2. Tessalooniklastele 1:1–12

1  Pauluselt, Silvaanuselt* ja Timoteoselt+ Tessaloonika kogudusele, kes kuulub ühte meie Jumala ja Isaga ning meie isanda Jeesus Kristusega.  Armu* ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, ja meie isandalt Jeesus Kristuselt!  Vennad, me tunneme alati kohustust tänada Jumalat teie eest. Selleks on põhjust, sest teie usk kasvab jõudsalt ja teie armastus üksteise vastu süveneb.+  Me tunneme uhkust teie üle+ Jumala kogudustes, kui mõtleme teie vastupidavusele ja usule, mida te tagakiusamise all ja kõigis oma raskustes üles näitate.+  See tõendab, et Jumal mõistab kohut õiglaselt, mistõttu teid peetakse vääriliseks pääsema Jumala kuningriiki*, mille nimel te kannatategi.+  Jumal on tõesti õiglane, kui ta tasub viletsusega neile, kes teile kannatusi põhjustavad.+  Ent teie, kes kannatate, saate kergendust koos meiega, kui meie isand Jeesus ilmub+ taevast oma vägevate inglitega+  leegitsevas tules ja maksab kätte neile, kes ei tunne Jumalat ja kes ei kuuletu heale sõnumile meie isanda Jeesuse kohta.+  Neid karistatakse sellega, et nad hävitatakse igaveseks+ — nad pühitakse minema meie isanda palge eest ja nad ei näe enam tema võrreldamatut väge — 10  sel ajal, kui ta tuleb, et olla austatud koos oma pühadega ja imetletud kõigi nende seas, kes on näidanud üles usku meie antud tunnistuse tõttu. 11  Sellepärast me palvetame alati teie eest, et meie Jumal peaks teid kutsumise vääriliseks+ ning viiks oma jõuga lõpule kõik talle meelepärase ja laseks korda minna kõigil teie usutegudel. 12  Nii tõstetakse meie isanda Jeesuse nimi ausse teie kaudu ja teid austatakse tänu temale meie Jumala ja meie isanda Jeesus Kristuse armu mööda.

Allmärkused

Sama kes Siilas.
Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsusse”. (Vt „Sõnaseletusi”.)

Kommentaarid

Pildid ja videod