3. Moosese 13:1–59

13  Jehoova rääkis Moosese ja Aaroniga veel:  „Kui inimese nahale tekib muhk, kärn või laik, mis võib areneda tema nahal pidalitõveks*,+ siis tuleb ta tuua preester Aaroni või mõne tema poja juurde, kes on preester.+  Preester uurigu kahjustust tema nahal. Kui karvad selles kohas on muutunud valgeks ja see paistab madalam kui muu nahk, siis on see pidalitõbi. Preester uurigu seda ja kuulutagu ta ebapuhtaks.  Aga kui laik tema nahal on valge ja ei paista madalam kui muu nahk ning karvad ei ole valgeks muutunud, siis pangu preester nakatunu seitsmeks päevaks karantiini.+  Preester vaadaku ta seitsmendal päeval üle, ja kui paistab, et kahjustunud koht pole muutunud ega nahal laienenud, siis pangu preester ta veel seitsmeks päevaks karantiini.  Seitsmendal päeval vaadaku preester ta uuesti üle, ning kui kahjustunud koht on muutunud kahvatuks ega ole nahal laienenud, siis kuulutagu preester ta puhtaks.+ See oli ainult kärn. See inimene pesku oma riided ja siis on ta puhas.  Aga kui kärn* pärast preestrile näitamist ja inimese puhtakskuulutamist nahal ikkagi laieneb, siis näidaku inimene end preestrile uuesti.  Preester uurigu kärna, ja kui see on nahal laienenud, kuulutagu preester inimene ebapuhtaks. See on pidalitõbi.+  Kui inimesel on pidalitõbi, viidagu ta preestri juurde 10  ja preester vaadaku ta üle.+ Kui nahal on valge muhk ja karvad sellel on muutunud valgeks ning sinna on tekkinud haavand,+ 11  siis on ta nahal krooniline pidalitõbi ja preester kuulutagu ta ebapuhtaks. Ta ärgu pangu teda karantiini,+ sest ta on ebapuhas. 12  Kui aga pidalitõbi lööb välja inimese kogu nahal ja katab ta pealaest jalatallani, niipalju kui preester näeb, 13  ja preester näeb teda uurides, et kogu ta nahk on pidalitõvega kaetud, siis kuulutagu ta nakatunu puhtaks*. Ta on muutunud üleni valgeks ja on puhas. 14  Ent kui tema nahale tekib haavand, on ta ebapuhas. 15  Haavandit nähes kuulutagu preester ta ebapuhtaks.+ Haavand on ebapuhas, see on pidalitõbi.+ 16  Kui aga haavand muutub taas valgeks, siis tulgu see inimene preestri juurde. 17  Preester vaadaku ta üle,+ ja kui kahjustunud koht on muutunud valgeks, siis kuulutagu preester nakatunu puhtaks. Ta on puhas. 18  Kui kellegi nahale tuleb paise ja see paraneb, 19  aga paise kohale tekib valge muhk või punakasvalge laik, siis peab ta näitama end preestrile. 20  Preester uurigu seda,+ ja kui see paistab madalam kui muu nahk ning karvad sellel on muutunud valgeks, siis kuulutagu preester ta ebapuhtaks. See on pidalitõbi, mis on löönud välja paise kohal. 21  Ent kui preester seda uurides näeb, et seal ei ole valgeid karvu ja see pole muust nahast madalam ning paistab kahvatu, siis pangu preester inimene seitsmeks päevaks karantiini.+ 22  Aga kui see on ta nahal ilmselgelt laienenud, siis kuulutagu preester ta ebapuhtaks. See on haigus. 23  Kui aga laik püsib ühe koha peal ega ole laienenud, siis on see kõigest põletik, mis on paise kohal tekkinud, ja preester kuulutagu see inimene puhtaks.+ 24  Kui kellelgi on tule tekitatud põletushaav ning haava peale tekib punakasvalge või valge laik, 25  siis preester uurigu seda. Kui karvad selles laigus on muutunud valgeks ja see paistab madalam kui muu nahk, siis on see pidalitõbi, mis on haavas välja löönud, ja preester kuulutagu ta ebapuhtaks. See on pidalitõbi. 26  Aga kui preester seda laiku uurides näeb, et seal ei ole valgeid karvu ja see pole muust nahast madalam ning on kahvatu, siis pangu preester inimene seitsmeks päevaks karantiini.+ 27  Preester vaadaku ta seitsmendal päeval üle, ja kui laik on nahal ilmselgelt laienenud, siis kuulutagu preester ta ebapuhtaks. See on pidalitõbi. 28  Aga kui laik püsib ühes kohas ega ole nahal laienenud ja on kahvatu, siis on see kõigest haava turse, ja preester kuulutagu inimene puhtaks, sest see on haavas olev põletik. 29  Kui mõnel mehel või naisel on kahjustus peanahal või lõual, 30  siis uurigu preester seda kohta.+ Kui see paistab madalam kui muu nahk ja selles on peened kollakad karvad, siis kuulutagu preester ta ebapuhtaks. See on peanaha või habeme nakatus, pidalitõbi peas või lõual. 31  Aga kui preester näeb, et kahjustunud koht pole madalam kui muu nahk ja seal pole musti karvu, siis pangu preester nakatunu seitsmeks päevaks karantiini.+ 32  Preester uurigu kahjustunud kohta seitsmendal päeval, ja kui see ei ole laienenud ja sinna pole ilmunud kollakaid karvu ning see ei paista madalam kui muu nahk, 33  siis peab see inimene oma pea ja lõua paljaks ajama, kuid jätma kahjustunud koha puutumata. Seejärel pangu preester nakatunu veel seitsmeks päevaks karantiini. 34  Seitsmendal päeval uurigu preester kahjustunud kohta uuesti, ja kui peanaha ja habeme nakatus ei ole nahal laienenud ega paista muust nahast madalam, kuulutagu preester ta puhtaks. Inimene pesku oma riided ja siis on ta puhas. 35  Ent kui nahakahjustus on pärast inimese puhtakskuulutamist ilmselgelt laienenud, 36  vaadaku preester ta üle. Kui siis kahjustunud koht on nahal laienenud, pole preestril vaja otsida sealt kollakaid karvu. See inimene on ebapuhas. 37  Aga kui uurimine näitab, et kahjustunud koht ei ole laienenud ja sinna on kasvanud mustad karvad, siis on see koht paranenud. See inimene on puhas ja preester kuulutagu ta puhtaks.+ 38  Kui mehe või naise nahale tekivad laigud ja need laigud on valged, 39  siis preester uurigu neid.+ Kui laigud nahal on kahvatuvalged, siis on see kahjutu nahalööve. See inimene on puhas. 40  Kui mehel langevad juuksed välja pealaelt ja ta muutub sealt kiilaks, siis on ta puhas. 41  Kui tal langevad juuksed välja eest ja ta jääb sealt kiilaks, siis on ta puhas. 42  Aga kui ta pealae- või esipaljakule tekib punakasvalge haavand, siis on tal välja löönud pidalitõbi. 43  Preester vaadaku ta üle ja kui ta näeb, et haavand ta peanahal on punakasvalge ja see näeb nahal välja nagu pidalitõbi, 44  siis kuulutagu preester ta ebapuhtaks, sest ta on pidalitõbine. 45  Pidalitõbine kandku lõhkikäristatud riideid ning ärgu hoolitsegu oma juuste eest, ta katku oma suu ja hüüdku: „Ebapuhas, ebapuhas!” 46  Ta on ebapuhas kogu oma haiguse ajal. Oma ebapuhtuse pärast peab ta elama teistest eraldi. Tema elukoht olgu väljaspool laagrit.+ 47  Kui pidalitõbi* levib riideesemele, olgu selleks villane või linane riideese, 48  või linase või villase kanga lõimele või koele või siis nahale või mõnele nahkesemele, 49  ning riideesemele, nahale, lõimele, koele või nahkesemele tekib kollakasroheline või punakas laik, siis on see pidalitõbi ja seda tuleb näidata preestrile. 50  Preester uurigu laiku ja pangu see ese seitsmeks päevaks karantiini.+ 51  Kui ta seitsmendal päeval laiku uuesti uurib ja näeb, et see on riideesemel, lõimel, koel või nahkesemel laienenud, siis on see pahaloomuline pidalitõbi ja see ese on ebapuhas.+ 52  Ta peab põletama nakatunud riideeseme, villase või linase kootud kanga või mistahes nahkeseme, sest see on pahaloomuline pidalitõbi. Selline ese põletatagu tules. 53  Aga kui preester uurib seda ja näeb, et laik riideesemel, lõimel, koel või nahkesemel pole laienenud, 54  siis käskigu preester kahjustunud eset pesta ning pangu see veel seitsmeks päevaks karantiini. 55  Pärast seda, kui kahjustunud eset on korralikult pestud, uurigu preester seda uuesti. Kui kahjustunud koht pole muutunud, siis isegi sellisel juhul, kui laik pole laienenud, on see ese ikkagi ebapuhas. See tuleb põletada, sest see on alt- või pealtpoolt kahjustunud. 56  Aga kui preester näeb, et laik on pärast korralikku pesemist muutunud kahvatuks, siis rebigu ta riideesemest, nahast või kootud kangast see osa välja. 57  Ent kui riideesemel, lõimel või koel või mõnel nahkesemel ilmub see kahjustus mõnda teise kohta ja kandub edasi, siis tuleb iga selline kahjustunud ese tules põletada.+ 58  Aga kui laik kaob pestud riideesemelt, kootud kangalt või nahkesemelt, tuleb seda pesta teist korda, ja siis on see puhas. 59  See on seadus pidalitõve kohta villasel või linasel riideesemel, lõimel või koel või mistahes nahkesemel, seadus, mille alusel kuulutada see asi puhtaks või ebapuhtaks.”

Allmärkused

Vastega „pidalitõbi” tõlgitud heebrea sõna on laia tähendusega ja selle all võidi mõelda mitmesuguseid nakkavaid nahahaigusi, samuti teatud kahjustusi riietel ja majadel.
Võib tõlkida ka „nakatus”.
St ta ei olnud enam nakkusohtlik.
Võib viidata teatud liiki hallitusele.

Kommentaarid

Pildid ja videod