4. Moosese 7:1–89

7  Sel päeval, kui Mooses oli lõpetanud telkpühamu püstitamise,+ võidis+ ja pühitses ta seda ning kogu selle sisustust, altarit ja kõiki selle riistu.+ Pärast seda, kui ta oli neid võidnud ja pühitsenud,+  tõid Iisraeli rahva pealikud,+ suguvõsade peamehed, oma ohvrianni. Need suguharude pealikud, kes olid juhtinud arvelevõtmist,  tõid Jehoova ette oma ohvrianni, milleks oli kuus kattega vankrit ja kaksteist veist — üks vanker kahe pealiku kohta ja igaühelt üks pull — ning viisid need telkpühamu ette.  Jehoova ütles Moosesele:  „Võta need asjad nende käest vastu, sest neid kasutatakse kogudusetelgi teenistuses. Anna need leviitidele, igaühele selle järgi, nagu ta oma kohustuste täitmiseks vajab.”  Mooses võttiski vankrid ja veised vastu ning andis need leviitidele.  Ta andis kaks vankrit ja neli veist geersonlastele, selle järgi, nagu nad vajasid oma kohustuste täitmiseks,+  ning neli vankrit ja kaheksa veist merarlastele, selle järgi, nagu nad vajasid oma kohustuste täitmiseks preester Aaroni poja Iitamari juhatuse all.+  Aga kehatlastele ei andnud ta midagi, sest nende teenistuskohustused olid seotud püha paigaga+ ja nad kandsid pühi asju õlgadel.+ 10  Pealikud tõid oma ohvrianni altari sissepühitsemise ajal,+ selle võidmise päeval. Kui pealikud viisid oma ohvri altari ette, 11  ütles Jehoova Moosesele: „Iga päev toogu üks pealikest oma ohvriand altari sissepühitsemiseks.” 12  Esimesel päeval tõi oma ohvrianni Amminadabi poeg Nahson+ Juuda suguharust. 13  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, mis kaalus 130 seeklit*, ja üks hõbekauss kaaluga 70 seeklit* püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 14  üks kuldpeeker* kaaluga 10 seeklit*, täis suitsutusrohtu, 15  üks noor pull, üks jäär ja üks alla aastane jäärtall põletusohvriks,+ 16  üks sikutall patuohvriks+ 17  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Amminadabi poja Nahsoni ohvriand.+ 18  Teisel päeval tõi ohvrianni Suuari poeg Netaneel,+ issaskarlaste pealik. 19  Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, mis kaalus 130 seeklit, ja üks hõbekauss kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 20  üks kuldpeeker kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 21  üks noor pull, üks jäär ja üks alla aastane jäärtall põletusohvriks,+ 22  üks sikutall patuohvriks+ 23  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Suuari poja Netaneeli ohvriand. 24  Kolmandal päeval tuli sebulonlaste pealik Eliab,+ Heeloni poeg, 25  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 26  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 27  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 28  ühe sikutalle patuohvriks+ 29  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Heeloni poja Eliabi+ ohvriand. 30  Neljandal päeval tuli ruubenlaste pealik Elisuur,+ Sedeuuri poeg, 31  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 32  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 33  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 34  ühe sikutalle patuohvriks+ 35  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Sedeuuri poja Elisuuri+ ohvriand. 36  Viiendal päeval tuli siimeonlaste pealik Selumiel,+ Suurisaddai poeg, 37  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 38  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 39  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 40  ühe sikutalle patuohvriks+ 41  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Suurisaddai poja Selumieli+ ohvriand. 42  Kuuendal päeval tuli gaadlaste pealik Eljasaf,+ Deueli poeg, 43  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 44  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 45  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 46  ühe sikutalle patuohvriks+ 47  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Deueli poja Eljasafi+ ohvriand. 48  Seitsmendal päeval tuli efraimlaste pealik Elisama,+ Ammihudi poeg, 49  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 50  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 51  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 52  ühe sikutalle patuohvriks+ 53  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Ammihudi poja Elisama+ ohvriand. 54  Kaheksandal päeval tuli manasselaste pealik Gamliel,+ Pedasuuri poeg, 55  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 56  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 57  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 58  ühe sikutalle patuohvriks+ 59  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Pedasuuri poja Gamlieli+ ohvriand. 60  Üheksandal päeval tuli benjaminlaste pealik+ Abidan,+ Gideoni poeg, 61  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 62  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 63  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 64  ühe sikutalle patuohvriks+ 65  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Gideoni poja Abidani+ ohvriand. 66  Kümnendal päeval tuli daanlaste pealik Ahieser,+ Ammisaddai poeg, 67  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 68  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 69  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 70  ühe sikutalle patuohvriks+ 71  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Ammisaddai poja Ahieseri+ ohvriand. 72  Üheteistkümnendal päeval tuli aaserlaste pealik Pagiel,+ Okrani poeg, 73  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 74  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 75  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 76  ühe sikutalle patuohvriks+ 77  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Okrani poja Pagieli+ ohvriand. 78  Kaheteistkümnendal päeval tuli naftalilaste pealik Ahira,+ Eenani poeg, 79  ja tõi ohvrianniks ühe hõbevaagna, mis kaalus 130 seeklit, ja ühe hõbekausi kaaluga 70 seeklit püha paiga seekli järgi,+ mõlemad täis õliga segatud peenjahu roaohvriks,+ 80  ühe kuldpeekri kaaluga 10 seeklit, täis suitsutusrohtu, 81  ühe noore pulli, ühe jäära ja ühe alla aastase jäärtalle põletusohvriks,+ 82  ühe sikutalle patuohvriks+ 83  ning kaks pulli, viis jäära, viis sikku ja viis aastast jäärtalle rahuohvriks.+ See oli Eenani poja Ahira+ ohvriand. 84  See oli altari sissepühitsemise ohvriand+ Iisraeli rahva pealikelt altari võidmise päeval. Selleks oli 12 hõbevaagnat, 12 hõbekaussi, 12 kuldpeekrit+ 85  (iga hõbevaagen kaalus 130 seeklit ja iga kauss 70 seeklit, kõigi anumate hõbedat oli kokku 2400 seeklit* püha paiga seekli järgi;+ 86  12 kuldpeekrit, täis suitsutusrohtu, kaalusid igaüks 10 seeklit püha paiga seekli järgi, kõigi peekrite kulda oli kokku 120 seeklit*), 87  peale selle ühtekokku 12 pulli, 12 jäära, 12 aastast jäärtalle koos nende juurde kuuluvate roaohvritega põletusohvriks, 12 sikutalle patuohvriks 88  ning 24 pulli, 60 jäära, 60 sikku ja 60 aastast jäärtalle rahuohvriks. See oli ohvriand altari sissepühitsemiseks+ pärast selle võidmist.+ 89  Alati, kui Mooses läks kogudusetelki Jumalaga rääkima,+ kuulis ta häält tunnistuslaeka kaane kohalt.+ Jumal rääkis temaga kahe keerubi vahelt.+

Allmärkused

1,5 kg. (Vt lisa B14.)
800 g.
Võib tõlkida ka „kuldkausike”.
114 g.
27 kg.
1,4 kg.

Kommentaarid

Pildid ja videod