2. Moosese 12:1–51

12  Jehoova ütles Moosesele ja Aaronile Egiptusemaal:  „See kuu olgu teil esimene kuu, see olgu teil aasta esimene kuu.*+  Rääkige terve Iisraeli kogudusega ja öelge: „Selle kuu kümnendal päeval võtku igaüks endale tall+ pere peale, üks tall maja kohta.  Aga kui pere on talle jaoks liiga väike, siis söögu pere seda oma majas koos lähima naabriperega. Arvestage välja, kui palju igaüks sööb.  Tall olgu veatu+ üheaastane isasloom. Võtke see noorte jäärade või sikkude hulgast.  Hoolitsege tema eest kuni selle kuu neljateistkümnenda päevani.+ Iga Iisraeli pere tapku tall videviku ajal*.+  Nad võtku verd ja määrigu seda kummalegi uksepiidale ning ukse pealispuule majas, kus nad seda söövad.+  Nad söögu liha selsamal ööl.+ Nad küpsetagu seda tulel ja söögu seda koos hapnemata leiva+ ja kibedate rohttaimedega.+  Ärge sööge midagi sellest lihast toorelt ega vees keedetult, vaid küpsetage see tall tulel ühes pea, jalgade ja sisikonnaga. 10  Ärge jätke sellest hommikuks midagi alles; kõik mis jääb üle, tuleb põletada.+ 11  Sööge seda vöö vööl, sandaalid jalas ja kepp käes. Sööge seda kiiruga. See on paasaohver* Jehoova auks. 12  Ma käin sel ööl Egiptusemaa läbi ja surman iga esmasündinu, nii inimese kui ka looma.+ Ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle.+ Mina olen Jehoova. 13  Veri on tundemärgiks majadel, kus te viibite. Kui ma näen verd, lähen ma teist mööda, nii et see nuhtlus ei hävita teid, kui ma löön Egiptusemaad.+ 14  See päev jäägu teile mälestuspäevaks, mida teil tuleb tähistada kui Jehoova püha põlvest põlve. Selle tähistamine olgu teile alaliseks seaduseks. 15  Seitse päeva sööge hapnemata leiba.+ Esimesel päeval kõrvaldage oma majadest haputainas, sest kui keegi sööb nende seitsme päeva jooksul midagi hapnenut, tuleb ta iisraellaste hulgast hävitada. 16  Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek, samuti olgu püha kokkutulek seitsmendal päeval.+ Nendel päevadel ei tohi te teha mingit tööd, te võite valmistada vaid süüa. 17  Pidage hapnemata leibade püha,+ sest just sel päeval viin ma teie suure rahva Egiptusemaalt välja. Tähistage seda päeva põlvest põlve, see olgu teile alaliseks seaduseks. 18  Sööge hapnemata leiba esimese kuu neljateistkümnenda päeva õhtust kahekümne esimese päeva õhtuni.+ 19  Seitse päeva ei tohi teie majades leiduda haputainast, sest kui keegi sööb midagi hapnenut, olgu ta muulane või iisraellane,+ tuleb ta Iisraeli kogudusest hävitada.+ 20  Te ei tohi süüa midagi hapnenut. Kõigis oma majades tuleb teil süüa hapnemata leiba.”” 21  Otsekohe kutsus Mooses kõik Iisraeli vanemad+ ja ütles neile: „Minge ja valige oma perele lamba- või kitsetall ning tapke paasaohver. 22  Seejärel kastke iisopikimp verekaussi ning määrige verd oma ukse pealispuule ja mõlemale uksepiidale. Mitte keegi teist ärgu väljugu oma majast hommikuni. 23  Kui siis Jehoova läheb egiptlasi nuhtlema ning näeb ukse pealispuul ja mõlemal uksepiidal verd, läheb Jehoova sellest uksest mööda ega luba surmaval nuhtlusel teie majadesse tulla.+ 24  Selle sündmuse tähistamine olgu teile ja teie poegadele alaliseks seaduseks.+ 25  Teil tuleb seda tähistada, kui te jõuate maale, mille Jehoova teile annab, nagu ta on öelnud.+ 26  Kui teie pojad küsivad, miks seda püha peetakse,+ 27  siis vastake: „See on paasaohver Jehoova auks, kes läks mööda iisraellaste majadest Egiptuses, kui ta nuhtles egiptlasi, aga päästis meie pered.”” Siis rahvas laskus põlvili ja kummardas maani. 28  Iisraellased tegid, nagu Jehoova oli Moosest ja Aaronit käskinud.+ Nad tegid täpselt nii. 29  Keskööl surmas Jehoova Egiptusemaal kõik esmasündinud,+ troonil istuva vaarao esmasündinust vangi esmasündinuni ning kõik kariloomade esmasündinud.+ 30  Öösel tõusid vaarao, kõik ta sulased ja kõik teised egiptlased, ning egiptlaste seast kostis suur hala, sest ei leidunud ainsatki maja, kus poleks olnud surnut.+ 31  Otsekohe kutsus vaarao öösel Moosese ja Aaroni+ ning ütles: „Minge ära mu rahva hulgast, nii teie kui ka teised iisraellased! Minge ja teenige Jehoovat, nagu te tahtsite.+ 32  Võtke oma lambad, kitsed ja veised, nagu te soovisite, ja minge.+ Paluge ka, et Jumal mind õnnistaks.” 33  Egiptlased hakkasid rahvale peale käima, et nad kiiresti maalt lahkuksid,+ öeldes: „Muidu oleme kõik varsti surnud!”+ 34  Siis võttis rahvas kaasa oma hapnemata taina ning neil olid leivanõud riietesse mähituna õlal. 35  Iisraellased tegid nii, nagu Mooses oli neid käskinud, ja küsisid egiptlastelt hõbe- ja kuldasju ning riideid.+ 36  Jehoova lasi oma rahval egiptlaste silmis armu leida, nii et need andsid iisraellastele kõike, mida nad küsisid. Nii võtsid iisraellased egiptlastelt saaki.+ 37  Siis läksid iisraellased Raamsesest+ Sukkotti,+ umbes 600 000 jalameest*, peale nende veel lapsed.+ 38  Nendega läks kaasa ka palju teistest rahvastest inimesi,+ samuti lambaid, kitsi ja veiseid, arvukalt kariloomi. 39  Nad küpsetasid Egiptusest kaasa võetud tainast ümmargusi hapnemata leibu. Tainas polnud hapnenud, sest neid oli Egiptusest nii äkitselt välja aetud, et neil ei olnud aega endale teemoona valmistada.+ 40  Iisraellased, kes olid elanud Egiptuses,+ olid elanud võõrsil kokku 430 aastat*.+ 41  Selsamal päeval, kui need 430 aastat lõppesid, läks kogu Jehoova rahvas Egiptusemaalt välja. 42  See on öö, mil nad tähistavad seda, et Jehoova tõi nad Egiptusemaalt välja. Kõik iisraellased peavad tähistama seda ööd Jehoova auks põlvest põlve.+ 43  Jehoova ütles Moosesele ja Aaronile: „Need on määrused paasapüha pidamiseks. Ükski võõramaalane ei tohi paasaohvrit süüa.+ 44  Aga kui sul on mõni raha eest ostetud meesori, lõika ta ümber.+ Alles siis tohib ta seda süüa. 45  Sisserändaja ega palgatööline ei tohi seda süüa. 46  Seda tuleb süüa majas sees. Sa ei tohi seda liha majast välja viia ega murda ühtki selle luud.+ 47  Seda püha peab tähistama terve Iisraeli kogudus. 48  Kui sinu juures elab mõni muulane, kes tahab pidada paasapüha Jehoova auks, siis tuleb ümber lõigata kõik ta meessoost kodakondsed. Alles siis võib ta tulla seda tähistama. Temast saab otsekui iisraellane. Aga ükski ümberlõikamata mees ei tohi paasatalle süüa.+ 49  Sama seadus kehtib iisraellase ja muulase kohta, kes elab teie keskel.”+ 50  Kõik iisraellased tegidki nõnda, nagu Jehoova oli Moosest ja Aaronit käskinud, nad tegid täpselt nii. 51  Selsamal päeval viis Jehoova kogu Iisraeli rahva Egiptusemaalt välja.

Allmärkused

Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „aviv”.
Sõna-sõnalt „kahe õhtu vahel”. Mõnede arvates mõeldakse siin aega, mis jääb päikeseloojangu ja täieliku pimeduse saabumise vahele. Teised peavad esimeseks õhtuks aega, mil päike hakkab laskuma, ja teiseks õhtuks tegelikku päikeseloojangut.
Sõnaosa „paasa-” heebrea vaste tähendab „möödaminek”, mis viitab sellele, et Jumala ingel läks verega märgistatud majadest mööda.
Vastav heebrea sõna käib ainult meeste kohta, naisi ei loendatud.
Mõned vanad piiblitõlked näitavad, et see hõlmas nii Kaananis kui ka Egiptuses elatud aega.

Kommentaarid

Pildid ja videod