2. Kuningate 10:1–36

10  Ahabil+ oli Samaarias 70 poega. Seetõttu kirjutas Jehu kirjad ja saatis need Samaariasse Jisreeli peameestele, vanematele+ ja Ahabi laste kasvatajatele. Neis oli kirjas:  „Kui te saate selle kirja kätte ja teie juures on teie isanda pojad ning teil on ka sõjavankrid, hobused, kindlustatud linn ja relvad,  siis valige oma isanda poegadest kõige parem ja sobivam ning tõstke ta tema isa troonile. Seejärel sõdige oma isanda soo eest.”  Neid aga haaras hirm ja nad ütlesid: „Kaks kuningat ei jäänud tema ees püsima,+ kuidas siis meie jääksime?”  Selle peale saatsid kojaülem, linnapealik, vanemad ja kasvatajad Jehule sõnumi: „Me oleme sinu sulased ja teeme kõik, mis sa käsid. Me ei tõsta kedagi kuningaks. Tee, mis on sinu silmis õige.”  Siis kirjutas Jehu neile teise kirja, kus seisis: „Kui te olete minu poolt ja kuuletute mulle, siis tooge oma isanda poegade pead homme sel ajal minu juurde Jisreeli.” 70 kuningapoega olid parajasti linna suursuguste meeste, oma kasvatajate juures.  Kui see kiri kasvatajateni jõudis, tapsid nad 70 kuningapoega,+ panid nende pead korvidesse ja saatsid Jehule Jisreeli.  Käskjalg tuli ja teatas talle: „Toodi kuningapoegade pead.” Jehu andis käsu: „Pange need linnavärava juurde kahte hunnikusse ja jätke sinna kuni hommikuni!”  Hommikul läks Jehu välja, seisis rahva ette ja ütles: „Teie olete süüta! Mina pidasin salanõu oma isanda vastu ja tapsin ta.+ Aga kes lõi maha kõik need siin? 10  Teadke siis, et mitte ükski Jehoova sõna, mis Jehoova on Ahabi soo kohta rääkinud, ei lähe tühja.+ Jehoova on viinud täide, mis ta on oma teenija Eelija kaudu rääkinud.”+ 11  Seejärel lõi Jehu maha kõik, kes olid Ahabi soost Jisreeli järele jäänud, samuti kõik tema suursugused mehed, usaldusalused ja preestrid,+ ta ei jätnud tema omadest kedagi ellu.+ 12  Siis asus Jehu teele Samaaria poole ning jõudis majani, kus pügati lambaid. 13  Seal kohtas Jehu Juuda kuninga Ahasja+ vendi. Kui ta neilt küsis, kes nad on, vastasid need: „Me oleme Ahasja vennad ja läheme vaatama, kuidas elavad kuningapojad ja kuninganna pojad.” 14  Otsekohe andis Jehu käsu: „Võtke nad elusalt kinni!” Nad võeti kinni ja tapeti lambapügamismaja veemahuti juures, kokku 42 meest. Ta ei jätnud neist ainsatki ellu.+ 15  Kui ta sealt edasi läks, kohtas ta Reekabi+ poega Joonadabi,+ kes oli teel tema juurde. Jehu tervitas teda ja küsis: „Kas sinu süda on täielikult minuga, nii nagu minu süda on sinuga?” Joonadab vastas: „On küll!” „Kui nii, siis anna mulle käsi!” Joonadab andis talle käe ning Jehu tõmbas ta enda juurde vankrisse 16  ja ütles: „Tule minuga ja sa näed, et ma ei salli seda, kui Jehoovale truudust murtakse!”+ Ja Joonadab sõitis koos Jehuga tema sõjavankris. 17  Jehu jõudis Samaariasse ja lõi seal maha kõik, kes olid Ahabi soost Samaariasse järele jäänud,+ nii nagu Jehoova oli Eelijale öelnud.+ 18  Siis kogus Jehu rahva kokku ja ütles: „Ahab tegi Baali kummardamiseks vähe,+ kuid Jehu teeb palju. 19  Kutsuge nüüd minu juurde kõik Baali prohvetid,+ kõik tema kummardajad ja preestrid.+ Mitte keegi ei tohi puududa, sest ma toon Baalile suure ohvri. Keda kohal pole, see ei jää elama!” Jehul oli aga kaval plaan Baali kummardajad hukata. 20  Jehu jätkas: „Kuulutage Baali auks välja pühalik kokkutulek!” See kuulutatigi välja. 21  Seejärel saatis Jehu sõna üle kogu Iisraeli ning kõik Baali kummardajad tulid kokku. Mitte ükski ei jätnud tulemata. Nad tulid Baali templisse+ ning see sai puupüsti täis. 22  Nüüd andis Jehu rõivakambri ülevaatajale käsu: „Too kõigile Baali kummardajatele riided!” ja see tõi. 23  Seejärel läks Jehu koos Reekabi poja Joonadabiga+ Baali templisse ja ütles Baali kummardajatele: „Vaadake hoolega järele, et siin poleks ühtki Jehoova teenijat, vaid ainult Baali kummardajad.” 24  Siis läksid nad ohverdama tapa- ja põletusohvreid. Aga Jehu oli paigutanud õue 80 meest ja öelnud neile: „Kui mõni neist, kelle ma teie kätte annan, peaks pääsema, siis nõuan ma elu elu vastu.” 25  Kui Jehu oli põletusohvri ohverdanud, ütles ta oma ihukaitsjatele ja vankrisõduritele: „Tulge ja tapke nad! Ärge laske kellelgi põgeneda!”+ Ihukaitsjad ja vankrisõdurid tapsid nad mõõgaga ja viskasid nad välja ning jõudsid lõpuks Baali templi seesmise pühamuni*. 26  Siis tõid nad välja Baali templi pühad sambad+ ja põletasid need ära.+ 27  Samuti lõhkusid nad maha Baali püha samba+ ja terve Baali templi.+ Sellest sai käimla ja seda on see tänini. 28  Nii hävitas Jehu Iisraelist Baali. 29  Aga ta ei loobunud Nebati poja Jerobeami pattudest, millega too oli pannud Iisraeli patustama, vaid jättis kuldvasikad Peetelisse ja Daani alles.+ 30  Siis Jehoova ütles Jehule: „Kuna sa oled teinud head, seda, mis on minu silmis õige, ning oled teinud Ahabi sooga,+ mis mul oli südamel, siis istuvad su pojad Iisraeli troonil+ kuni neljanda põlveni.” 31  Aga Jehu ei hoolinud sellest, et järgida kogu südamest Iisraeli Jumala Jehoova seadusi.+ Ta ei loobunud Jerobeami pattudest, millega too oli pannud Iisraeli patustama.+ 32  Neil päevil hakkas Jehoova Iisraeli maa-ala vähehaaval kahandama. Hasael ründas iisraellasi kogu maal:+ 33  Jordanist ida pool, kogu Gileadimaal, kus elavad gaadlased, ruubenlased ja manasselased,+ Aroerist Arnoni vadi ääres kuni Gileadi ja Baasanini.+ 34  Kõik muu Jehu kohta ning kõik, mis ta tegi, ja tema vägevad teod on kirjas Iisraeli kuningate kroonikaraamatus. 35  Jehu läks puhkama oma esiisade juurde ja ta maeti Samaariasse. Tema asemel sai kuningaks ta poeg Jooahas.+ 36  Jehu valitses Samaariast Iisraeli üle 28 aastat.

Allmärkused

Sõna-sõnalt „linnani”; tõenäoliselt kindluselaadne ehitis.

Kommentaarid

Pildid ja videod