi, kes päästaks minu käest.+ 40  Ma tõstan oma käe taeva pooleja vannun: „Nii tõesti, kui ma elan igavesti.”+ 41  Kui ma olen teritanud oma helkiva mõõgaja mu käsi tõuseb kohut mõistma,+siis maksan ma kätte oma vastastele+ja toon karistuse oma vihavaenlastele. 42  Ma joodan oma nooled purju verestja mu mõõk saab söönuks lihast,mahalöödute ja vangide verest,vaenlase juhtide peadest.” 43  Rõõmutsege, rahvad, koos tema rahvaga,+sest ta maksab kätte oma teenijate vere eest,+tasub oma vastastele,+toimetab lepitust oma rahva maa eest*.” 44  Mooses tuli koos Nuuni poja Hoseaga*+ ja kandis rahvale ette terve selle laulu sõnad.+ 45  Kui Mooses oli kogu Iisraelile kõik need sõnad edasi andnud, 46  ütles ta neile: „Talletage oma südames kõik need hoiatussõnad, mis te täna kuulsite,+ et võiksite õpetada oma poegi hoolsalt järgima kõiki selle seaduse sõnu,+ 47  sest need ei ole tühised sõnad, vaid neist sõltub teie elu+ ja tänu neile te võite kaua elada sel maal, mille te võtate teisel pool Jordanit oma valdusse.” 48  Selsamal päeval ütles Jehoova Moosesele: 49  „Mine üles Abarimi mäestikku,+ Nebo mäele,+ mis on Moabimaal Jeeriko vastas, ja vaata Kaananimaad, mille ma annan iisraellastele.+ 50  Sa sured sellel mäel ja lähed puhkama oma rahva juurde, nagu su vend Aaron suri Hoori mäel+ ja läks puhkama oma rahva juurde, 51  sest te olite iisraellaste seas minu vastu truudusetud Meriba vee+ juures Kaadeses Sini kõrbes ega pidanud mind pühaks Iisraeli rahva ees.+ 52  Sa küll näed seda maad kaugelt, aga sa ise ei lähe sellele maale, mille ma annan Iisraeli rahvale.”+

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „inimsoo”.
Sõna-sõnalt „lammaste rasvaga”.
Sõna-sõnalt „nisu neerurasvaga”.
Võib tõlkida ka „viinamarjamahlast”.
Nimi Jesurun tähendab „ausameelne”; Iisraeli rahva austav nimi.
Sümboolne paik, kus inimesed magavad surmaund. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Teine võimalik tähendus: „nõuannetele kurt”.
St nende parimaid ohvreid.
Võib tõlkida ka „puhastab oma rahva maa”.
Nimi Hosea on Hoosaja lühivorm, mis tähendab „Jaah on päästnud”, „Jaahi vabastatud”; Joosua algne nimi.

Kommentaarid

Pildid ja videod