2. Kuningate 9:1–37

9  Prohvet Eliisa kutsus ühe prohvetijüngri ja ütles talle: „Sea end valmis,* võta õlipudel ja mine kiiresti Gileadi-Raamotisse.+  Kui sa sinna jõuad, otsi üles Nimsi poja Joosafati poeg Jehu.+ Mine tema juurde, käsi tal oma vendade seast püsti tõusta ja vii ta tagaruumi.  Siis võta õlipudel, vala õli talle pea peale ning ütle: „Nii teatab Jehoova: „Ma võian sind Iisraeli kuningaks!””+ Seejärel ava uks ja põgene viivitamata!”  Prohveti teener läkski Gileadi-Raamotisse.  Kui ta kohale jõudis, nägi ta seal väepealikke istumas. Ta ütles: „Mul on sulle sõnum, pealik!” Jehu küsis: „Kellele meie hulgast?” Ta vastas: „Sinule, pealik!”  Jehu tõusis ja läks majja. Teener valas ta pea peale õli ja ütles: „Nii teatab Iisraeli Jumal Jehoova: „Ma võian sind Jehoova rahva Iisraeli kuningaks!+  Sa pead hävitama oma isanda Ahabi soo, sest nii maksan ma Iisebelile kätte oma prohvetite ja kõigi Jehoova teenijate eest, kes tema käe läbi surid.+  Kogu Ahabi sugu peab hukkuma. Ma hävitan Ahabilt kõik mehed*, sealhulgas abitud ja nõrgad Iisraelis.+  Ma teen Ahabi sooga, nagu ma tegin Nebati poja Jerobeami sooga+ ja Ahija poja Baesa sooga.+ 10  Aga Iisebeli söövad Jisreeli maatükil koerad+ ning teda ei maeta.”” Seejärel avas ta ukse ja põgenes.+ 11  Kui Jehu läks tagasi oma isanda sulaste juurde, küsisid need: „Kas kõik on korras? Miks see hull sinu juurde tuli?” Tema vastas: „Eks te tea neid hulle ja nende jutte.” 12  Kuid nemad ütlesid: „See pole tõsi! Räägi, mis ta ütles!” Tema vastas: „Ta rääkis mulle seda ja teist ning ütles: „Nii teatab Jehoova: „Ma võian sind Iisraeli kuningaks!”””+ 13  Otsekohe võttis igaüks oma pealisrõiva ja pani tema jalge ette astmetele.+ Siis nad puhusid sarve ja hüüdsid: „Jehu on saanud kuningaks!”+ 14  Seejärel hakkas Nimsi poja Joosafati poeg Jehu+ Joorami vastu salanõu sepitsema. Jooram koos kogu Iisraeliga oli olnud kaitsmas Gileadi-Raamotit+ Süüria kuninga Hasaeli+ eest. 15  Pärast seda oli kuningas Jooram tagasi Jisreeli+ pöördunud, et ravida haavu, mis ta oli Süüria kuninga Hasaeli vastu sõdides saanud.+ Nüüd ütles Jehu: „Kui te olete minu poolt, siis ärge laske kellelgi linnast põgeneda ja minna sellest Jisreeli teatama.” 16  Seejärel hüppas Jehu vankrisse ja sõitis Jisreeli, kus Jooram oma haavu ravis. Juuda kuningas Ahasja oli tulnud Jooramit vaatama. 17  Valvur Jisreeli vahitornis nägi Jehut ühes meestejõuguga lähenemas ning teatas otsekohe: „Ma näen, et mehi tuleb nagu murdu!” Seepeale ütles Jooram: „Saatke üks ratsanik neile vastu ja las ta küsib: „Kas tulete rahuga?”” 18  Ratsanik läks neile vastu ja ütles: „Kuningas küsib, kas tulete rahuga.” Kuid Jehu vastas: „Mis on sinul rahuga pistmist! Järgne mulle!” Valvur teatas: „Käskjalg jõudis nendeni, aga ta ei tule tagasi.” 19  Siis saadeti välja teine ratsanik. Kui ta nende juurde jõudis, ütles ta: „Kuningas küsib, kas tulete rahuga.” Kuid Jehu vastas: „Mis on sinul rahuga pistmist! Järgne mulle!” 20  Valvur teatas: „Ratsanik jõudis nendeni, aga ta ei tule tagasi. Ja kihutamine on kangesti Nimsi pojapoja Jehu kihutamise moodi, sest too kihutab nagu hull!” 21  Jooram andis käsu: „Rakendage hobused!” Siis rakendati hobused tema sõjavankri ette ning Iisraeli kuningas Jooram ja Juuda kuningas Ahasja+ läksid kumbki oma vankris Jehule vastu. Nad said temaga kokku jisreellase Naaboti+ maatükil. 22  Kui Jooram nägi Jehut, küsis ta: „Kas tuled rahuga, Jehu?” Kuid Jehu vastas: „Mis rahu saab olla senikaua, kui su ema Iisebeli+ hooramist ja nõidumist on nii palju?”+ 23  Sedamaid pööras Jooram oma vankri ümber, et põgeneda, ning hüüdis Ahasjale: „Meid on reedetud, Ahasja!” 24  Jehu võttis vibu ja lasi Jooramile selga, nii et nool läbistas ta südame ning ta kukkus vankris kokku. 25  Jehu ütles oma vankrisõdurile Bidkarile: „Viska ta jisreellase Naaboti+ maatükile. Mäletad, kui me sõitsime tema isa Ahabi taga, ütles Jehoova tema kohta:+ 26  „„Nii kindlasti, kui ma nägin eile Naaboti ja ta poegade verd,”+ lausub Jehoova, „tasun ma sulle kätte+ selsamal maatükil,” lausub Jehoova.” Seepärast viska ta sellele maatükile, nagu Jehoova on öelnud.”+ 27  Kui Juuda kuningas Ahasja+ seda nägi, põgenes ta aiamaja teed pidi. (Mõne aja pärast hakkas Jehu teda taga ajama ning andis käsu: „Lööge ka tema maha!” Nad haavasid Ahasjat, kui ta sõitis oma vankris Guuri poole, mis asub Jibleami+ lähedal. Kuid tal õnnestus põgeneda Megiddosse, kus ta lõpuks suri. 28  Tema sulased viisid ta vankris Jeruusalemma ja matsid ta tema esiisade juurde Taaveti linna.+ 29  Ahasja+ oli saanud Juuda kuningaks Ahabi poja Joorami 11. aastal.) 30  Jehu tuli Jisreeli+ ja Iisebel+ sai sellest teada. Ta värvis silmad mustaks, kaunistas pea ning vaatas aknast välja. 31  Kui Jehu väravast sisse tuli, küsis Iisebel: „Kas Simri, oma isanda tapja käsi käis hästi?”+ 32  Jehu vaatas üles ja hüüdis: „Kes on minu poolt? Kes?”+ Otsekohe vaatas kaks-kolm õukonnaametnikku alla tema poole. 33  Ta ütles: „Lükake ta alla!” Nad lükkasid Iisebeli alla ning verd pritsis seina ja hobuste peale ning Jehu hobused trampisid ta peal. 34  Seejärel läks Jehu sisse, sõi ja jõi ning ütles siis: „Palun hoolitsege selle äraneetud naise eest ja matke ta, sest ta oli ikkagi kuninga tütar.”+ 35  Ent kui nad läksid teda matma, ei leidnud nad muud kui tema pealuu ning jala- ja käelabad.+ 36  Kui nad Jehu juurde tagasi tulid ja sellest rääkisid, ütles tema: „Nii täitus Jehoova sõna,+ mis ta rääkis oma teenija tisbelase Eelija kaudu, kui ütles: „Koerad söövad Iisebeli liha Jisreeli maatükil.+ 37  Iisebeli laip jääb Jisreeli maatükile sõnnikuks, nii et keegi ei saa öelda: „See on Iisebel.”””

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kinnita rõiva alumine äär vöö vahele”.
Sõna-sõnalt „vastu seina kusijad”. Põlastav heebrea väljend meeste kohta.

Kommentaarid

Pildid ja videod