4. Moosese 15:1–41

15  Jehoova rääkis Moosesega veel:  „Ütle iisraellastele: „Kui te jõuate lõpuks maale, mille ma teile elamiseks annan,+  ja toote Jehoovale tuleohvri veistest, lammastest või kitsedest — olgu põletusohvrina,+ tapaohvrina erilise tõotuse täitmiseks, vabatahtliku ohvrina+ või ohvrina seatud pühade ajal+ meeldivaks lõhnaks Jehoovale+ —,  siis toogu ohvritooja Jehoovale ka roaohver, milleks olgu üks kümnendik eefat* peenjahu,+ segatud ühe neljandiku hiini* õliga.  Lisaks ohverda joogiohvriks üks neljandik hiini veini koos iga põletusohvriks+ või tapaohvriks toodava jäärtallega.  Aga jäära kohta too roaohvriks kaks kümnendikku eefat* peenjahu, segatud ühe kolmandiku hiini* õliga,  ja joogiohvriks üks kolmandik hiini veini meeldivaks lõhnaks Jehoovale.  Ent kui sa tood oma veisekarjast isaslooma põletusohvriks+ või tood ta tapaohvriks, et täita eriline tõotus,+ või rahuohvriks Jehoovale,+  siis too koos selle isasloomaga ka roaohver,+ milleks olgu kolm kümnendikku eefat* peenjahu, segatud poole hiini* õliga. 10  Lisaks too pool hiini veini joogiohvriks,+ meeldivalõhnaliseks tuleohvriks Jehoovale. 11  Nii tehtagu iga pulli, jäära, jäärtalle või siku puhul. 12  Sõltumata ohvriloomade arvust tuleb teil nõnda teha iga looma puhul. 13  Sel viisil peab iga sünnipärane iisraellane tooma meeldivalõhnalise tuleohvri Jehoovale. 14  Kui teie keskel elav muulane või keegi, kes elab teie keskel juba mitmendat põlve, toob samuti meeldivalõhnalise tuleohvri Jehoovale, siis tehku tema samamoodi nagu teie.+ 15  Teil, kes te kuulute kogudusse, ja teie keskel elaval muulasel olgu üks ja sama seadus. See on alaline seadus kõigile teie põlvkondadele. Muulane on Jehoova ees samasugune nagu teie.+ 16  Üks seadus ja üks õigusnorm kehtigu nii teile kui ka teie keskel elavale muulasele.”” 17  Jehoova rääkis Moosesega veel: 18  „Ütle iisraellastele: „Kui te jõuate maale, kuhu ma teid viin, 19  ja sööte selle maa leiba,+ siis tooge Jehoovale annetus. 20  Tooge annetuseks rõngasleibu, mis on küpsetatud uudseviljast+ tehtud jämedast jahust. Nagu te toote annetuse viljapeksuplatsilt, nii tooge ka see annetus. 21  Osa uudseviljast tehtud jämedast jahust annetage põlvest põlve Jehoovale. 22  Kui te aga eksite ega järgi kõiki neid käske, mis Jehoova on Moosesele andnud 23  — kõike, mida Jehoova on Moosese kaudu käskinud teil teha põlvest põlve, alates päevast, mil Jehoova need käsud andis —, 24  siis, kui see juhtus kogemata ja ilma koguduse teadmata, peab terve kogudus tooma Jehoovale ühe noore pulli meeldivalõhnaliseks põletusohvriks koos selle juurde kuuluva roa- ja joogiohvriga, nagu tavapäraselt ette nähtud,+ ning ühe sikutalle patuohvriks.+ 25  Preester toimetagu lepitust terve iisraellaste koguduse eest ning neile antakse andeks,+ sest tegu oli eksimusega ning nad tõid oma ohvriannina Jehoovale tuleohvri ja oma eksimuse pärast Jehoova ette patuohvri. 26  Tervele iisraellaste kogudusele ja nende keskel elavatele muulastele antakse andeks, kuna kogu rahvas tegi seda kogemata. 27  Kui keegi teeb kogemata pattu, siis toogu ta patuohvriks kuni aastane emasloom kitsedest.+ 28  Preester toimetagu selle tahtmatult eksinu eest Jehoova ees lepitust, et ta patt saaks lepitatud. Siis antakse eksinule andeks.+ 29  Tahtmatu patustamise korral kehtigu sama seadus nii sünnipärastele iisraellastele kui ka nende keskel elavatele muulastele.+ 30  Kuid kes teeb midagi sihilikult,+ olgu ta iisraellane või muulane, see teotab Jehoovat. Ta tuleb rahva seast hävitada. 31  Kuna ta on põlanud Jehoova sõna ja eiranud tema käsku, tuleb ta hukata.+ Ta vastutagu oma patu eest.””+ 32  Kord iisraellaste kõrberännaku ajal korjas üks mees hingamispäeval puid.+ 33  Need, kes ta puid korjamast leidsid, tõid ta Moosese, Aaroni ja terve koguduse ette. 34  Ta pandi vahi alla,+ sest polnud täpselt teada, mida temaga tuleks teha. 35  Siis ütles Jehoova Moosesele: „See mees tuleb surmata!+ Terve kogudus visaku ta väljaspool laagrit kividega surnuks.”+ 36  Terve kogudus viiski ta laagrist välja ning viskas kividega surnuks, nagu Jehoova oli Moosest käskinud. 37  Jehoova rääkis Moosesega veel: 38  „Käsi iisraellasi, et nemad ja nende järeltulevad põlved teeksid oma riiete alumisse äärde narmad ja paneksid narmaste kohale sinise paela.+ Ütle neile: 39  „See narmastega äär tuletagu teile meelde kõiki Jehoova käske ja seda, et teil tuleb neist kinni pidada.+ Te ei tohi toimida oma südame ja silmahimu järgi ega käia hoora kombel ebajumalate järel.+ 40  Narmastega äär aitab teil hoida meeles kõiki mu käske, et võiksite neid täita ja olla pühad oma Jumala ees.+ 41  Mina olen Jehoova, teie Jumal, kes tõi teid välja Egiptusemaalt, et olla teie Jumal.+ Mina olen Jehoova, teie Jumal.””+

Allmärkused

2,2 liitrit. (Vt lisa B14.)
0,9 liitri.
4,4 liitrit.
1,2 liitri.
6,6 liitrit.
1,8 liitri.

Kommentaarid

Pildid ja videod