4. Moosese 32:1–42

32  Ruubenlastel+ ja gaadlastel+ oli väga palju kariloomi ning nad nägid, et Jaaserimaa+ ja Gileadimaa sobivad hästi karjapidamiseks.  Seepärast läksid gaadlased ja ruubenlased Moosese, preester Eleasari ja koguduse pealike juurde ning ütlesid:  „Atarot, Diibon, Jaaser, Nimra, Hesbon,+ Elaale, Sebam, Nebo+ ja Beon+ —  kogu see maa, mille Jehoova alistas Iisraeli koguduse ees,+ on hea maa karjapidamiseks ning sinu sulastel on palju karja.”+  Nad ütlesid veel: „Kui me oleme sulle meelepärased, siis antagu see maa sinu sulastele omandiks. Ära vii meid üle Jordani.”  Siis ütles Mooses gaadlastele ja ruubenlastele: „Kas teie vennad peavad minema sõtta, kui teie jääte siia?  Miks te võtate iisraellastelt julguse minna sellele maale, mille Jehoova neile annab?  Nii tegid teie isad, kui ma saatsin nad Kaades-Barneast seda maad vaatama.+  Kui nad jõudsid Eskoli vadisse+ ja nägid seda maad, siis võtsid nad Iisraeli rahvalt julguse minna sellele maale, mille Jehoova lubas neile anda.+ 10  Sel päeval süttis Jehoova viha ja ta vandus:+ 11  „Mehed, kes tulid välja Egiptusest, 20-aastased ja vanemad, ei näe seda maad,+ mille kohta ma andsin vande Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile,+ sest nad pole käinud mu järel kogu südamest, 12  välja arvatud kenislase Jefunne poeg Kaaleb+ ja Nuuni poeg Joosua,+ sest nemad on käinud Jehoova järel kogu südamest.”+ 13  Siis süttis Jehoova viha Iisraeli vastu ja ta lasi sel 40 aastat kõrbes ringi rännata,+ kuni sai otsa kogu see põlvkond, kes oli Jehoova silmis kurja teinud.+ 14  Ja nüüd olete teie, te patuste sugu, tõusnud oma isade asemele, õhutades veelgi Jehoova tulist viha Iisraeli vastu! 15  Kui te temast taganete, siis jätab ta nad veel kauemaks kõrbesse ja te hävitate kogu selle rahva.” 16  Hiljem läksid nad tema juurde tagasi ja ütlesid: „Luba meil ehitada siia kiviaedikud oma kariloomadele ja linnad oma lastele. 17  Me ise aga läheme lahinguvalmilt+ iisraellaste ees, kuni oleme viinud nad nende paika, samal ajal kui meie lapsed elavad kindlustatud linnades, kaitstuna maa elanike eest. 18  Me ei pöördu koju tagasi enne, kui iga iisraellane on saanud kätte oma pärandmaa.+ 19  Meie pärand ei ole teisel pool Jordanit ja kaugemal, kus nendel, vaid meie pärand on Jordanist ida pool.”+ 20  Mooses vastas neile: „Tehke nii: haarake relv sõttaminekuks Jehoova ees+ 21  ja minge üle Jordani Jehoova ees. Kui ta on vaenlased ära ajanud+ 22  ja maa on alistatud Jehoova ees,+ siis te võite tagasi pöörduda+ ning te olete vabad süüst Jehoova ja Iisraeli ees. See maa saab Jehoova ees teie omandiks.+ 23  Aga kui te ei tee nõnda, siis te teete pattu Jehoova vastu. Sellisel juhul teadke, et teil tuleb oma patu eest vastutust kanda. 24  Ehitage siis linnad oma lastele ja aedikud oma karjadele,+ kuid tehke, mida olete lubanud!” 25  Gaadlased ja ruubenlased ütlesid Moosesele: „Su sulased teevad täpselt nii, nagu meie isand on käskinud. 26  Meie lapsed ja naised ning kariloomad ja kõik meie koduloomad jäävad siia Gileadi linnadesse,+ 27  aga su sulased lähevad relvastatult üle Jordani sõtta Jehoova ees,+ nii nagu meie isand on käskinud.” 28  Mooses andis nende kohta käsu preester Eleasarile ja Nuuni pojale Joosuale ning Iisraeli suguharude suguvõsade peameestele. 29  Mooses ütles neile: „Kui kõik gaadlased ja ruubenlased lähevad koos teiega lahinguvalmilt üle Jordani, et Jehoova ees sõdida, ja te alistate maa, siis andke Gileadimaa neile omandiks.+ 30  Aga kui nad ei haara relvi ega tule koos teiega, siis peavad nad asuma elama ühes teiega Kaananimaale.” 31  Gaadlased ja ruubenlased kostsid seepeale: „Nagu Jehoova on su sulastele öelnud, nii me teeme. 32  Me haarame Jehoova ees relvad ja läheme üle Jordani Kaananimaale,+ kuid meie pärandmaa jäägu siiapoole Jordanit.” 33  Siis andis Mooses gaadlastele, ruubenlastele+ ja Joosepi poja Manasse poolele suguharule+ emorlaste kuninga Siihoni+ kuningriigi ja Baasani kuninga Oogi kuningriigi,+ kogu maa koos selle linnadega, nii suurte linnadega kui ka kõrvaliste piirkondade väikelinnadega. 34  Gaadlased ehitasid üles Diiboni,+ Ataroti,+ Aroeri,+ 35  Atrot-Soofani, Jaaseri,+ Jogbeha,+ 36  Beet-Nimra+ ja Beet-Haarani,+ kindlustatud linnad, ning ehitasid kiviaedikud karjadele. 37  Ruubenlased ehitasid üles Hesboni,+ Elaale,+ Kirjataimi,+ 38  Nebo+ ja Baal-Meoni+ (nende nimed muudeti) ning Sibma. Nad andsid ülesehitatud linnadele uued nimed. 39  Manasse poja Maakiri+ pojad läksid Gileadi, vallutasid selle ja ajasid ära seal elavad emorlased. 40  Mooses andis Gileadi Manasse poja Maakiri poegadele ja need asusid sinna elama.+ 41  Manasse poeg Jair vallutas sealsed telkkülad ning nimetas need Havvot-Jairiks*.+ 42  Aga Nobah vallutas Kenati ja selle tütarlinnad ning nimetas selle oma nime järgi Nobahiks.

Allmärkused

Nimi Havvot-Jair tähendab „Jairi telkkülad”.

Kommentaarid

Pildid ja videod