3. Moosese 23:1–44

23  Jehoova rääkis Moosesega veel:  „Ütle iisraellastele: „Jehoova seatud pühad*,+ mis teil tuleb välja kuulutada,+ on pühad kokkutulekud. Need pühad on järgmised.  Kuus päeva võib tööd teha, aga seitsmes päev on hingamispäev, täielik puhkus,+ püha kokkutulek. Te ei tohi teha mitte mingisugust tööd. See olgu hingamispäev Jehoova auks kõikjal, kus te elate.+  Need on Jehoova seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis teil tuleb välja kuulutada määratud aegadel.  Esimese kuu neljateistkümnenda päeva+ videviku ajal* on paasapüha+ Jehoova auks.  Selle kuu viieteistkümnendal päeval algab hapnemata leibade püha Jehoova auks.+ Seitse päeva sööge hapnemata leiba.+  Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek.+ Ärge tehke mingisugust rasket tööd.  Seitse päeva ohverdage Jehoovale tuleohvreid. Seitsmendal päeval on püha kokkutulek. Ärge tehke mingisugust rasket tööd.””  Jehoova rääkis Moosesega veel: 10  „Ütle iisraellastele: „Kui te jõuate maale, mille ma teile annan, ja lõikate selle saaki, siis tooge oma saagi uudseviljast+ üks vihk preestrile.+ 11  Ta kõigutagu vihku Jehoova ees, et te oleksite talle meelepärased. Preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval. 12  Samal päeval, mil te lasete vihku kõigutada, tuleb teil ohverdada kuni aastane veatu jäär põletusohvriks Jehoovale. 13  Selle juurde kuuluva roaohvrina tooge kaks kümnendikku eefat* õliga segatud peenjahu meeldivalõhnaliseks tuleohvriks Jehoovale. Joogiohvriks olgu neljandik hiini* veini. 14  Te ei tohi süüa värsket vilja, röstitud vilja ega värskest viljast tehtud leiba kuni selle päevani, kui te toote ohvrianni oma Jumalale. See olgu teile põlvest põlve alaliseks seaduseks kõikjal, kus te elate. 15  Lugege hingamispäevale järgnevast päevast, sellest päevast, kui te tõite kõigutusohvri vihu, seitse hingamispäeva, seitse täisnädalat.+ 16  Lugege sealt alates viiskümmend päeva+ kuni päevani, mis järgneb seitsmendale hingamispäevale, ja tooge siis Jehoovale uus roaohver.+ 17  Tooge oma elupaikadest kaks leivapätsi kõigutusohvriks. Need olgu tehtud kahest kümnendikust eefast peenjahust. Need olgu küpsetatud juuretisega+ ja olgu uudseleibadeks Jehoovale.+ 18  Koos leivapätsidega tooge seitse veatut aastast jäärtalle, üks noor pull ja kaks jäära.+ Need olgu koos nende juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvritega Jehoovale põletusohvriks, meeldivalõhnaliseks tuleohvriks Jehoovale. 19  Ohverdage üks sikutall patuohvriks+ ja kaks aastast jäärtalle rahuohvriks.+ 20  Preester kõigutagu kaht jäärtalle koos uudseviljast tehtud leivapätsidega kõigutusohvrina Jehoova ees. See on Jehoovale püha ja kuulub preestrile.+ 21  Sel päeval kuulutage välja+ püha kokkutulek. Ärge tehke mingisugust rasket tööd. See olgu põlvest põlve kõigis teie elupaikades alaliseks seaduseks. 22  Kui te koristate oma maalt saaki, siis ei tohi te põlluääri tühjaks lõigata ega põldu järelnoppida.+ Jätke see vaesele+ ja muulasele.+ Mina olen Jehoova, teie Jumal.”” 23  Jehoova sõnas Moosesele veel: 24  „Ütle iisraellastele: „Seitsmenda kuu esimesel päeval olgu teil täielik puhkus, püha kokkutulek ja meenutuspäev, mis kuulutatakse välja trompetihäälega.+ 25  Ärge tehke mingisugust rasket tööd ning tooge Jehoovale tuleohver.”” 26  Jehoova ütles Moosesele veel: 27  „Aga seitsmenda kuu kümnendal päeval on lepituspäev.+ Siis olgu teil püha kokkutulek ning teil tuleb alandada oma hinge*+ ja tuua Jehoovale tuleohver. 28  Sel päeval ärge tehke mitte mingisugust tööd, sest see on lepituspäev, et toimetada teie Jumala Jehoova ees teie eest lepitust.+ 29  Igaüks, kes sel päeval oma hinge ei alanda*, hävitatakse oma rahva seast.+ 30  Igaühe, kes sel päeval mingit tööd teeb, hävitan ma rahva seast. 31  Te ei tohi teha mitte mingisugust tööd. See olgu teile põlvest põlve alaliseks seaduseks kõikjal, kus te elate. 32  See on hingamispäev, täielik puhkus. Selle kuu üheksanda päeva õhtust alates tuleb teil alandada oma hinge.+ Teil tuleb pidada hingamispäeva õhtust õhtuni.” 33  Jehoova rääkis Moosesega veel: 34  „Ütle iisraellastele: „Seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval algab seitsmepäevane lehtmajadepüha Jehoova auks.+ 35  Esimesel päeval olgu püha kokkutulek, ärge tehke mingisugust rasket tööd. 36  Seitse päeva ohverdage Jehoovale tuleohvreid. Kaheksandal päeval olgu teil püha kokkutulek,+ tooge ka siis Jehoovale tuleohver. See on pühalik kogunemine. Ärge tehke mingisugust rasket tööd. 37  Need on Jehoova seatud pühad,+ mis teil tuleb välja kuulutada kui pühad kokkutulekud,+ et ohverdada Jehoovale tuleohvreid — põletusohvrit,+ roaohvrit+ koos tapaohvriga ja joogiohvreid,+ nagu igaks päevaks ette nähtud — 38  lisaks Jehoova hingamispäeva+ ohvritele, teie andidele,+ tõotusohvritele+ ja vabatahtlikele ohvritele,+ mida te Jehoovale toote. 39  Alates seitsmenda kuu viieteistkümnendast päevast, kui olete koristanud maa saagi, pidage seitse päeva Jehoova püha.+ Esimesel päeval on täielik puhkus ja kaheksandal päeval on täielik puhkus.+ 40  Võtke esimesel päeval suursuguste puude vilja, palmioksi,+ leherikaste puude ja orus kasvavate paplite oksi ning olge rõõmsad+ Jehoova, oma Jumala ees seitse päeva.+ 41  Pidage seda püha Jehoova auks seitse päeva aastas.+ Pidage seda seitsmendal kuul. See olgu teile põlvest põlve alaliseks seaduseks. 42  Elage lehtmajades* seitse päeva.+ Kogu Iisraeli rahvas elagu lehtmajades, 43  et teie tulevased põlved teaksid,+ et ma lasin iisraellastel elada lehtmajades, kui ma tõin nad välja Egiptusemaalt.+ Mina olen Jehoova, teie Jumal.”” 44  Siis rääkis Mooses neist Jehoova seatud pühadest iisraellastele.

Allmärkused

Sõna-sõnalt „kahe õhtu vahel”.
4,4 liitrit. (Vt lisa B14.)
0,9 liitrit.
Üldiselt mõistetakse selle all erinevaid enesesalgamise vorme, sealhulgas paastumist.
Teine võimalik tähendus: „ei paastu”.
Võib tõlkida ka „ajutistes varjualustes”.

Kommentaarid

Pildid ja videod