3. Moosese 16:1–34

16  Jehoova rääkis Moosesega pärast seda, kui Aaroni kaks poega olid surnud, kuna nad olid astunud lubamatult Jehoova ette.+  Jehoova ütles Moosesele: „Ütle oma vennale Aaronile, et ta ei tohi minna mistahes ajal pühasse paika+ eesriide taha,+ laekal oleva kaane ette, et ta ei sureks,+ sest ma ilmutan end kaane kohal+ pilve sees.+  Enne pühasse paika minemist ohverdagu Aaron üks noor pull patuohvriks+ ja üks jäär põletusohvriks.+  Ta pangu selga püha linane rüü+ ja jalga linased püksid+ oma palja ihu katteks ning ta vöötagu end linase vööga+ ja sidugu pähe linane turban.+ Need on pühad riided.+ Ta loputagu end veega+ ja pangu need selga.  Ta võtku iisraellaste koguduselt+ kaks sikutalle patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks.  Aaron toogu siis pull, kes on patuohvriks tema enese eest, ning toimetagu lepitust enda+ ja oma soo eest.  Seejärel võtku ta need kaks sikku ja pangu seisma kogudusetelgi sissekäigu juurde Jehoova ette.  Aaron heitku liisku nende kahe siku vahel: üks liisk Jehoovale ja teine liisk asaselile*.  Aaron võtku sikk, kelle liisk+ määras Jehoovale, ja toogu see patuohvriks. 10  Aga sikk, kelle liisk määras asaselile, pandagu elusana Jehoova ette seisma, et toimetada tema peal lepitust ja saata ta kõrbesse asaselile.+ 11  Aaron võtku pull, kes on patuohvriks tema enese eest, ning toimetagu enda ja oma soo eest lepitust. Ta tapku pull, kes on patuohvriks tema eest.+ 12  Siis võtku ta Jehoova ees olevalt altarilt+ suitsutuspannitäis+ hõõguvaid süsi, samuti kaks peotäit healõhnalist peent suitsutusrohtu,+ ning viigu need eesriide taha.+ 13  Ta pangu suitsutusrohi süte peale Jehoova ees,+ nii et suitsupilv kataks tunnistuslaeka+ kaane,+ et ta ei sureks. 14  Ta võtku pulli verd+ ja piserdagu seda sõrmega kaane idapoolses küljes, ta piserdagu sõrmega verd kaane ette seitse korda.+ 15  Siis tapku ta sikk, kes on patuohvriks rahva eest,+ ja viigu selle veri eesriide taha+ ning tehku sellega samamoodi nagu pulli verega:+ ta piserdagu seda kaane ette. 16  Ta toimetagu iisraellaste ebapuhaste tegude, üleastumiste ja pattude pärast püha paiga eest lepitust.+ Niisamuti tehku ta kogudusetelgiga, mis on keset nende ebapuhtust. 17  Keegi teine ei tohi olla kogudusetelgis, kui ta läheb pühasse paika lepitust toimetama, seal ei tohi olla kedagi teist, kuni ta on välja tulnud. Ta toimetagu lepitust enda, oma soo+ ja terve Iisraeli koguduse eest.+ 18  Siis tulgu ta välja altari+ juurde, mis on Jehoova ees, ja toimetagu selle eest lepitust. Ta võtku pulli ja siku verd ning määrigu seda kõigile altari sarvedele. 19  Samuti piserdagu ta selle peale sõrmega verd seitse korda ning puhastagu see iisraellaste ebapuhtusest ja pühitsegu seda. 20  Kui ta on lõpetanud lepituse toimetamise+ kõige pühama paiga, kogudusetelgi ja altari eest,+ võtku ta elus sikk.+ 21  Aaron asetagu mõlemad käed elusa siku pea peale ja tunnistagu üles kõik iisraellaste eksimused, üleastumised ja patud. Ta pangu need siku pea peale+ ja saatku sikk kõrbesse mehega, kes on määratud seda tegema. 22  Mees lasku sikk kõrbes lahti ja see kannab kõik nende patud+ tühjale maale.+ 23  Seejärel mingu Aaron kogudusetelki ja võtku ära linased riided, mis ta enne pühasse paika minekut selga oli pannud, ning jätku need sinna. 24  Ta loputagu end pühal alal veega+ ja pangu selga oma riided.+ Siis ohverdagu ta enda põletusohver+ ja rahva põletusohver+ ning toimetagu nii enda kui ka rahva eest lepitust.+ 25  Ta pangu patuohvri rasv altarile suitsema. 26  Mees, kes saatis siku asaselile,+ pesku oma riided ja loputagu end veega, siis võib ta laagrisse tulla. 27  Patuohvripull ja patuohvrisikk, kelle veri toodi lepituse toimetamiseks pühasse paika, viidagu väljapoole laagrit. Nende nahk, liha ja soolesisu põletatagu tules.+ 28  See, kes need põletab, pesku oma riided ja loputagu end veega, siis võib ta laagrisse tulla. 29  See olgu teile alaliseks seaduseks: seitsmenda kuu kümnendal päeval peate alandama oma hinge* ja te ei tohi teha mingisugust tööd,+ ei iisraellane ega muulane, kes elab teie keskel. 30  Sest sel päeval toimetatakse teie eest lepitust,+ et kuulutada teid puhtaks. Te saate Jehoova ees puhtaks kõigist oma pattudest.+ 31  See olgu teil hingamispäev, täielik puhkus, ja te peate alandama oma hinge.+ See on alaline seadus. 32  Preester, kes võitakse+ ja seatakse oma isa asemel+ preestriametisse,+ toimetagu lepitust ja pangu selga linased riided,+ pühad riided.+ 33  Ta toimetagu lepitust kõige pühama paiga,+ kogudusetelgi+ ja altari+ eest, samuti toimetagu ta lepitust preestrite ja terve Iisraeli rahva eest. + 34  See olgu teile alaliseks seaduseks,+ et toimetada kord aastas iisraellaste eest kõigi nende pattude pärast lepitust.”+ Aaron tegi täpselt nii, nagu Jehoova oli Moosest käskinud.

Allmärkused

Vastava heebrea sõna tähendus pole täpselt teada; see võib tähendada „sikk, kes kaob”.
Üldiselt mõistetakse selle all erinevaid enesesalgamise vorme, sealhulgas paastumist.

Kommentaarid

Pildid ja videod