3. Moosese 6:1–30

6  Jehoova ütles Moosesele veel:  „Kui keegi teeb pattu ja on ustavusetu Jehoovale+ sel moel, et petab oma ligimest, kes midagi tema kätte usaldas või hoiule andis, või röövib või tüssab oma ligimest+  või leiab midagi kaotatut ega räägi selle kohta tõtt või vannub valet mistahes patu kohta, mida ta võib olla teinud,+ siis toimigu ta järgmiselt.  Kui ta on patustanud ja on süüdi, siis tuleb tal tagastada see, mille ta on röövinud või välja pressinud või pettusega omastanud või mis oli tema kätte usaldatud või mille keegi kaotas ja tema leidis  või mistahes asi, mille kohta ta on valet vandunud. Tal tuleb see täielikult hüvitada+ ning lisada sellele viiendik selle väärtusest. Ta andku see omanikule samal päeval, kui tema süü tõendatakse.  Ta võtku oma kariloomadest süüohvriks üks veatu jäär, mis olgu ettenähtud väärtusega, ja viigu see preestri kätte süüohvriks Jehoovale.+  Preester toimetagu Jehoova ees tema eest lepitust, siis antakse talle andeks mistahes tegu, mille tõttu ta on saanud süüdlaseks.”+  Jehoova rääkis Moosesega edasi:  „Anna Aaronile ja ta poegadele järgmine käsk: „Järgnev on põletusohvriseadus.+ Põletusohver olgu altari tulekoldes terve öö kuni hommikuni ja altaril hoitagu tuld põlemas. 10  Preester pangu selga linane ametirüü+ ja tõmmaku jalga linased püksid+ oma palja ihu katteks. Siis võtku ta altarilt põletusohvri tuhk+ ja pangu altari kõrvale. 11  Seejärel võtku ta ära oma riided+ ja pangu selga teised riided ning viigu tuhk ühte puhtasse paika väljapoole laagrit.+ 12  Altaril põlegu kogu aeg tuli, see ei tohi kustuda! Preester peab igal hommikul puid lisama,+ seadma tulele põletusohvri ja panema sinna suitsema rahuohvrite rasva.+ 13  Altaril põlegu tuli kogu aeg, see ei tohi kustuda! 14  Järgnev on roaohvriseadus.+ Aaroni pojad toogu see ohver altari juurde Jehoova ette. 15  Üks neist võtku roaohvrist peotäis peenjahu koos õliga ja kogu viiruk, mis on roaohvri peal, ning pangu see altarile suitsema kui meeldivalõhnaline meeldetuletusohver Jehoovale.+ 16  Mis üle jääb, selle söövad Aaron ja ta pojad.+ Sellest valmistatagu hapnemata leivad ja neid söödagu pühal alal, kogudusetelgi õues.+ 17  Seda ei tohi küpsetada koos hapnenuga.+ Selle osa oma tuleohvritest olen ma andnud neile.+ See on väga püha,+ samasugune nagu patu- ja süüohver. 18  Seda söögu kõik mehed Aaroni poegade hulgast.+ See on neile määratud osa Jehoova tuleohvritest põlvest põlve.+ Kõik, mis nende ohvrite vastu puutub, saab pühaks.”” 19  Jehoova rääkis Moosesega veel: 20  „See on ohvriand, mille toovad Jehoovale Aaron ja ta pojad tema võidmise päeval:+ kümnendik eefat*+ peenjahu alaliselt toodavaks roaohvriks,+ pool sellest hommikul ja pool õhtul. 21  See valmistatagu küpsetusplaadil+ õliga, murtagu tükkideks, immutatagu õliga ja siis toodagu roaohvrina meeldivaks lõhnaks Jehoovale. 22  Seda valmistagu iga võitud preester, kes pärast Aaronit ta poegade seast sellesse ametisse astub.+ Terve see ohver tuleb panna Jehoovale suitsema. See on alaline seadus. 23  Iga selline preestri eest toodud roaohver tuleb ohverdada täielikult. Seda ei tohi süüa.” 24  Jehoova rääkis Moosesega veel: 25  „Ütle Aaronile ja ta poegadele: „Järgnev on patuohvriseadus.+ Paigas, kus tapetakse põletusohver,+ tuleb Jehoova ees tappa ka patuohver. See on väga püha. 26  Seda sööb preester,+ kes selle patu eest ohverdab. Seda söödagu pühal alal, kogudusetelgi õues.+ 27  Kõik, mis ohvriliha vastu puutub, saab pühaks, ja kui kellegi riietele pritsib selle verd, tuleb see verega määrdunud riideese pesta pühal alal. 28  Savinõu, milles liha keedetakse, tuleb purustada. Aga kui liha keedeti vasknõus, tuleb seda nõu küürida ja veega loputada. 29  Seda ohvrit võivad süüa üksnes preestrid.+ See on väga püha.+ 30  Kuid mitte ühtki patuohvrit, mille verd viiakse lepituse toimetamiseks pühasse telki, ei tohi süüa.+ See tuleb tules põletada.

Allmärkused

2,2 liitrit. (Vt lisa B14.)

Kommentaarid

Pildid ja videod