4. Moosese 2:1–34

2  Jehoova ütles nüüd Moosesele ja Aaronile:  „Iisraellased asugu laagrisse sinna, kuhu on määratud nende kolmest suguharust koosnev üksus,+ iga mees oma suguvõsa tähise juurde. Nad pangu oma telgid üles ümber kogudusetelgi nii, et esiküljed oleksid kogudusetelgi poole.  Ida poole, päikesetõusu poole, pangu oma telgid väeosade kaupa üles kolmest suguharust koosnev üksus eesotsas Juuda suguharuga. Juudalaste pealik on Amminadabi poeg Nahson.+  Tema väeosas on arvelevõetuid 74 600.+  Juuda kõrvale asugu laagrisse Issaskari suguharu. Issaskarlaste pealik on Suuari poeg Netaneel.+  Tema väeosas on arvelevõetuid 54 400.+  Järgmine on Sebuloni suguharu. Sebulonlaste pealik on Heeloni poeg Eliab.+  Tema väeosas on arvelevõetuid 57 400.+  Kõiki arvelevõetuid Juuda laagri väeosades on 186 400. Nemad asugu teele esimesena.+ 10  Kolmest suguharust koosnev üksus eesotsas Ruubeni suguharuga+ asugu oma väeosadega lõuna pool. Ruubenlaste pealik on Sedeuuri poeg Elisuur.+ 11  Tema väeosas on arvelevõetuid 46 500.+ 12  Tema kõrvale asugu laagrisse Siimeoni suguharu. Siimeonlaste pealik on Suurisaddai poeg Selumiel.+ 13  Tema väeosas on arvelevõetuid 59 300.+ 14  Järgmine on Gaadi suguharu. Gaadlaste pealik on Reueli poeg Eljasaf.+ 15  Tema väeosas on arvelevõetuid 45 650.+ 16  Kõiki arvelevõetuid Ruubeni laagri väeosades on 151 450. Nemad asugu teele teisena.+ 17  Kui kogudusetelki teise paika viiakse,+ liikugu leviidid teiste suguharude keskel. Suguharud rännaku sama korra järgi, nagu nad paiknevad laagris:+ kolmest suguharust koosnevate üksuste kaupa, igaüks omal kohal. 18  Kolmest suguharust koosnev üksus eesotsas Efraimi suguharuga asugu oma väeosadega lääne pool. Efraimlaste pealik on Ammihudi poeg Elisama.+ 19  Tema väeosas on arvelevõetuid 40 500.+ 20  Tema kõrvale asugu Manasse+ suguharu. Manasselaste pealik on Pedasuuri poeg Gamliel.+ 21  Tema väeosas on arvelevõetuid 32 200.+ 22  Järgmine on Benjamini suguharu. Benjaminlaste pealik on Gideoni poeg Abidan.+ 23  Tema väeosas on arvelevõetuid 35 400.+ 24  Kõiki arvelevõetuid Efraimi laagri väeosades on 108 100. Nemad asugu teele kolmandana.+ 25  Kolmest suguharust koosnev üksus eesotsas Daani suguharuga asugu oma väeosadega põhja pool. Daanlaste pealik on Ammisaddai poeg Ahieser.+ 26  Tema väeosas on arvelevõetuid 62 700.+ 27  Tema kõrvale asugu laagrisse Aaseri suguharu. Aaserlaste pealik on Okrani poeg Pagiel.+ 28  Tema väeosas on arvelevõetuid 41 500.+ 29  Järgmine on Naftali suguharu. Naftalilaste pealik on Eenani poeg Ahira.+ 30  Tema väeosas on arvelevõetuid 53 400.+ 31  Kõiki arvelevõetuid Daani laagris on 157 600. Kolmest suguharust koosnevatest üksustest olgu nemad viimased, kes teele asuvad.”+ 32  Need olid oma suguvõsade järgi arvele võetud iisraellased. Väeteenistuse jaoks arvelevõetuid oli laagrites kokku 603 550.+ 33  Kuid leviite ei võetud koos teiste iisraellastega arvele,+ sest selline oli Jehoova käsk Moosesele. 34  Iisraellased tegid kõik nõnda, nagu Jehoova oli Moosest käskinud. Niiviisi paiknesid laagris nende kolmest suguharust koosnevad üksused.+ Sama korra järgi asusid nad ka teele,+ kõik oma perede ja suguvõsade kaupa.

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod