4. Moosese 3:1–51

3  Need olid Aaroni ja Moosese järeltulijad ajal, mil Jehoova rääkis Moosesega Siinai mäel.+  Aaroni pojad olid esmasündinu Naadab ning Abihu,+ Eleasar+ ja Iitamar.+  Need olid Aaroni pojad, võitud preestrid, kes olid seatud teenima preestriametis.+  Aga Naadab ja Abihu surid Jehoova ees, kui nad astusid Siinai kõrbes Jehoova ette lubamatu tulega,+ ja neil ei olnud poegi. Kuid Eleasar+ ja Iitamar+ teenisid preestritena edasi koos oma isa Aaroniga.  Jehoova ütles Moosesele:  „Too Leevi suguharu+ ja sea preester Aaroni ette tema teenistusse.+  Nad täitku kogudusetelgi juures oma kohustusi tema ja terve koguduse ees, samuti telkpühamuga seotud teenistusülesandeid.  Nad hoolitsegu kõigi kogudusetelgi riistade eest+ ning täitku oma kohustusi iisraellaste ees, teenides telkpühamu juures.+  Anna leviidid Aaronile ja tema poegadele. Leviidid on antud talle kui annid iisraellaste seast.+ 10  Määra Aaron ja ta pojad ametisse ning nad täitku preestrikohustusi.+ Iga kõrvaline isik*, kes tuleb pühamu lähedale, surmatagu.”+ 11  Jehoova rääkis Moosesega veel: 12  „Ma võtan iisraellaste seast leviidid kõigi iisraellaste esmasündinute asemele.+ Leviidid kuuluvad mulle, 13  sest iga esmasündinu on minu oma.+ Päeval, mil ma surmasin kõik esmasündinud Egiptusemaal,+ pühitsesin ma enda omaks kõik iisraellaste esmasündinud, nii inimesed kui ka loomad.+ Nad kuulugu mulle. Mina olen Jehoova.” 14  Jehoova ütles Moosesele Siinai kõrbes+ veel: 15  „Võta leviidid arvele nende suguvõsade ja perede järgi. Võta arvele kõik meessoost isikud, ühe kuu vanused ja üle selle.”+ 16  Mooses võttiski nad Jehoova korraldusel arvele, nagu teda oli kästud. 17  Leevi pojad olid Geerson, Kehat ja Merari.+ 18  Geersoni pojad olid Libni ja Simei, kellest põlvnesid samanimelised suguvõsad.+ 19  Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel oma suguvõsadega.+ 20  Merari pojad olid Mahli+ ja Muusi+ oma suguvõsadega. Need olid leviitide suguvõsad oma esiisade järgi. 21  Geersonist põlvnesid libnilaste+ suguvõsa ja simeilaste suguvõsa. Need olid geersonlaste suguvõsad. 22  Kõiki meessoost isikuid, kes nende seast arvele võeti, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kokku 7500.+ 23  Geersonlaste suguvõsad olid laagris telkpühamu taga,+ sellest lääne pool. 24  Geersonlaste suguvõsade pealik oli Laeli poeg Eljasaf. 25  Geersonlased vastutasid+ kogudusetelgis telkpühamu ja selle katete,+ kogudusetelgi sissekäigu ees rippuva kardina,+ 26  õuepiirde,+ telkpühamut ja altarit ümbritseva õue sissekäigu kardina+ ja telginööride eest ning kõige sellega seotud tööde eest. 27  Kehatist põlvnesid amramlaste suguvõsa, jisharlaste suguvõsa, hebronlaste suguvõsa ja ussiellaste suguvõsa. Need olid kehatlaste+ suguvõsad. 28  Kõiki meessoost isikuid, ühe kuu vanuseid ja üle selle, oli kokku 8600*. Nende kohus oli hoolitseda püha paiga eest.+ 29  Kehatlaste suguvõsad olid laagris telkpühamust lõuna pool.+ 30  Kehatlaste suguvõsade pealik oli Ussieli+ poeg Elisafan. 31  Nemad vastutasid laeka,+ laua,+ lambijala,+ altarite,+ püha paiga teenistuses kasutatavate riistade+ ja eesriide+ eest ning kõige sellega seotud tööde eest.+ 32  Leviitide pealike ülem oli preester Aaroni poeg Eleasar.+ Tema oli ülevaatajaks neile, kelle kohus oli hoolitseda püha paiga eest. 33  Merarist põlvnesid mahlilaste suguvõsa ja muusilaste suguvõsa. Need olid merarlaste suguvõsad.+ 34  Kõiki meessoost isikuid, ühe kuu vanuseid ja üle selle, kes arvele võeti, oli kokku 6200.+ 35  Merarlaste suguvõsade pealik oli Abihaili poeg Suuriel. Nende laager oli telkpühamust põhja pool.+ 36  Merarlased vastutasid telkpühamu seinaraamide+ ja põiklattide,+ sammaste,+ tapipesaga aluste ja kõigi telkpühamu riistade+ eest ning kõigi sellega seotud tööde+ eest, 37  samuti õuepostide ja nende aluste,+ vaiade ja nööride eest. 38  Telkpühamust ida poole — kogudusetelgi ette päikesetõusu poole — jäid laagrisse Mooses ning Aaron ja ta pojad. Neil tuli hoolitseda pühamu eest ja täita nii oma kohust iisraellaste ees. Iga pühamule lähenev kõrvaline isik* tuli surmata.+ 39  Kõiki meessoost leviite, ühe kuu vanuseid ja üle selle, kelle Mooses ja Aaron Jehoova käsul suguvõsade kaupa arvele võtsid, oli 22 000. 40  Siis ütles Jehoova Moosesele: „Võta arvele kõik iisraellaste meessoost esmasündinud, ühe kuu vanused ja üle selle,+ loe nad ära ning pane nende nimed kirja. 41  Võta mulle leviidid kõigi iisraellaste esmasündinute asemele,+ samuti võta leviitide koduloomad kõigi iisraellaste koduloomade esmasündinute asemele.+ Mina olen Jehoova.” 42  Mooses võttiski arvele kõik iisraellaste esmasündinud, nagu Jehoova oli teda käskinud. 43  Kõiki meessoost esmasündinuid, ühe kuu vanuseid ja üle selle, kes võeti nimeliselt arvele, oli kokku 22 273. 44  Jehoova ütles Moosesele veel: 45  „Võta leviidid kõigi iisraellaste esmasündinute asemele ja võta leviitide koduloomad iisraellaste koduloomade asemele. Leviidid kuulugu mulle. Mina olen Jehoova. 46  Lunastushinnaks+ nende 273 iisraellaste esmasündinu eest, kelle võrra iisraellasi on rohkem kui leviite,+ 47  võta igaühe eest 5 seeklit*+ püha paiga seekli järgi. Seekel on 20 geerat.*+ 48  Anna see raha Aaronile ja tema poegadele lunastushinnaks nende eest, keda on rohkem kui leviite.” 49  Mooses võttis siis lunaraha nendelt, kelle lunastamiseks ei piisanud leviite. 50  Ta võttis selle raha iisraellaste esmasündinutelt, kokku 1365 seeklit* püha paiga seekli järgi. 51  Siis andis Mooses Jehoova sõna kohaselt selle lunaraha Aaronile ja tema poegadele, nii nagu Jehoova oli Moosest käskinud.

Allmärkused

St see, kes polnud Aaroni suguvõsast.
Mõnes Septuaginta käsikirjas 8300. Selle arvuga tuleb 39. salmis mainitud koguarvuks 22 000.
St see, kes polnud leviit.
57 g. (Vt lisa B14.)
11,4 g; geera oli 0,57 g.
15,6 kg.

Kommentaarid

Pildid ja videod