2. Moosese 6:1–30

6  Siis Jehoova ütles Moosesele: „Nüüd saad sa näha, mida ma vaaraole teen.+ Vägeva käe sunnil laseb ta rahval minna ja vägeva käe sunnil ajab ta tema oma maalt välja.”+  Jumal jätkas ja ütles Moosesele: „Mina olen Jehoova.  Ma ilmutasin end Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile kui kõikvõimas Jumal,+ aga oma nime Jehoova+ kohta ma neile kõike ei avaldanud.+  Ka sõlmisin ma nendega lepingu, et annan neile Kaananimaa, selle maa, kus nad võõrana elasid.+  Ma olen kuulnud, kuidas iisraellased egiptlaste orjuses ägavad, ja mul on meeles oma leping.+  Seepärast ütle iisraellastele: „Mina olen Jehoova ja ma vabastan teid egiptlaste ikke alt ning päästan teid nende orjusest.+ Ma nõuan teid tagasi väljasirutatud* käsivarre ja suure kohtumõistmisega.+  Ma võtan teid oma rahvaks ja olen teie Jumal.+ Ja te mõistate, et mina olen Jehoova, teie Jumal, kes vabastab teid egiptlaste ikke alt.  Ma viin teid maale, mille ma olen vandega tõotanud anda Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Ma annan selle teile omandiks.+ Mina olen Jehoova.””+  Hiljem andis Mooses selle sõnumi edasi iisraellastele, aga nad ei kuulanud Moosest rõhutud meeleolu ja raske orjuse tõttu.+ 10  Siis ütles Jehoova Moosesele: 11  „Mine räägi vaaraole, Egiptuse kuningale, et ta laseks iisraellastel oma maalt lahkuda.” 12  Kuid Mooses vastas Jehoovale: „Iisraellased ei kuulanud mind.+ Miks peaks siis vaarao mind kuulda võtma? Mul on ju kõnelemisega raskusi.”+ 13  Aga Jehoova ütles Moosesele ja Aaronile uuesti, mis korraldused neil tuleb iisraellastele ja vaaraole, Egiptuse kuningale, edastada, et iisraellased Egiptusemaalt ära tuua. 14  Need on iisraellaste suguvõsade peamehed: Ruubeni, Iisraeli esmasündinu+ pojad olid Hanok, Pallu, Hesron ja Karmi.+ Need on Ruubeni suguvõsad. 15  Siimeoni pojad olid Jemuel, Jaamin, Ohad, Jaakin, Sohar ja kaananlanna poeg Šaul.+ Need on Siimeoni suguvõsad. 16  Need on Leevi+ poegade nimed ja nende põlvnemisliinid. Leevi pojad olid Geerson, Kehat ja Merari.+ Leevi elas 137-aastaseks. 17  Geersoni pojad olid Libni ja Simei, kes pandi kirja oma suguvõsadega.+ 18  Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.+ Kehat elas 133-aastaseks. 19  Merari pojad olid Mahli ja Muusi. Need olid leviitide suguvõsad nende põlvnemisliinide järgi.+ 20  Amram võttis endale naiseks Jookebedi, oma isa õe.+ See sünnitas talle Aaroni ja Moosese.+ Amram elas 137-aastaseks. 21  Jishari pojad olid Korah,+ Nefeg ja Sikri. 22  Ussieli pojad olid Miisael, Elsafan+ ja Sitri. 23  Aaron võttis endale naiseks Eliseba, Amminadabi tütre, Nahsoni+ õe. See sünnitas talle Naadabi, Abihu, Eleasari ja Iitamari.+ 24  Korahi pojad olid Assir, Elkana ja Abiasaf.+ Need olid korahlaste suguvõsad.+ 25  Eleasar,+ Aaroni poeg, võttis endale naise Puutieli tütreist, ja see sünnitas talle Piinehase.+ Need on leviitide suguvõsade peamehed nende suguvõsade kaupa.+ 26  See on Aaroni ja Moosese sugupuu, nende, kellele Jehoova ütles: „Tooge iisraellased Egiptusemaalt välja rühmadeks koondatuna.”+ 27  Need olid needsamad Mooses ja Aaron, kes rääkisid vaaraoga, Egiptuse kuningaga, et iisraellased Egiptusest välja tuua.+ 28  Sel päeval, mil Jehoova rääkis Moosesega Egiptusemaal, 29  ütles Jehoova talle: „Mina olen Jehoova. Anna vaaraole, Egiptuse kuningale, teada kõik, mis ma sulle räägin!” 30  Mooses aga vastas Jehoovale: „Mul on kõnelemisega raskusi. Miks peaks vaarao mind kuulda võtma?”+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „tugeva”.

Kommentaarid

Pildid ja videod