Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

Sisukokkuvõte

 • 1

  • Hoorebi mäe juurest lahkumine (1–8)

  • Pealike ja kohtumõistjate ametissemääramine (9–18)

  • Nurisemine Kaades-Barneas (19–46)

   • Iisrael keeldub tõotatud maale minemast (26–33)

   • Kaananimaa vallutamine ebaõnnestub (41–46)

 • 2

  • 38 aastat kõrberännakut (1–23)

  • Võit Hesboni kuninga Siihoni üle (24–37)

 • 3

  • Võit Baasani kuninga Oogi üle (1–7)

  • Maa jagamine Jordanist idas (8–20)

  • „Ärge kartke neid” (21, 22)

  • Mooses ei saa tõotatud maale (23–29)

 • 4

  • Üleskutse kuulekusele (1–14)

   • Ärge unustage Jumala tegusid (9)

  • Jehoova ootab jäägitut pühendumust (15–31)

  • Pole ühtki teist Jumalat peale Jehoova (32–40)

  • Pelgulinnad Jordanist idas (41–43)

  • Seaduse sissejuhatus (44–49)

 • 5

  • Jehoova leping Hoorebi juures (1–5)

  • Kümne käsu kordamine (6–22)

  • Rahvas kardab Siinai mäe juures (23–33)

 • 6

  • Armasta Jehoovat kogu südamest (1–9)

   • „Kuula, Iisrael!” (4)

   • Vanemad õpetagu oma lapsi (6, 7)

  • Ärge unustage Jehoovat (10–15)

  • Ärge pange Jehoovat proovile (16–19)

  • Rääkige tulevastele põlvedele (20–25)

 • 7

  • Seitse rahvast tuleb hävitada (1–6)

  • Miks valiti Iisrael (7–11)

  • Kuulekus toob õnnistusi (12–26)

 • 8

  • Jehoova õnnistuste meeldetuletamine (1–9)

   • „Elu ei sõltu üksnes leivast” (3)

  • Ärge unustage Jehoovat (10–20)

 • 9

  • Miks anti maa Iisraelile (1–6)

  • Iisrael vihastab Jehoovat neli korda (7–29)

   • Kuldvasikas (7–14)

   • Mooses palub rahva eest (15–21, 25–29)

   • Rahvas vihastab Jehoovat veel kolm korda (22)

 • 10

  • Uued kivitahvlid (1–11)

  • Mida Jehoova rahvalt ootab (12–22)

   • Kartke ja armastage Jehoovat (12)

 • 11

  • Te olete näinud Jehoova suurust (1–7)

  • Tõotatud maa (8–12)

  • Tasu kuulekuse eest (13–17)

  • Hoidke Jumala sõnu südames (18–25)

  • Õnnistus ja needus (26–32)

 • 12

  • Teenige Jumalat paigas, mille ta valib (1–14)

  • Luba süüa liha, kuid ilma vereta (15–28)

  • Ärge laske end teistel jumalatel lõksu meelitada (29–32)

 • 13

  • Kuidas kohelda usutaganejaid (1–18)

 • 14

  • Kohatu leinamine (1, 2)

  • Puhtad ja ebapuhtad toidud (3–21)

  • Kümnis Jehoovale (22–29)

 • 15

  • Igal seitsmendal aastal kustutatagu võlad (1–6)

  • Vaeste aitamine (7–11)

  • Orjade vabastamine iga seitsme aasta tagant (12–18)

   • Naaskel läbi orja kõrva (16, 17)

  • Loomade esmikud pühendatagu Jehoovale (19–23)

 • 16

  • Paasapüha; hapnemata leibade püha (1–8)

  • Nädalatepüha (9–12)

  • Lehtmajadepüha (13–17)

  • Kohtumõistjate määramine (18–20)

  • Mida ei tohi kummardada (21, 22)

 • 17

  • Ohvrid olgu veatud (1)

  • Juhendid usutaganeja kohta (2–7)

  • Rasked kohtuasjad (8–13)

  • Juhendid tulevastele kuningatele (14–20)

   • Kuningas tehku seadusest ärakiri (18)

 • 18

  • Preestrite ja leviitide osa (1–8)

  • Okultsed kombed keelatud (9–14)

  • Moosese-sarnane prohvet (15–19)

  • Kuidas tunda ära valeprohveteid (20–22)

 • 19

  • Veresüü ja pelgulinnad (1–13)

  • Piirimärke ei tohi nihutada (14)

  • Kohtus tunnistamine (15–21)

   • On vaja kaht või kolme tunnistajat (15)

 • 20

  • Juhendid sõjapidamise kohta (1–20)

   • Kes on sõjaväeteenistusest vabastatud (5–9)

 • 21

  • Lahendamata tapmisjuhtumid (1–9)

  • Abiellumine vangistatud naisega (10–14)

  • Esmasündinu õigused (15–17)

  • Mässumeelne poeg (18–21)

  • Posti külge riputatu on neetud (22, 23)

 • 22

  • Ligimese looma tuleb hästi kohelda (1–4)

  • Vastassugupoole riiete kandmisest (5)

  • Loomi tuleb hästi kohelda (6, 7)

  • Katuserinnatis (8)

  • Mis ei sobi kokku (9–11)

  • Rõivatutid (12)

  • Seadusvastane seksuaalkäitumine (13–30)

 • 23

  • Kes ei või kuuluda Jumala kogudusse (1–8)

  • Laagri puhtus (9–14)

  • Põgenenud orjad (15, 16)

  • Prostitutsioon keelatud (17, 18)

  • Vahekasu ja tõotused (19–23)

  • Mida möödakäija võib süüa (24, 25)

 • 24

  • Abielu ja lahutus (1–5)

  • Austus elu vastu (6–9)

  • Vaestest hoolimine (10–18)

  • Juhendid järelnoppimise kohta (19–22)

 • 25

  • Juhendid ihunuhtluse kohta (1–3)

  • Ärge siduge kinni pulli suud (4)

  • Leviraatabielu (5–10)

  • Sobimatud võtted (11, 12)

  • Täpsed kaalud ja mõõdunõud (13–16)

  • Amalekid tuleb hävitada (17–19)

 • 26

  • Esimeste viljade ohverdamine (1–11)

  • Teine kümnis (12–15)

  • Iisrael on Jehoova eriline omand (16–19)

 • 27

  • Seadus tuleb kirjutada kividele (1–10)

  • Eebali ja Gerisimi mäel (11–14)

  • Needuste ettelugemine (15–26)

 • 28

  • Õnnistused kuulekuse eest (1–14)

  • Needused sõnakuulmatuse eest (15–68)

 • 29

  • Leping Iisraeliga Moabimaal (1–13)

  • Hoiatus sõnakuulmatuse eest (14–29)

   • Varjatu, avalikuks tehtu (29)

 • 30

  • Jehoova juurde tagasipöördumine (1–10)

  • Jehoova käsud pole liiga rasked (11–14)

  • Valik elu ja surma vahel (15–20)

 • 31

  • Mooses sureb peagi (1–8)

  • Seadus tuleb ette lugeda (9–13)

  • Joosua ametissemääramine (14, 15)

  • Ennustus Iisraeli mässumeelsuse kohta (16–30)

   • Laul, mida tuleb Iisraelile õpetada (19, 22, 30)

 • 32

  • Moosese laul (1–47)

   • Jehoova on kalju (4)

   • Iisrael unustab oma kalju (18)

   • „Kättemaks kuulub mulle” (35)

   • „Rõõmutsege, rahvad, koos tema rahvaga” (43)

  • Mooses peab surema Nebo mäel (48–52)

 • 33

  • Mooses õnnistab suguharusid (1–29)

   • Jehoova „igavesed käsivarred” (27)

 • 34

  • Jehoova näitab Moosesele tõotatud maad (1–4)

  • Moosese surm (5–12)