4. Moosese 4:1–49

4  Jehoova rääkis Moosese ja Aaroniga:  „Leviitide seast loetagu ära kehatlased+ nende perekondade ja suguvõsade kaupa,  kõik 30-+ kuni 50-aastased mehed,+ kelle töö on seotud kogudusetelgiga.+  Kehatlaste töö kogudusetelgi+ teenistuses on seotud väga pühade asjadega.  Kui laager valmistub teele asuma, tulgu Aaron ja ta pojad ning võtku maha tunnistuslaegast varjav eesriie+ ja katku sellega laegas.+  Nad pangu selle peale hülgenahast kate, laotagu selle üle sinine riie ja asetagu kohale kandekangid.+  Nad katku sinise riidega ka vaateleibade laud+ ja pangu selle peale vaagnad, peekrid, kausid ja kannud joogiohvrite toomiseks.+ Alaline leivaohver+ jäägu lauale.  Kõige selle peale laotagu nad erepunane riie, katku see hülgenahast kattega ning asetagu kohale kandekangid.+  Siis võtku nad sinine riie ning katku lambijalg+ ja lambid,+ tahipihid ja tahinõud+ ning õlianumad, millega nad lampe täidavad. 10  Nad mähkigu lambijalg ja kõik selle riistad hülgenahast katte sisse ning asetagu kanderaamile. 11  Ja nad laotagu sinine riie kuldse altari+ peale, katku see hülgenahast kattega ja asetagu kohale kandekangid.+ 12  Siis võtku nad kõik riistad,+ mida nad pühas paigas teenides kasutavad, pangu need sinise riide sisse, katku hülgenahast kattega ja asetagu kanderaamile. 13  Nad puhastagu altar tuhast+ ning laotagu selle peale purpurne villane riie. 14  Selle peale pangu nad kõik riistad, mida nad altari juures teenides kasutavad: tuhapannid, hargid, kühvlid ja kausid, kõik altari riistad.+ Nad laotagu selle kõige üle hülgenahast kate ja asetagu kohale kandekangid.+ 15  Laagri teele asudes peavad Aaron ja ta pojad katma kinni kõik püha paiga asjad+ ja riistad. Seejärel tulevad kehatlased neid kandma,+ aga nad ei tohi neid pühi asju puudutada, et nad ei sureks.+ Nende asjade kandmine on kehatlaste ülesanne kogudusetelgi teenistuses. 16  Preester Aaroni poeg Eleasar+ vastutab lambiõli,+ healõhnalise suitsutusrohu,+ alaliselt toodava roaohvri ja võideõli+ eest. Tema vastutab kogu telkpühamu ja kõige eest, mis selles on, kaasa arvatud püha paiga ja selle riistade eest.” 17  Jehoova ütles Moosesele ja Aaronile veel: 18  „Ärge laske kehatlaste suguvõsadel+ leviitide seast hävida. 19  Selleks et nad jääksid elama ega sureks väga pühadele asjadele+ lähenemise tõttu, mingu Aaron ja ta pojad ning andku igaühele neist teada tema teenistusülesanne ja näidaku, mida tal tuleb kanda. 20  Aga kehatlased ise ei tohi hetkekski minna sisse pühi asju vaatama, et nad ei sureks.”+ 21  Siis ütles Jehoova Moosesele: 22  „Geersonlased+ loetagu ära nende suguvõsade ja perekondade kaupa. 23  Võta arvele kõik 30- kuni 50-aastased mehed, kelle teenistusülesanded on seotud kogudusetelgiga. 24  Geersonlaste suguvõsadele määratud ülesanne+ on 25  kanda telkpühamu+ kangaid ja katteid ning kõige pealmist hülgenahast katet,+ kogudusetelgi sissekäigu kardinat,+ 26  õuepiirde kangaid,+ telkpühamu ja altari ümber oleva õue sissekäigu kardinat,+ nende nööre ja kõiki nende juurde kuuluvaid riistu ning kõike, mida teenistuses kasutatakse. See on nende ülesanne. 27  Kõike, mis puudutab geersonlaste+ teenistust ja kandameid, korraldagu Aaron ja ta pojad. Kõigi nende asjade kandmine määrake geersonlastele. 28  See on geersonlaste suguvõsade ülesanne kogudusetelgi teenistuses.+ Nad täitku oma kohustusi preester Aaroni poja Iitamari+ juhatusel. 29  Võta merarlased+ arvele nende perekondade ja suguvõsade kaupa. 30  Võta arvele kõik 30- kuni 50-aastased mehed, kelle teenistusülesanded on seotud kogudusetelgiga. 31  Nende ülesandeks+ kogudusetelgi teenistuses on kanda telkpühamu seinaraame,+ põiklatte,+ sambaid+ ja tapipesaga aluseid,+ 32  õueposte,+ nende aluseid,+ vaiu+ ja nööre, muud nendega seotud varustust ning teenistuseks vajaminevat. Määrake nimeliselt, mida keegi peab kandma. 33  Nõnda olgu merarlaste+ suguvõsad kogudusetelgi teenistuses preester Aaroni poja Iitamari juhatusel.”+ 34  Mooses ja Aaron ning koguduse peamehed+ võtsid seejärel arvele kehatlased+ nende perekondade ja suguvõsade kaupa, 35  kõik 30- kuni 50-aastased mehed, kelle töö oli seotud kogudusetelgiga.+ 36  Neid suguvõsade kaupa arvelevõetuid oli kokku 2750.+ 37  Need olid kehatlaste suguvõsadest arvelevõetud, kõik, kes olid kogudusetelgi teenistuses. Mooses ja Aaron võtsid nad arvele Jehoova käsul, mis ta Moosese kaudu andis.+ 38  Geersonlased+ võeti arvele nende perekondade ja suguvõsade kaupa, 39  kõik 30- kuni 50-aastased mehed, kelle ülesandeks oli olla kogudusetelgi teenistuses. 40  Neid suguvõsade kaupa arvelevõetuid oli kokku 2630.+ 41  Nii võeti arvele geersonlaste suguvõsad, kõik, kes olid kogudusetelgi teenistuses. Mooses ja Aaron lasid nad võtta arvele Jehoova korraldusel.+ 42  Merarlased võeti arvele nende perekondade ja suguvõsade kaupa, 43  kõik 30- kuni 50-aastased mehed, kelle ülesandeks oli olla kogudusetelgi teenistuses.+ 44  Neid suguvõsade kaupa arvelevõetuid oli kokku 3200.+ 45  Nii võeti arvele merarlaste suguvõsad, kelle Mooses ja Aaron võtsid arvele Jehoova käsul, mis ta Moosese kaudu andis.+ 46  Mooses ja Aaron ning Iisraeli rahva peamehed võtsid kõik need leviidid arvele nende perekondade ja suguvõsade kaupa. 47  Need leviidid olid 30- kuni 50-aastased ja kõigi nende ülesandeks oli kogudusetelgiga seotud teenistus ja kandmistöö.+ 48  Kokku võeti arvele 8580 meest.+ 49  Nad võeti arvele Jehoova käsul, mis ta andis Moosese kaudu, igaüks oma teenistusülesande ja kandami järgi. Nad võeti arvele täpselt nii, nagu Jehoova oli Moosest käskinud.

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod