4. Moosese 10:1–36

10  Siis ütles Jehoova Moosesele:  „Valmista endale kaks trompetit.+ Sepista need hõbedast ja kasuta neid koguduse kokkukutsumiseks ning selleks, et anda märku teele asuda.  Kui puhutakse neid mõlemaid, peab terve kogudus tulema kokku sinu juurde kogudusetelgi sissekäigu ette.+  Kui puhutakse ainult ühte, kogunegu sinu juurde üksnes pealikud, Iisraeli tuhandete peamehed.+  Kui te puhute vahelduvat trompetisignaali, mingu teele need, kes on laagris ida pool.+  Kui te puhute vahelduvat trompetisignaali teist korda, mingu teele need, kes on laagris lõuna pool.+ Samamoodi puhutagu signaali iga kord, kui üksus teele läheb.  Kogudust kokku kutsudes puhuge samuti trompeteid,+ kuid mitte vahelduvat signaali.  Aaroni pojad, preestrid, puhugu trompeteid,+ ja see olgu teile alaliseks seaduseks põlvest põlve.  Kui te lähete omal maal sõtta teid vaevava rõhuja vastu, puhuge trompetitega sõjamärguannet+ ja siis te meenute oma Jumalale Jehoovale ning ta päästab teid vaenlaste käest. 10  Ka rõõmsatel puhkudel+ — pühade ajal+ ja kuu alguses — tuleb teil puhuda trompeteid oma põletus-+ ja rahuohvrite+ juures. See tuletab teid meelde teie Jumalale. Mina olen Jehoova, teie Jumal.”+ 11  Teise aasta teise kuu kahekümnendal päeval+ tõusis pilv üles telkpühamu kohalt,+ milles oli tunnistuslaegas. 12  Nii asusid iisraellased kindlaksmääratud korra järgi Siinai kõrbest teele.+ Pilv peatus Paarani kõrbes.+ 13  See oli esimene kord, kui nad läksid teele nii, nagu Jehoova oli Moosese kaudu käskinud.+ 14  Seega lahkus esimesena juudalaste laagri kolmest suguharust koosnev üksus oma väeosade kaupa. Amminadabi poeg Nahson+ oli Juuda väeosa eesotsas. 15  Issaskari suguharu eesotsas oli Suuari poeg Netaneel.+ 16  Sebuloni poegade suguharu eesotsas oli Heeloni poeg Eliab.+ 17  Kui telkpühamu oli maha võetud,+ asusid teele geersonlased+ ja merarlased,+ kes telkpühamut kandsid. 18  Siis lahkus Ruubeni laagri kolmest suguharust koosnev üksus oma väeosade kaupa. Sedeuuri poeg Elisuur+ oli Ruubeni väeosa eesotsas. 19  Siimeoni suguharu eesotsas oli Suurisaddai poeg Selumiel.+ 20  Gaadi suguharu eesotsas oli Deueli poeg Eljasaf.+ 21  Alles seejärel lahkusid pühamu asju kandvad kehatlased.+ Telkpühamu tuli nende saabumise ajaks üles panna. 22  Siis lahkus efraimlaste laagri kolmest suguharust koosnev üksus oma väeosade kaupa. Ammihudi poeg Elisama+ oli Efraimi väeosa eesotsas. 23  Manasse suguharu eesotsas oli Pedasuuri poeg Gamliel.+ 24  Benjamini suguharu eesotsas oli Gideoni poeg Abidan.+ 25  Siis lahkus daanlaste laagri kolmest suguharust koosnev üksus oma väeosade kaupa, moodustades kõigi üksuste järelväe. Ammisaddai poeg Ahieser+ oli Daani väeosa eesotsas. 26  Aaseri suguharu eesotsas oli Okrani poeg Pagiel.+ 27  Naftali suguharu eesotsas oli Eenani poeg Ahira.+ 28  See oli lahkumiskord, mille järgi iisraellased ja nende väeosad teele läksid.+ 29  Siis ütles Mooses oma äia, midjanlase Reueli*+ pojale Hoobabile: „Me asume nüüd teele paika, mille kohta Jehoova on öelnud: „Ma annan selle teile.”+ Tule koos meiega+ ja me teeme sulle head, sest Jehoova on tõotanud Iisraelile head.”+ 30  Aga tema vastas: „Ma ei tule. Ma lähen tagasi oma maale oma sugulaste juurde.” 31  Mooses ütles: „Palun ära jäta meid maha, sest sina tead, kuhu kõrbes laagrisse jääda. Sa võiksid meile teejuhiks olla. 32  Kui sa tuled meiega,+ siis mistahes head teeb Jehoova meile, sedasama teeme ka meie sulle.” 33  Nii liikusid nad Jehoova mäe+ juurest edasi kolm päevateekonda. Jehoova lepingulaegas+ käis kolm päevateekonda nende ees, otsides neile puhkepaika.+ 34  Jehoova pilv+ oli nende kohal päevaajal, kui nad laagripaigast teele asusid. 35  Alati, kui laegas liikvele läks, ütles Mooses: „Tõuse, Jehoova,+ ja su vaenlased hajugu! Su vihamehed põgenegu su eest!” 36  Kui laegas seisma jäi, ütles ta: „Tule tagasi, Jehoova, Iisraeli loendamatute tuhandete juurde!”+

Allmärkused

St Jitro.

Kommentaarid

Pildid ja videod