4. Moosese 33:1–56

33  Need olid Iisraeli rahva rännakud, kui rahvas läks Moosese ja Aaroni juhtimisel+ väeosade kaupa+ Egiptusemaalt välja.+  Mooses pani Jehoova käsul kirja nende rännakute peatuspaigad. Järgnevalt on kirjas nende rännakud ühest peatuspaigast teise.+  Nad lahkusid Raamsesest+ esimese kuu viieteistkümnendal päeval.+ Paasapühale järgneval päeval+ läksid iisraellased kõigi egiptlaste silme all maalt vapralt välja.  Samal ajal matsid egiptlased kõiki oma esmasündinuid, kelle Jehoova oli nende seas surmanud.+ Jehoova oli mõistnud kohut nende jumalate üle.+  Niisiis lahkusid iisraellased Raamsesest ja jäid laagrisse Sukkotti.+  Sukkotist läksid nad Eetamisse kõrbe ääres+ ja jäid sinna laagrisse.  Eetamist pöördusid nad tagasi Pii-Hahiroti poole, mis on Baal-Sefoni lähedal,+ ning jäid laagrisse Migdoli juurde.+  Pii-Hahirotist läksid nad läbi mere+ kõrbesse,+ kõndisid kolm päeva Eetami+ kõrbes ja jäid laagrisse Maarasse.+  Maarast läksid nad Eelimisse. Seal oli 12 allikat ja 70 palmipuud, seepärast jäid nad sinna laagrisse.+ 10  Eelimist läksid nad Punase mere äärde ja jäid sinna laagrisse. 11  Lahkunud Punase mere äärest, läksid nad Siini kõrbesse+ ja jäid sinna laagrisse. 12  Siini kõrbest läksid nad Dofkasse ja jäid sinna laagrisse. 13  Mõne aja pärast lahkusid nad Dofkast ja jäid laagrisse Aalusesse. 14  Aalusest läksid nad Refidimi ja jäid sinna laagrisse,+ aga seal polnud rahval joomiseks vett. 15  Refidimist läksid nad Siinai kõrbesse ja jäid sinna laagrisse.+ 16  Siis lahkusid nad Siinai kõrbest ja jäid laagrisse Kibrot-Hattaavasse.+ 17  Kibrot-Hattaavast läksid nad Haserotti ja jäid sinna laagrisse.+ 18  Haserotist läksid nad Ritmasse ja jäid sinna laagrisse. 19  Lahkunud Ritmast, jäid nad laagrisse Rimmon-Peretsisse. 20  Rimmon-Peretsist läksid nad Libnasse ja jäid sinna laagrisse. 21  Mõne aja pärast lahkusid nad Libnast ja jäid laagrisse Rissasse. 22  Rissast läksid nad Kehelatasse ja jäid sinna laagrisse. 23  Lahkunud Kehelatast, jäid nad laagrisse Saaferi mäe juurde. 24  Siis nad lahkusid Saaferi mäe juurest ja jäid laagrisse Haraadasse. 25  Haraadast läksid nad Makhelotti ja jäid sinna laagrisse. 26  Makhelotist läksid nad Tahatti ja jäid sinna laagrisse.+ 27  Pärast Tahatti jäid nad laagrisse Taarahisse. 28  Taarahist läksid nad Mitkasse ja jäid sinna laagrisse. 29  Mõne aja pärast lahkusid nad Mitkast ja jäid laagrisse Hasmonasse. 30  Lahkunud Hasmonast, jäid nad laagrisse Moserotti. 31  Moserotist läksid nad Bene-Jaakanisse+ ja jäid sinna laagrisse. 32  Bene-Jaakanist läksid nad Hor-Hagidgadisse ja jäid sinna laagrisse. 33  Lahkunud Hor-Hagidgadist, jäid nad laagrisse Jotbatasse.+ 34  Mõne aja pärast lahkusid nad Jotbatast ja jäid laagrisse Abronasse. 35  Abronast läksid nad Esjon-Geberisse+ ja jäid sinna laagrisse. 36  Pärast Esjon-Geberit jäid nad laagrisse Sini kõrbesse+ Kaadesesse. 37  Mõne aja pärast lahkusid nad Kaadesest ja jäid laagrisse Hoori mäe juurde+ Edomimaa piirile. 38  Preester Aaron läks Jehoova käsul üles Hoori mäele ning ta suri seal. See oli neljakümnendal aastal pärast iisraellaste lahkumist Egiptusemaalt, viienda kuu esimesel päeval.+ 39  Aaron oli 123-aastane, kui ta Hoori mäel suri. 40  Aradi kuningas,+ kaananlane, kes elas Kaananimaal Negevis, kuulis iisraellaste tulekust. 41  Mõne aja pärast lahkusid iisraellased Hoori mäe juurest+ ja jäid laagrisse Salmonasse. 42  Salmonast läksid nad Puunoni ja jäid sinna laagrisse. 43  Puunonist läksid nad Obotti ja jäid sinna laagrisse.+ 44  Lahkunud Obotist, jäid nad laagrisse Ijje-Abarimi Moabi piiril.+ 45  Mõne aja pärast lahkusid nad Ijjimist* ja jäid laagrisse Diibon-Gaadi.+ 46  Pärast Diibon-Gaadi jäid nad laagrisse Almon-Diblataimi. 47  Almon-Diblataimist läksid nad Abarimi mäestikku+ Nebo+ jalamile ja jäid sinna laagrisse. 48  Viimaks lahkusid nad Abarimi mäestikust ja jäid laagrisse Moabi kõrbetasandikule Jordani äärde Jeeriko lähistele.+ 49  Nad olid laagris Jordani ääres Moabi kõrbetasandikul Beet-Jesimotist kuni Aabel-Sittimini.+ 50  Jehoova lausus Moosesele Moabi kõrbetasandikul Jordani ääres Jeeriko lähistel: 51  „Ütle iisraellastele: „Te lähete üle Jordani Kaananimaale.+ 52  Ajage kõik selle maa elanikud enda eest ära ning purustage kõik nende kivi-+ ja metallkujud+ ning hävitage kõik nende ohvripaigad.+ 53  Võtke maa oma valdusse ja elage seal, sest ma annan selle teile.+ 54  Jaotage maa liisuga+ oma suguvõsade vahel ja see saab nende omandiks. Keda on rohkem, nende pärandiosa suurendage, ja keda on vähem, nende pärandiosa vähendage.+ Igaühe pärand olgu seal, kuhu talle liisk langeb. Te saate endale pärandmaa oma isade suguharude järgi.+ 55  Kui te aga ei aja selle maa elanikke enda eest ära,+ siis on need, kelle te alles jätate, teile nagu okas silmas ja astel külje sees ning nad vaevavad teid maal, kus te elate.+ 56  Ja siis teen ma teiega samamoodi, nagu ma kavatsesin teha nendega.””+

Allmärkused

Sama mis Ijje-Abarim.

Kommentaarid

Pildid ja videod