4. Moosese 31:1–54

31  Jehoova ütles Moosesele:  „Maksa midjanlastele iisraellaste eest kätte.+ Pärast seda lähed sa oma rahva juurde puhkama.”+  Siis Mooses ütles rahvale: „Varustage kõige vajalikuga need mehed enda hulgast, kes läheksid sõdima Midjani vastu, et Jehoova maksaks nende käe läbi Midjanile kätte.  Saatke sõtta 1000 meest igast suguharust, kõigist Iisraeli suguharudest.”  Iisraeli tuhandete+ hulgast valitigi 1000 meest igast suguharust, 12 000 sõjaks varustatud meest.  Mooses läkitas nad sõtta, 1000 meest igast suguharust, ja koos nendega Eleasari poja preester Piinehase,+ kelle käes olid pühad riistad ja trompetid märguande puhumiseks.+  Nad sõdisid Midjani vastu, nagu Jehoova oli Moosest käskinud, ja tapsid kõik mehed.  Tapetute hulgas olid ka Midjani kuningad Evi, Rekem, Tsuur, Huur ja Reba — viis Midjani kuningat. Samuti tapsid nad mõõgaga Beori poja Bileami.+  Aga Midjani naised ja lapsed võtsid nad vangi. Iisraellased võtsid röövsaagiks kõik nende kodu- ja kariloomad ning kogu nende vara. 10  Nad põletasid maha kõik nende linnad, kus nad elasid, ja kõik nende laagrid. 11  Nad võtsid kaasa kogu sõja- ja röövsaagi, nii inimesed kui ka loomad. 12  Siis tõid nad vangid ning rööv- ja sõjasaagi Moosese ja preester Eleasari ning iisraellaste koguduse juurde, kes olid laagris Moabi kõrbetasandikul+ Jordani ääres Jeeriko lähistel. 13  Mooses, preester Eleasar ning kõik koguduse pealikud läksid laagrist välja neile vastu. 14  Ent Mooses vihastus sõjaretkelt tulnud väeülemate, tuhande- ja sajapealike peale. 15  Ta ütles neile: „Miks te olete kõik naised ellu jätnud? 16  Nemad ju meelitasid Peori juhtumil+ Bileami sõna peale iisraellasi Jehoovale truudust murdma,+ nii et Jehoova kogudust tabas nuhtlus.+ 17  Seepärast tapke kõik poeglapsed, samuti tapke kõik naised, kes on mehega maganud. 18  Aga kõik tüdrukud, kes pole mehega maganud, võite ellu jätta.+ 19  Jääge seitsmeks päevaks väljapoole laagrit. Igaüks teie seast, kes on kellegi tapnud, ja igaüks, kes on puudutanud mõnd surnut,+ peab kolmandal ja seitsmendal päeval end puhastama,+ nii teie ise kui ka teie vangid. 20  Puhastage kõik riide- ja nahkesemed ning kõik kitsevillast ja puust tehtud esemed.” 21  Siis ütles preester Eleasar lahingus käinud sõjameestele: „See on määrus, mille Jehoova andis Moosesele: 22  „Kuld, hõbe, vask, raud, tina ja plii — 23  kõik, mis kannatab tuld — laske tulest läbi käia, siis on see puhas. Kuid seda tuleb puhastada ka puhastusveega.+ Aga kõik, mis ei kannata tuld, laske veest läbi käia. 24  Seitsmendal päeval peske oma riided, siis te olete puhtad, ning pärast seda võite tulla laagrisse.””+ 25  Siis Jehoova ütles Moosesele: 26  „Loe kokku röövsaagiks võetu, nii vangistatud inimesed kui ka kõik loomad. Tee seda koos preester Eleasari ja rahva suguvõsade peameestega. 27  Jaga röövsaak kaheks ning jaota see lahingus käinud sõjameeste ja ülejäänud rahva vahel.+ 28  Võta lahingus käinud sõjameestelt Jehoovale andam: üks viiesajast, nii inimestest, veistest, eeslitest kui ka kitsedest ja lammastest. 29  Võta see nende osast ja anna preester Eleasarile kui annetus Jehoovale.+ 30  Iisraellaste osast võta üks viiekümnest, nii inimestest, veistest, eeslitest, kitsedest ja lammastest kui ka igasugustest muudest koduloomadest, ning anna need leviitidele,+ kes täidavad Jehoova telkpühamuga seotud kohustusi.”+ 31  Mooses ja preester Eleasar tegid täpselt nii, nagu Jehoova oli Moosest käskinud. 32  Sõjasaak, sõjaretkelt kaasa toodud röövsaak, oli 675 000 kitse ja lammast, 33  72 000 veist 34  ja 61 000 eeslit. 35  Naisi, kes polnud mehega maganud,+ oli 32 000. 36  Sõjaskäinutele kuuluv osa oli 337 500 kitse ja lammast. 37  Andam Jehoovale neist kitsedest ja lammastest oli 675. 38  Veiseid oli 36 000 ja neist andam Jehoovale oli 72. 39  Eesleid oli 30 500 ja neist andam Jehoovale oli 61. 40  Inimesi oli 16 000 ja neist andam Jehoovale oli 32. 41  Siis andis Mooses selle andami preester Eleasarile kui annetuse Jehoovale,+ nii nagu Jehoova oli Moosest käskinud. 42  Iisraellastele kuuluv osa, mille Mooses oli eraldanud sõjaskäinute omast, 43  oli 337 500 kitse ja lammast, 44  36 000 veist, 45  30 500 eeslit 46  ja 16 000 inimest. 47  Siis võttis Mooses iisraellastele kuuluvast osast, nii inimestest kui ka loomadest, ühe viiekümnest ja andis need leviitidele,+ kes täitsid Jehoova telkpühamuga seotud kohustusi.+ Mooses tegi täpselt nii, nagu Jehoova oli teda käskinud. 48  Siis väeülemad, kes olid määratud sõjaväe tuhandete üle,+ tuhande- ja sajapealikud, pöördusid Moosese poole 49  ja ütlesid talle: „Sinu sulased on lugenud üle oma alluvuses olevad sõjamehed ning mitte ükski pole puudu.+ 50  Seepärast soovib igaüks meist tuua sõjasaagist Jehoovale ohvrianni: kuldesemeid, jalakette, käevõrusid, pitserisõrmuseid, kõrvarõngaid ja muid väärisehteid, et toimetada enda pärast lepitust Jehoova ees.” 51  Nõnda võtsid Mooses ja preester Eleasar neilt vastu kulla, kõik väärisehted. 52  Kulda, mis saadi tuhande- ja sajapealikelt ning annetati Jehoovale, oli kokku 16 750 seeklit*. 53  Iga sõjamees oli võtnud endale röövsaaki. 54  Niisiis võtsid Mooses ja preester Eleasar tuhande- ja sajapealikelt kulla ning tõid selle kogudusetelki, et see meenutaks iisraellasi Jehoovale.

Allmärkused

190 kg. (Vt lisa B14.)

Kommentaarid

Pildid ja videod