3. Moosese 4:1–35

4  Jehoova rääkis Moosesega edasi:  „Ütle iisraellastele: „Kui keegi tahtmatult patustab,+ tehes midagi, mida Jehoova on keelanud, tuleb toimida järgmiselt.  Kui võitud preester+ teeb pattu+ ja toob rahva peale süü, peab ta tehtud patu pärast tooma Jehoovale patuohvriks veatu noore pulli.+  Ta toogu pull kogudusetelgi sissekäigu juurde+ Jehoova ette, pangu käsi pulli pea peale ja tapku pull Jehoova ees.+  Siis võtku võitud preester+ pulli verd ja toogu see kogudusetelki.  Preester kastku sõrm verre+ ja piserdagu verd Jehoova ees seitse korda+ püha paiga eesriide ette.  Samuti määrigu preester verd kogudusetelgis Jehoova ees oleva healõhnalise suitsutusrohu altari sarvedele.+ Kogu ülejäänud veri tuleb valada kogudusetelgi sissekäigu juures oleva põletusohvrialtari kõrvale.+  Siis eraldagu ta kõik patuohvripulli rasv — sisikonda kattev rasv ja siseelundite küljes olev rasv,  mõlemad neerud koos neid katva rasvaga nimmepiirkonnas ning koos neerudega ka maksarasv+ —, 10  nagu tehti rahuohvripulliga.+ Preester pangu need põletusohvrialtarile suitsema. 11  Aga pulli nahk ja kogu liha koos pea, jalgade, sisikonna ja soolesisuga+ — 12  see tähendab terve ülejäänud pull — tuleb tal viia väljapoole laagrit puhtasse paika, kuhu visatakse tuhk, ja ta põletagu see kõik tules puude peal.+ See põletatagu seal, kuhu visatakse tuhk. 13  Kui terve Iisraeli kogudus on tahtmatult patustades süüdlaseks saanud,+ aga kogudus polnud teadlik, et ta tegi midagi, mida Jehoova oli keelanud,+ 14  ning see patt saab teatavaks, siis peab kogudus tooma kogudusetelgi ette patuohvriks noore pulli. 15  Koguduse vanemad pangu Jehoova ees käed pulli pea peale ja pull tapetagu Jehoova ees. 16  Seejärel toogu võitud preester pulli verd kogudusetelki. 17  Preester kastku sõrm verre ja piserdagu verd Jehoova ees seitse korda eesriide+ ette. 18  Siis määrigu ta verd kogudusetelgis Jehoova ees oleva altari+ sarvedele ning valagu kogu ülejäänud veri põletusohvrialtari kõrvale, mis on kogudusetelgi sissekäigu juures.+ 19  Ta eraldagu kõik pulli rasv ning pangu see altarile suitsema.+ 20  Ta tehku selle pulliga samamoodi, nagu ta tegi eelmise patuohvripulliga, ta toimigu sellega samal viisil. Preester toimetagu rahva eest lepitust+ ja siis antakse rahvale andeks. 21  Ta lasku viia pull väljapoole laagrit ja ta põletagu see, nagu ta põletas esimese pulli.+ See on patuohver koguduse eest.+ 22  Kui mõni rahva juht+ saab tahtmatult patustades süüdlaseks, eksides oma Jumala Jehoova mõne käsu vastu, ja ta mõistab seda 23  või talle antakse teada, et ta on eksinud mõne käsu vastu, siis toogu ta ohvrianniks veatu sikutall. 24  Ta pangu käsi sikutalle pea peale ja see tapetagu paigas, kus Jehoova ees põletusohvreid tapetakse.+ See on patuohver. 25  Preester võtku sõrmega patuohvri verd ja määrigu seda põletusohvrialtari sarvedele+ ning valagu ülejäänud veri põletusohvrialtari kõrvale.+ 26  Preester pangu kogu selle rasv altarile suitsema nagu ka rahuohvri rasv+ ja toimetagu ta patu pärast tema eest lepitust, siis antakse talle andeks. 27  Kui keegi rahva seast saab tahtmatult patustades süüdlaseks, eksides mõne Jehoova käsu vastu, ja ta mõistab seda+ 28  või talle antakse teada, et ta on eksinud, siis toogu ta tehtud patu pärast ohvrianniks veatu emane kitsetall. 29  Ta pangu käsi patuohvri pea peale ja see tapetagu samas paigas, kus tapetakse põletusohvreid.+ 30  Preester võtku sõrmega selle verd ja määrigu seda põletusohvrialtari sarvedele ning valagu kogu ülejäänud veri altari kõrvale.+ 31  Ta eraldagu kogu selle rasv,+ nagu eraldatakse rahuohvri rasv.+ Preester pangu see altarile suitsema meeldivaks lõhnaks Jehoovale ja toimetagu tema eest lepitust, siis antakse talle andeks. 32  Aga kui ta ohverdab oma patuohvriks lambatalle, siis olgu see veatu utetall. 33  Ta pangu käsi patuohvri pea peale ja see tapetagu kui patuohver paigas, kus põletusohvreid tapetakse.+ 34  Preester võtku sõrmega patuohvri verd ja määrigu seda põletusohvrialtari sarvedele+ ning valagu kogu ülejäänud veri altari kõrvale. 35  Ta eraldagu kogu talle rasv, nagu eraldatakse rahuohvriks toodava noore jäära rasv. Preester pangu see suitsema altarile Jehoova tuleohvrite peale+ ja toimetagu ta patu pärast tema eest lepitust, siis antakse talle andeks.+

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod