2. Tessalooniklastele 2:1–17

2  Kui nüüd rääkida meie isanda Jeesus Kristuse kohalolekust+ ja sellest, et meid kogutakse tema juurde,+ siis me palume teid, vennad,  et te kergesti segadusse ei satuks ega laseks end häirida mõnest prohvetlikust kuulutusest,+ mis näib olevat Jumalalt, mõnest suulisest sõnumist või meile omistatud kirjast, milles väidetakse, et Jehoova* päev+ on juba käes.  Ärgu keegi teid mingil viisil eksitagu, sest see päev ei saabu enne, kui on toimunud usust taganemine*+ ja saanud avalikuks seaduse eiraja,+ hävingu poeg.+  Ta on vastane ja tõstab ennast üle kõigi, keda peetakse jumalateks või keda kummardatakse, ning istub Jumala templisse ja esineb jumalana.  Kas mäletate, ma rääkisin teile neist asjadest, kui olin teie juures?  Nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab avalikuks alles siis, kui tema aeg on käes.  Tõsi, see seaduse eiraja salaja juba tegutseb,+ aga see jääb nõnda ainult seniks, kuni kõrvaldatakse teelt see, kes teda takistab.  Siis saab avalikuks see seaduse eiraja, kelle meie isand Jeesus kõrvaldab oma suust lähtuva väega+ ja kellele ta teeb lõpu oma kohaloleku avalikuks saamise ajal.+  See seaduse eiraja tegutseb Saatana mõjutusel,+ nii et sünnib igasuguseid vägevaid tegusid, eksitavaid tunnustähti, imesid,+ 10  ülekohut ja pettust.+ Ta eksitab neid, kes lähevad hävingusse karistuseks selle eest, et neis pole tõearmastust, mis tooks neile pääste. 11  Seepärast lasebki Jumal neid eksitada, nii et nad hakkavad uskuma valet,+ 12  ja nad kõik mõistetakse hukka, kuna nad pole uskunud tõde, vaid on tundnud heameelt ülekohtust. 13  Vennad, kes te olete Jehoovale armsad, me tunneme alati kohustust tänada Jumalat teie eest, sest teid, kes te usute tõde, valis Jumal juba alguses välja+ päästeks ja pühitses oma vaimuga.+ 14  Ta on kutsunud teid hea sõnumi kaudu, mida me kuulutame, et teile saaks osaks samasugune au nagu meie isandale Jeesus Kristusele.+ 15  Niisiis, vennad, jääge kindlaks+ ja pidage kinni sellest, mida teile on õpetatud+ suuliselt või mida te olete õppinud meie kirjadest. 16  Meie isand Jeesus Kristus ning Jumal, meie isa, kes meid armastab+ ja on meid julgustanud igavese julgustusega ning andnud meile oma armust imelise lootuse,+ 17  kosutagu teie südant ja tehku teid tugevaks, et te alati teeksite ja räägiksite head.

Allmärkused

Kr apostasia, mis kannab endas peale hülgamise mõtet ka mässamisest.

Kommentaarid

Pildid ja videod