3. Moosese 14:1–57

14  Jehoova rääkis Moosesega veel:  „Järgmist seadust pidalitõbise kohta järgitagu tema puhtakskuulutamise päeval, mil ta tuleb viia preestri juurde.+  Preester mingu laagrist välja ja vaadaku ta üle. Kui pidalitõbine on pidalitõvest paranenud,  käskigu preester tal tuua enda puhastamiseks kaks elusat puhast lindu ning võtta seedrioks, erepunane lõng ja iisop.+  Preester käskigu tappa üks lind savianuma kohal, milles on allikavesi.  Siis võtku ta elus lind, samuti seedrioks, erepunane lõng ja iisop, ning kastku need kõik allikavee kohal tapetud linnu verre.  Seejärel piserdagu ta verd seitse korda pidalitõvest puhastatava peale ja kuulutagu ta puhtaks. Aga elusa linnu peab ta lahti laskma.+  Puhastatav pesku oma riided, ajagu maha kõik karvad ja loputagu end veega, siis on ta puhas. Pärast seda võib ta tulla laagrisse, kuid ta elagu seitse päeva väljaspool oma telki.  Seitsmendal päeval ajagu ta maha kõik juukse-, habeme- ja kulmukarvad. Kui ta on kõik oma karvad maha ajanud, pesku ta riided ja loputagu end veega, siis ta on puhas. 10  Kaheksandal päeval võtku ta kaks veatut noort jäära ja üks veatu kuni aastane utetall+ ning roaohvriks kolm kümnendikku eefat* õliga segatud peenjahu+ ja üks loog* õli.+ 11  Preester, kes ta puhtaks kuulutab, toogu tema ja kõik need ohvriannid kogudusetelgi sissekäigu juurde Jehoova ette. 12  Preester võtku üks noor jäär ja ohverdagu see koos ühe loogi õliga süüohvriks+ ning kõigutagu neid kõigutusohvrina Jehoova ees.+ 13  Siis tapku ta noor jäär selles paigas pühal alal, kus tavaliselt tapetakse patu- ja põletusohver.+ Nagu patuohver, kuulub ka süüohver preestrile,+ see on väga püha.+ 14  Seejärel võtku preester süüohvri verd ja määrigu seda puhastatava paremale kõrvalestale, tema parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale. 15  Siis võtku preester loog õli+ ja valagu sellest natuke oma vasakusse peopessa. 16  Preester kastku parema käe sõrm oma vasakus peopesas olevasse õlisse ning piserdagu õli sõrmega seitse korda Jehoova ees. 17  Siis määrigu preester peopesas olevat õli puhastatava paremale kõrvalestale, parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale süüohvri vere peale. 18  Ülejäänud õli oma peopesast määrigu preester puhastatava pea peale ja toimetagu Jehoova ees tema eest lepitust.+ 19  Preester ohverdagu ka patuohver+ ja toimetagu puhastatava eest lepitust ning seejärel tapku ta põletusohver. 20  Ta ohverdagu altaril põletusohver ja roaohver+ ning toimetagu puhastatava eest lepitust,+ siis on too puhas.+ 21  Aga kui inimene on vaene ja tal pole piisavalt vara, siis võtku ta üks noor jäär kõigutatavaks süüohvriks, et tema eest toimetataks lepitust, samuti kümnendik eefat* õliga segatud peenjahu roaohvriks, üks loog õli 22  ja kaks turteltuvi või kaks tuvipoega oma võimaluste järgi. Üks olgu patuohvriks ja teine põletusohvriks.+ 23  Ta toogu need kaheksandal päeval+ Jehoova ette kogudusetelgi sissekäigu juurde preestri kätte, et see võiks ta puhtaks kuulutada.+ 24  Preester võtku süüohvriks toodud noor jäär+ ja loog õli ning kõigutagu neid kõigutusohvrina Jehoova ees.+ 25  Siis tapku preester see süüohvriks mõeldud noor jäär ning võtku süüohvri verd ja määrigu seda puhastatava paremale kõrvalestale, parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale.+ 26  Osa õli valagu preester oma vasakusse peopessa+ 27  ja piserdagu seda parema käe sõrmega seitse korda Jehoova ees. 28  Preester määrigu õli oma peopesast puhastatava paremale kõrvalestale, parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale, samasse kohta, kuhu ta määris ka süüohvri verd. 29  Ülejäänud õli oma peopesast määrigu preester puhastatava pea peale, et toimetada Jehoova ees tema eest lepitust. 30  Preester ohverdagu turteltuvid või tuvipojad — olenevalt sellest, mida puhastataval oli võimalik tuua,+ 31  kui ta andis ühe patuohvriks ja teise põletusohvriks+ koos roaohvriga — ning toimetagu Jehoova ees tema eest lepitust.+ 32  See on seadus inimese kohta, kel oli pidalitõbi, kuid kel pole piisavalt vara, et hankida seda, mida on vaja tema puhtakskuulutamiseks.” 33  Siis ütles Jehoova Moosesele ja Aaronile: 34  „Kui te jõuate Kaananimaale,+ mille ma annan teile omandiks,+ ja ma lasen pidalitõvel tulla mõne maja külge teie maal,+ 35  siis peab maja omanik tulema preestri juurde ja ütlema talle: „Mulle tundub, et mu maja küljes on mingisugune kahjustus.” 36  Enne kui preester läheb kahjustust vaatama, käskigu ta maja tühjendada, et ta ei kuulutaks ebapuhtaks kõike, mis majas on. Pärast seda mingu preester maja üle vaatama. 37  Ta uurigu kahjustust, ja kui maja seintel on kollakasrohelised või punakad lohud, 38  siis mingu preester välja maja sissepääsu juurde ja pangu maja seitsmeks päevaks karantiini.+ 39  Seitsmendal päeval mingu preester tagasi ja vaadaku need kohad üle. Kui kahjustus on maja seintel laienenud, 40  siis käskigu preester kahjustunud kivid välja kiskuda ning visata ebapuhtasse paika väljaspool linna. 41  Seejärel lasku ta maja seestpoolt puhtaks kaapida, ja eemaldatud krohv visatagu ebapuhtasse paika väljaspool linna. 42  Siis pandagu äravõetud kivide asemele teised kivid. Ta võtku uut mörti ja lasku maja krohvida. 43  Ent kui kahjustus tuleb maja külge tagasi pärast seda, kui kivid on välja kistud ning maja on puhtaks kaabitud ja üle krohvitud, 44  siis mingu preester ja vaadaku see üle. Kui kahjustunud koht on laienenud, siis on maja küljes pahaloomuline pidalitõbi+ ja maja on ebapuhas. 45  Preester lasku maja maha kiskuda, selle kivid, puud ja krohv, ning viia see kõik linnast välja ebapuhtasse paika.+ 46  Kes tahes siseneb sellesse majja neil päevil, kui see on karantiinis,+ on õhtuni ebapuhas,+ 47  ja kes seal majas magab, peab pesema oma riided, ja kes seal majas sööb, peab pesema oma riided. 48  Aga kui preester tuleb ja näeb, et kahjustus pole pärast maja krohvimist tagasi tulnud, siis kuulutagu ta maja puhtaks, sest kahjustus on kadunud. 49  Et puhastada maja ebapuhtusest, võtku ta kaks lindu, seedrioks, erepunast lõnga ja iisopit.+ 50  Ta tapku üks lind savianuma kohal, milles on allikavesi. 51  Siis võtku ta seedrioks, iisop, erepunane lõng ja elus lind ning kastku need tapetud linnu verre, mis on segunenud allikaveega, ning piserdagu seda seitse korda maja suunas.+ 52  Preester puhastagu maja ebapuhtusest linnu vere, allikavee, elusa linnu, seedrioksa, iisopi ja erepunase lõngaga. 53  Seejärel lasku ta elus lind väljaspool linna lahti ning toimetagu lepitust maja eest, siis on see puhas. 54  See on seadus igasuguse pidalitõve kohta, nakatuse kohta peanaha või habeme küljes,+ 55  pidalitõve kohta riideesemel+ või majal,+ 56  samuti muhkude, kärnade ja laikude kohta,+ 57  seadus, mille järgi teha kindlaks, millal miski on ebapuhas või puhas.+ See on seadus pidalitõve kohta.”+

Allmärkused

6,6 liitrit. (Vt lisa B14.)
0,3 liitrit.
2,2 liitrit.

Kommentaarid

Pildid ja videod