2. Peetruse 3:1–18

3  Armsad, see on nüüd juba teine kiri, mis ma teile kirjutan ja milles ma nagu esimeseski ergutan meeldetuletustega teid selgelt mõtlema,+  et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid on rääkinud*, ja käsku, mille meie isand ja päästja on teile andnud apostlite kaudu.  Kõigepealt teadke, et viimseil päevil tuleb pilkajaid, kes pilkavad seda, mis on hea, elavad omaenda ihade järgi+  ja ütlevad: „Kus on tema tõotatud kohalolek?+ Sellest ajast peale, kui meie esiisad surmaunne suikusid, on kõik jäänud täpselt nii, nagu oli loomise alguses.”+  Nad eiravad sihilikult tõsiasja, et kaua aega tagasi oli olemas taevas ja ka maa, mis seisis veest väljas ja vete vahel tänu Jumala sõnale,+  ning et nonde kaudu hävis tollane maailm veeuputuses.+  Sellesama sõna kaudu säilitatakse praegust taevast ja maad tule jaoks ning hoitakse alles jumalakartmatute inimeste kohtu- ja hävingupäevani.+  Teil, armsad, ärgu jäägu aga tähele panemata tõsiasi, et üks päev on Jehoova silmis nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev.+  Jehoova ei viivita oma tõotuse täitmisega,+ nagu mõned arvavad, vaid ta on teiega kannatlik, kuna ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid soovib, et kõik oma patte kahetseksid*.+ 10  Ent Jehoova päev+ tuleb nagu varas.+ Siis hävib taevas+ valju mürinaga*, algained lagunevad tulises kuumuses ning maa ja seal tehtud teod paljastatakse.+ 11  Kuna see kõik on määratud niiviisi lagunema, mõelge, millised peaksite siis teie olema. Te peaksite käituma pühalt ja teenima Jumalat pühendumusega, 12  oodates ja hoolega meeles pidades Jehoova päeva,*+ mille tõttu taevas hävib+ tules ja algained sulavad tulises kuumuses. 13  Meie aga ootame tema tõotuse kohaselt uut taevast ja uut maad,+ kus elab õigus.+ 14  Seepärast, armsad, seda oodates tehke kõik, mis suudate, et Jumal leiaks teid olevat ühegi plekita, veatud ja temaga rahus.+ 15  Meie isanda kannatlikkus tähendab päästet, nagu ka meie armas vend Paulus Jumala antud tarkust mööda teile on kirjutanud+ 16  ja rääkinud neist asjust, nii nagu ta teeb kõigis oma kirjades. Neis on aga mõndagi, millest on raske aru saada ning mida asjatundmatud* ja ebakindlad inimesed väänavad — nagu ka ülejäänud pühakirja — omaenda hukatuseks. 17  Armsad, kuna te teate seda ette, püsige valvel, et kurjade inimeste pettus teid eksiteele ei viiks ning te ei lööks kõikuma.+ 18  Selle asemel saagu teile üha rohkem osaks meie isanda ja päästja Jeesus Kristuse armu ning teie teadmised tema kohta kasvagu. Temale kuulugu au nüüd ja igavesti! Aamen.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ette kuulutanud”.
Sõna-sõnalt „mõtteviisi parandaksid”.
Võib tõlkida ka „vihinaga”.
Võib tõlkida ka „ja igatsedes Jehoova päeva tulekut”, „ja kiirendades Jehoova päeva tulekut”.
Võib tõlkida ka „õpetamata”.

Kommentaarid

Pildid ja videod