5. Moosese 25:1–19

25  Kui meeste vahel tekib tüli, võivad nad minna kohtu ette.+ Kohtunikud mõistku nende üle kohut ning kuulutagu õige õigeks ja süüdlane süüdi.+  Kui süüdlane on peksu väärt,+ siis käskigu kohtunik tal maha heita ning süüdlast pekstagu tema juuresolekul. Hoopide arv olgu vastavuses tema süüteo tõsidusega.  Talle antagu kuni 40 hoopi,+ mitte rohkem. Kui su vend saaks rohkem hoope, häbistaks see teda sinu ees.  Ärge siduge kinni pulli* suud, kui see pahmast tallab.+  Kui vennad elavad koos* ning üks neist sureb, ilma et tal oleks poega, siis ei tohi surnud mehe naine abielluda kellegagi väljastpoolt peret. Tema mehevend võtku ta endale naiseks ning täitku mehevenna kohust.+  Esmasündinu, kelle naine ilmale toob, kannab edasi surnud venna nime,+ et seda ei kustutataks Iisraelist.+  Aga kui see mees ei taha oma venna lesega abielluda, siis mingu ta venna lesk linnaväravasse vanemate juurde ja öelgu: „Mu abikaasa vend keeldub edasi kandmast oma venna nime Iisraelis. Ta pole nõus minuga abielluma ja täitma mehevenna kohust.”  Siis linna vanemad kutsugu see mees ja rääkigu temaga. Aga kui ta ikkagi keeldub ja ütleb: „Ma ei taha temaga abielluda”,  siis tema venna lesk mingu linna vanemate nähes tema juurde, võtku tal sandaal jalast,+ sülitagu talle näkku ja öelgu: „Nii tehtagu mehega, kes keeldub jätkamast oma venna sugu.” 10  Pärast seda kutsutagu tema peret Iisraelis „selle pereks, kellelt võeti sandaal”. 11  Kui kaks meest kaklevad omavahel ja ühe naine sekkub, et kaitsta oma abikaasat peksja eest, ning haarab kinni teise mehe suguelunditest, 12  siis tuleb naisel käelaba maha raiuda. Ärgu olgu teil temast kahju! 13  Ärgu olgu teil paunas kaht erisugust kaalukivi,+ üks suurem ja teine väiksem. 14  Ärgu olgu teil majas kaht erisugust mõõdunõu*,+ üks suurem ja teine väiksem. 15  Olgu teil täpne ja õige kaalukivi ning täpne ja õige mõõdunõu, et te elaksite kaua sel maal, mille teie Jumal Jehoova teile annab.+ 16  Igaüks, kes teisi tüssab, on teie Jumalale Jehoovale jäle.+ 17  Ärge unustage, mida amalekid tegid teile teekonnal, kui te Egiptusest tulite,+ 18  kuidas nad tulid teile teel vastu ja ründasid kõiki mahajäänuid, kui te olite kurnatud ja jõuetud. Nad ei kartnud Jumalat. 19  Kui siis teie Jumal Jehoova on andnud teile rahu kõigist vaenlastest teie ümber sel maal, mille teie Jumal Jehoova annab teile pärandiks,+ pühkige mälestuski amalekkidest taeva alt minema.+ Ärge seda unustage!

Allmärkused

Mõeldakse sellist tõugu pulle, keda kasutati tööloomadena.
Mõeldakse ilmselt vendi, kes elasid samas piirkonnas.
Sõna-sõnalt „eefat”. (Vt lisa B14.)

Kommentaarid

Pildid ja videod