4. Moosese 18:1–32

18  Jehoova ütles siis Aaronile: „Sina ja su pojad ning su suguvõsa vastutate iga patu eest, mis tehakse pühamu vastu,+ ning sina ja su pojad vastutate iga patu eest, mis tehakse teie preestriameti vastu.+  Sinuga koos olgu ka su vennad Leevi suguharust, su esiisade suguharust, ning nad teenigu sind+ ja su poegi tunnistustelgi ees.+  Nad täitku oma kohustusi, mis neil on sinu ees ja kogu telgis.+ Kuid nad ei tohi tulla püha paiga riistade ega altari lähedale, et ei sureks nemad ega teie.+  Nad olgu koos sinuga ja täitku oma ülesandeid kogudusetelgis ja kogu telgiteenistuses, aga ükski kõrvaline isik* ei tohi teie lähedale tulla.+  Te peate täitma oma kohustusi seoses püha paiga+ ja altariga,+ et minu meelepaha+ ei tabaks enam Iisraeli rahvast.  Ma olen võtnud iisraellaste seast teie vennad leviidid teile anniks.+ Nad kuuluvad Jehoovale, et nad täidaksid kogudusetelgiga seotud ülesandeid.+  Sina ja su pojad peate täitma preestrikohustusi, mis on seotud altariga ja sellega, mis on eesriide taga.+ Teie teenige seal.+ Ma olen andnud preestriameti kingiks teile, ja iga kõrvaline isik, kes ligi astub, tuleb surmata.”+  Jehoova rääkis Aaroniga edasi: „Ma usaldan sinu hoolde annetused, mis mulle tuuakse.+ Ma olen andnud kõik iisraellaste pühad annetused sulle ja su poegadele. Need kuuluvad teile.+  Väga pühadest tuleohvritest kuulub sulle iga ohvriand, mis nad mulle toovad, sealhulgas roaohver,+ patuohver+ ja süüohver.+ See olgu sulle ja su poegadele väga püha. 10  Söö seda pühas paigas.+ Kõik mehed võivad seda süüa. See olgu sulle püha.+ 11  Sulle kuuluvad annetused+ ja kõik kõigutusohvrid,+ mida iisraellased toovad. Ma olen andnud need sinule, su poegadele ja tütardele kui osa, mis kuulub teile.+ Igaüks, kes su peres on puhas, võib seda süüa.+ 12  Parima õlist, värskest veinist ja teraviljast — uue saagi esimese osa,+ mille nad toovad Jehoovale — annan ma sulle.+ 13  Kõik nende maa esimesed küpsed viljad, mida nad Jehoovale toovad, saavad sinule.+ Igaüks, kes su peres on puhas, võib neid süüa. 14  Kõik pühendatu* Iisraelis kuulugu sinule.+ 15  Kõigi elusolendite iga esmasündinu,+ kes tuuakse Jehoova ette, olgu inimene või loom, kuulugu sulle. Aga inimese esmasündinu pead sa vabaks ostma,+ samuti osta vabaks ebapuhta looma esmasündinu.+ 16  Osta ta vabaks, kui ta on ühekuune või vanem, ettenähtud hinna eest, milleks on 5 seeklit*+ hõbedat püha paiga seekli järgi. Seekel on 20 geerat.* 17  Ainult esmasündinud pulli, jäärtalle ega sikku ära osta vabaks.+ Need on pühad. Piserda nende verd altarile+ ja pane nende rasv suitsema kui meeldivalõhnaline tuleohver Jehoovale.+ 18  Nende liha saagu sinule. Nii nagu kõigutusohvri rinnatükk ja parem kints, saagu ka see sulle.+ 19  Kõik pühad annetused, mida iisraellased Jehoovale annetavad,+ olen ma andnud sinule, su poegadele ja tütardele kui teile kuuluva osa.+ See on alaline leping* Jehoova ees sinu ja su järglastega.” 20  Jehoova ütles Aaronile veel: „Sinul ei ole iisraellaste keskel pärandit ja sa ei saa nende keskel endale ühtki osa maast.+ Mina olen su osa ja su pärand iisraellaste keskel.+ 21  Ma olen andnud leviitidele pärandiks kümnendiku+ kõigest Iisraelis kui tasu kogudusetelgiga seotud teenistuse eest. 22  Iisraeli rahvas ei tohi enam tulla kogudusetelgi lähedale, et nad ei saaks süüdlaseks patus ega sureks. 23  Leviidid osalegu kogudusetelgi teenistuses ja vastutagu rahva pattude eest.+ Leviidid ärgu saagu endale pärandit iisraellaste keskel. See olgu teile alaliseks seaduseks põlvest põlve.+ 24  Ma olen andnud leviitidele pärandiks Iisraeli rahva annetused, kümnendiku, mis nad Jehoovale toovad. Seepärast olen ma neile öelnud: „Nad ärgu saagu endale pärandit iisraellaste keskel.””+ 25  Siis ütles Jehoova Moosesele: 26  „Ütle leviitidele: „Te saate iisraellastelt kümnise, mille ma olen andnud neilt teile pärandiks,+ ja sellest kümnisest andke kümnendik annetuseks Jehoovale.+ 27  Seda loetagu teie annetuseks, nagu oleks see teie viljapeksuplatsi vili,+ surutõrre rohke vein või õlipressi rohke õli. 28  Sel viisil annate ka teie Jehoovale annetuse kogu kümnisest, mida te iisraellastelt saate. Andke see Jehoovale kuuluv annetus preester Aaronile. 29  Andke kõigist teile toodud andidest Jehoovale annetuseks parim,+ see olgu püha.” 30  Samuti ütle neile: „Kui te annate neist parima annetuseks, siis ülejäänu kuulugu teile, leviitidele, otsekui oleks see teie viljapeksuplatsi, surutõrre või õlipressi saadus. 31  Teie ja teie pere võite süüa seda igas paigas, sest see on teie tasu kogudusetelgi teenistuse eest.+ 32  Kui te annate sellest parima annetuseks, siis te ei tee pattu. Te ei tohi teotada iisraellaste pühi ande, et te ei sureks.””+

Allmärkused

St see, kes polnud Aaroni suguvõsast.
St kõik, mis pühendati Jumalale ja sai seeläbi Jumala silmis pühaks ning mida polnud võimalik tagasi võtta ega tagasi osta.
57 g. (Vt lisa B14.)
11,4 g; geera oli 0,57 g.
Sõna-sõnalt „soolaleping”.

Kommentaarid

Pildid ja videod