4. Moosese 5:1–31

5  Jehoova ütles Moosesele:  „Käsi iisraellasi, et nad saadaksid laagrist välja igaühe, kes on pidalitõbine+ või kellel on voolus+ või kes on ebapuhas surnu puudutamise tõttu.+  Saatke nad välja, olgu siis tegu mehe või naisega. Saatke nad laagrist välja, et nad ei rüvetaks+ mu rahva laagrit, sest mina elan oma rahva keskel.”+  Iisraellased tegidki nii ja saatsid nad laagrist välja. Nagu Jehoova oli Moosesele öelnud, nii iisraellased tegid.  Jehoova rääkis Moosesega veel:  „Ütle iisraellastele: „Kui mees või naine teeb mõne patu ega ole ustav Jehoovale, siis on ta saanud süüdlaseks.+  Tal tuleb tehtud patt üles tunnistada+ ja oma süüteoga tekitatud kahju täies ulatuses hüvitada ning maksta juurde veel viiendik.+ Ta andku see inimesele, kellele ta ülekohut tegi.  Aga kui kahjukannatanu vahepeal ära sureb ja tal pole lähisugulast, kelle kätte hüvitis tasuda, siis antagu see Jehoovale ja see kuulub preestrile justnagu lepitusjäär, millega preester patustanu eest lepitust toimetab.+  Kõik pühad annetused,+ mis iisraellased preestrile toovad, saagu preestrile.+ 10  Igaühe toodud pühad annid kuuluvad temale. Mida tahes keegi preestrile annab, on preestri oma.”” 11  Jehoova rääkis Moosesega veel: 12  „Ütle iisraellastele: „Kui mõne mehe naine läheb eksiteele ja murrab talle truudust, 13  olles seksuaalsuhetes teise mehega,+ kuid ta oma mees ei tea sellest midagi ja seda pattu pole avastatud (naine on end küll rüvetanud, kuid tema vastu ei leidu tunnistajat ja teda pole teolt tabatud), 14  mees aga läheb armukadedaks ja hakkab kahtlema oma naise truuduses, ja naine on end tõesti rüvetanud, või kui mees on armukade ja kahtleb oma naise truuduses, ehkki naine ei ole end rüvetanud, 15  siis viigu mees oma naine preestri juurde ja koos naisega ka tema ohvriand: kümnendik eefat* odrajahu. Ta ärgu valagu selle peale õli ega pangu selle peale viirukit, sest see on armukadeduse roaohver, süüd meenutav roaohver. 16  Preester lasku naisel ette astuda ja pangu ta seisma Jehoova ette.+ 17  Siis võtku preester savianumasse püha vett ja võtku telkpühamu põrandalt mulda ning puistaku vette. 18  Preester pangu naine seisma Jehoova ette, päästku tema juuksed lahti ja andku tema kätte süüd meenutav roaohver, see tähendab armukadeduse roaohver,+ ning preestri käes olgu kibe needmisvesi.+ 19  Preester lasku naisel vanduda, öeldes talle: „Kui ükski teine mees ei ole sinuga seksuaalsuhetes olnud+ ja sa ei ole abielus olles eksiteele pöördunud ega end rüvetanud, siis ärgu tehku see kibe needmisvesi sulle kahju. 20  Aga kui sa oled abielus olles eksiteele pöördunud ja end rüvetanud ning olnud seksuaalsuhetes mõne teise mehega+ peale oma abikaasa ...” 21  Siis lasku preester naisel kinnitada needust sisaldavat vannet, öeldes naisele: „Pangu Jehoova su nimi neede- ja vandesõnaks su rahva keskel, sest Jehoova laseb su niudeil* kiduda* ja su kõhul tursuda. 22  See needmisvesi läheb su sisikonda, et su kõht tursuks ja su niuded kiduks.” Selle peale öelgu naine: „Aamen!* Aamen!” 23  Siis kirjutagu preester need needused raamatusse ja uhtugu need ära selles kibedas vees. 24  Ta andku naisele juua seda kibedat needmisvett, mis läheb temasse ja põhjustab talle kibedaid kannatusi. 25  Preester võtku naise käest armukadeduse roaohver,+ kõigutagu seda Jehoova ees ja toogu altari juurde. 26  Preester võtku roaohvrist üks peotäis meeldetuletusohvriks ja pangu see altarile suitsema.+ Seejärel andku ta naisele seda vett juua. 27  Kui naine on end rüvetanud ja oma mehele truudust murdnud, siis põhjustab see needmisvesi, mida preester talle juua andis, talle kibedaid kannatusi ning tema kõht tursub, ta niuded kiduvad ja tema nimi saab needesõnaks tema rahva keskel. 28  Aga kui naine pole end rüvetanud, vaid on puhas, siis ei taba teda selline karistus ning ta on võimeline rasestuma ja järglasi saama. 29  See on seadus armukadeduse puhuks,+ kui abielunaine läheb eksiteele ja rüvetab end 30  või kui mees muutub armukadedaks ja kahtlustab oma naist truudusetuses. Ta pangu oma naine seisma Jehoova ette ja preester toimigu naisega selle seaduse kohaselt. 31  Mees on süüst vaba, kuid ta naine vastutagu oma süüteo eest.””

Allmärkused

2,2 liitrit. (Vt lisa B14.)
Viitab ilmselt sigimisorganitele.
Võib viidata viljatusele.
„Aamen” tähendab „olgu nii”, „nii sündigu”.

Kommentaarid

Pildid ja videod