4. Moosese 36:1–13

36  Gileadi järeltulijate suguvõsade peamehed (Joosepi poja Manasse poja Maakiri+ poja Gileadi pojad) tulid ning rääkisid Moosese ja pealikega, iisraellaste suguvõsade peameestega.  Nad ütlesid: „Jehoova on käskinud mu isandat jaotada maa liisuga+ pärandiosadeks iisraellastele ja Jehoova käskis mu isandat anda meie venna Selofhadi pärand tema tütardele.+  Kui need aga abielluvad meestega mõnest teisest Iisraeli suguharust, võetakse nende pärand ära meie isade pärandist ja lisatakse selle suguharu pärandile, kuhu nad kuuluma hakkavad, nii et see võetakse ära pärandist, mille me liisuga saime.  Ja kui saabub Iisraeli rahva vabastusaasta,+ siis lisatakse nende naiste pärand jäädavalt selle suguharu pärandile, kuhu nad siis kuuluvad, nii et nende pärand võetakse ära meie isade suguharu pärandist.”  Siis ütles Mooses Jehoova käsul iisraellastele: „Joosepi järeltulijate suguharul on õigus.  Jehoova on andnud Selofhadi tütarde kohta sellise käsu: „Nad võivad abielluda, kellega soovivad, kui see mees on mõnest nende isa suguharu suguvõsast.  Iisraellaste pärand ei tohi minna ühelt suguharult teisele, nad peavad hoidma oma esiisade suguharu pärandit.  Iga tütar, kes on saanud pärandi mõnes Iisraeli suguharus, peab abielluma oma isa suguharust pärit mehega,+ nii et iisraellastele jääks nende esiisade pärand.  Pärand ei tohi minna ühelt suguharult teisele, Iisraeli suguharud peavad hoidma oma pärandit.”” 10  Selofhadi tütred tegid täpselt nii, nagu Jehoova oli Moosest käskinud.+ 11  Selofhadi tütred+ Mahla, Tirsa, Hogla, Milka ja Noa abiellusidki oma isa vendade poegadega. 12  Nad abiellusid Joosepi poja Manasse suguvõsadest pärit meestega, et nende pärand jääks nende isa suguvõsa suguharule. 13  Need on käsud ja õigusnormid, mis Jehoova andis Moosese kaudu iisraellastele Moabi kõrbetasandikul Jordani ääres Jeeriko lähistel.+

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod