4. Moosese 34:1–29

34  Jehoova ütles Moosesele veel:  „Anna iisraellastele sellised juhendid: „Kui te lähete Kaananimaale,+ siis saab see maa teile pärandiks, kogu Kaananimaa piirist piirini.+  Teie lõunapiir kulgeb Sini kõrbest piki Edomit. Ida poolt algab lõunapiir Soolamere* otsast.+  Teie piir pöördub ja möödub Akrabbimi tõusust+ lõuna poolt ning kulgeb edasi Sini; selle lõpp on lõuna pool Kaades-Barnead.+ Seejärel kulgeb see Hasar-Addarisse+ ja sealt edasi Asmonisse.  Asmonist pöördub piir Egiptuse vadisse ja jookseb kuni mereni*.+  Teie läänepiiriks on Suure mere rannik. See olgu teie läänepiir.+  Teie põhjapiir on järgmine. Märgistage see Suurest merest Hoori mäeni.  Hoori mäest märgistage piir Lebo-Hamatini*+ ja piir lõppeb Sedadiga.+  Edasi kulgeb piir Sifronini ja ulatub kuni Haasar-Eenanini.+ See olgu teie põhjapiir. 10  Siis märgistage oma idapiir Haasar-Eenanist Sefamini. 11  Piir ulatub Sefamist Riblani*, mis on Ainist ida pool, ja laskub sealt alla, kulgedes üle Kinnereti mere* idaküljes oleva nõlva.+ 12  Piir ulatub Jordanini ja lõppeb Soolamerega.+ See on teie maa+ koos seda ümbritsevate piiridega.”” 13  Mooses andis iisraellastele niisugused juhtnöörid: „Jaotage see maa omavahel liisuga+ ja see saab teie omandiks, maa, mille Jehoova on käskinud anda üheksale ja poolele suguharule. 14  Ruubenlaste suguharu oma suguvõsade järgi, gaadlaste suguharu oma suguvõsade järgi ja pool Manasse suguharu on juba saanud endale pärandi.+ 15  Need kaks ja pool suguharu on juba saanud endale pärandi Jeeriko lähistel Jordanist idas, päikesetõusu pool.”+ 16  Jehoova ütles Moosesele veel: 17  „Need on mehed, kes jaotavad maa osadeks, mis saavad teie omandiks: preester Eleasar+ ja Nuuni poeg Joosua.+ 18  Samuti võtke igast suguharust üks pealik, kes maad teile pärandiosadeks jaotab.+ 19  Need mehed on Juuda suguharust+ Jefunne poeg Kaaleb,+ 20  siimeonlaste suguharust+ Ammihudi poeg Semuel, 21  Benjamini suguharust+ Kisloni poeg Elidad, 22  daanlaste suguharust+ pealik Bukki, Jogli poeg, 23  Joosepi poegadest+ manasselaste suguharust+ pealik Hanniel, Eefodi poeg, 24  ja efraimlaste suguharust+ pealik Kemuel, Siftani poeg, 25  sebulonlaste suguharust+ pealik Elisafan, Parnaki poeg, 26  issaskarlaste suguharust+ pealik Paltiel, Assani poeg, 27  aaserlaste suguharust+ pealik Ahihud, Selomi poeg, 28  naftalilaste suguharust+ pealik Pedahel, Ammihudi poeg.” 29  Nendele andis Jehoova käsu jaotada Kaananimaa iisraellaste vahel.+

Allmärkused

St Surnumere.
St Suure mereni, Vahemereni.
Võib tõlkida ka „Hamati piirialani”.
Mõeldakse Kaananimaa idapiiril, mitte Hamatimaal asuvat Riblat.
Tegelikult järv; nimetatakse ka Genneesareti järveks, Galilea mereks ja Tiberiase mereks.

Kommentaarid

Pildid ja videod