3. Moosese 19:1–37

19  Jehoova rääkis Moosesele veel:  „Ütle tervele iisraellaste kogudusele: „Olge pühad, sest mina, teie Jumal Jehoova, olen püha.+  Igaüks teist austagu oma ema ja isa+ ning pidagu minu hingamispäevi.+ Mina olen Jehoova, teie Jumal.  Ärge hakake käima tühiste jumalate+ järel ega tehke endale metallist jumalaid.+ Mina olen Jehoova, teie Jumal.  Kui te toote Jehoovale rahuohvri,+ ohverdage see nõnda, et oleksite talle meelepärased.+  Sööge seda ohverdamise päeval ja järgmisel päeval, kuid mis kolmandaks päevaks järele jääb, põletatagu tules.+  Kui seda siiski kolmandal päeval süüakse, on see jäle ning Jumalale vastuvõetamatu.  Kes seda sööb, kannab oma patu eest vastutust, sest ta on teotanud seda, mis on Jehoova silmis püha, ja see inimene tuleb oma rahva seast hävitada.  Kui te koristate oma maalt saaki, siis ei tohi te põlluääri tühjaks lõigata ega põldu järelnoppida.+ 10  Samuti ei tohi te korjata oma viinamäele järele jäänud viinamarju ega noppida mahavarisenud marju. Jätke need vaesele+ ja muulasele. Mina olen Jehoova, teie Jumal. 11  Te ei tohi varastada,+ te ei tohi petta+ ega üksteist tüssata. 12  Te ei tohi minu nime juures valet vanduda+ ja nõnda oma Jumala nime teotada. Mina olen Jehoova. 13  Te ei tohi kelleltki midagi välja petta+ ega kedagi röövida.+ Ära hoia palgatöölise palka enda käes hommikuni.+ 14  Te ei tohi needa kurti ega seada pimeda teele takistust.+ Kartke oma Jumalat.+ Mina olen Jehoova. 15  Te ei tohi olla kohut mõistes ebaõiglased. Te ei tohi olla erapoolikud: ärge eelistage ei vaest ega rikast.+ Mõistke kaasinimese üle õiglast kohut. 16  Te ei tohi oma rahva seas laimu levitada.+ Te ei tohi kippuda kaasinimese elu kallale.*+ Mina olen Jehoova. 17  Te ei tohi südames oma venda vihata.+ Noomige oma ligimest,+ et te ei kannaks pattu koos temaga. 18  Te ei tohi kätte maksta+ ega pidada vimma oma rahva poegade vastu. Armastage oma ligimest nagu iseennast.+ Mina olen Jehoova. 19  Pidage kinni mu seadustest. Te ei tohi paaritada omavahel kaht eri liiki kodulooma. Te ei tohi külvata oma põllule kaht erisugust seemet+ ja te ei tohi kanda kahest erisugusest lõngast kootud riideeset.+ 20  Kui mees on seksuaalvahekorras teenijannaga, kes on lubatud teisele mehele, kuid keda pole lunastatud ega vabaks lastud, siis tuleb neid karistada. Kuid neid ärgu surmatagu, sest naist polnud veel vabaks lastud. 21  Mees toogu Jehoovale süüohvriks kogudusetelgi sissekäigu juurde üks süüohvrijäär.+ 22  Preester toimetagu süüohvrijääraga ta patu pärast tema eest Jehoova ees lepitust, ja siis antakse talle andeks. 23  Kui te jõuate sinna maale ja istutate mõne viljapuu, siis on selle vili teile ebapuhas ja keelatud. Kolm aastat on see teile keelatud, te ei tohi seda süüa. 24  Aga neljandal aastal on kogu selle vili püha, et saaksite rõõmustada Jehoova ees.+ 25  Alles viiendal aastal võite süüa selle vilja ja see annab teile külluslikult saaki. Mina olen Jehoova, teie Jumal. 26  Te ei tohi süüa midagi, mis sisaldab verd.+ Te ei tohi otsida endeid ega tegeleda maagiaga.+ 27  Te ei tohi oma meelekohtadelt juukseid kärpida ega rikkuda oma habeme äärt.*+ 28  Te ei tohi end surnu* pärast lõikuda+ ega teha endale tätoveeringuid. Mina olen Jehoova. 29  Ära häbista oma tütart sellega, et teed temast prostituudi,+ et maa ei hooraks ega täituks kõlvatusega.+ 30  Teil tuleb pidada mu hingamispäevi+ ja suhtuda mu pühamusse aukartusega. Mina olen Jehoova. 31  Ärge pöörduge vaimude väljakutsujate poole+ ega küsige nõu ennustajatelt,+ et te ei rüvetuks nende pärast. Mina olen Jehoova, teie Jumal. 32  Hallpea ees tõuse püsti+ ja eakasse suhtu austusega.+ Karda oma Jumalat.+ Mina olen Jehoova. 33  Kui teie maal elab muulane, siis ei tohi te teda halvasti kohelda.+ 34  Teie juures elav muulane olgu teile nagu iisraellane.+ Armastage teda nagu iseennast, sest te ise olete olnud muulased Egiptusemaal.+ Mina olen Jehoova, teie Jumal. 35  Te ei tohi olla ebaausad, kui mõõdate millegi pikkust, kaalu või mahtu.+ 36  Teil olgu täpne kaal ja täpsed vihid, täpne eefa* ja hiin*.+ Mina olen Jehoova, teie Jumal, kes tõi teid välja Egiptusemaalt. 37  Teil tuleb pidada kinni kõigist mu seadustest ja õigusnormidest ning neid järgida.+ Mina olen Jehoova.””

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „te ei tohi jääda kõrvalseisjaks, kui kaasinimese elu on ohus”.
Viitab ilmselt paganlikele kommetele ega tähenda, et nad ei tohtinud üldse oma juukseid ja habet pügada.
Sõna-sõnalt „hinge”. Heebrea sõna nefeš viitab siin surnule.
Kuivaine mõõdunõu. (Vt lisa B14.)
Vedeliku mõõdunõu.

Kommentaarid

Pildid ja videod