2. Ajaraamat 29:1–36

29  Hiskija+ oli kuningaks saades 25-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 29 aastat. Tema ema oli Abija, Sakarja tütar.+  Hiskija tegi, mis oli Jehoova silmis õige,+ nagu oli teinud tema esiisa Taavet.+  Esimese valitsusaasta esimesel kuul avas ta Jehoova koja uksed ja tegi need korda.+  Siis kutsus ta idapoolsele väljakule kokku preestrid ja leviidid  ning ütles neile: „Kuulake mind, leviidid! Pühitsege end+ ja oma esiisade Jumala Jehoova koda ning kõrvaldage pühast paigast kõik ebapuhas.+  Meie isad ei olnud ustavad, vaid tegid meie Jumala Jehoova silmis kurja.+ Nad hülgasid ta, pöörasid talle selja ega suhtunud Jehoova pühamusse austusega.+  Samuti sulgesid nad eeskoja uksed+ ja kustutasid lambid.+ Nad ei põletanud enam suitsutusrohtu+ ega ohverdanud Iisraeli Jumalale pühas paigas põletusohvreid.+  Seepärast Jehoova vihastus Juuda ja Jeruusalemma peale+ ning tegi nad kohutavaks ja hämmastust tekitavaks vaatepildiks, vilistamise* põhjuseks, nagu te seda oma silmaga näete.+  Meie esiisad langesid mõõga läbi+ ning meie pojad, tütred ja naised viidi vangi.+ 10  Aga mul on südames soov teha leping Iisraeli Jumala Jehoovaga,+ et tema tuline viha meie pealt ära pöörduks. 11  Mu pojad, nüüd pole aeg oma kohustusi hooletusse jätta,* sest teid on Jehoova valinud enda ees seisma, teda teenima+ ja temale ohvrisuitsu tõusta laskma.”+ 12  Siis asusid leviidid tegutsema. Nendeks olid kehatlastest+ Amaasai poeg Mahat ja Asarja poeg Joel, merarlastest+ Abdi poeg Kiis ja Jehalleleeli poeg Asarja, geersonlastest+ Simma poeg Joah ja Joahi poeg Eeden, 13  Elisafani poegadest Siimri ja Jeuel, Aasafi+ poegadest Sakarja ja Mattanja, 14  Heemani+ poegadest Jehiel ja Simei, Jedutuuni+ poegadest Semaja ja Ussiel. 15  Nad kutsusid kokku oma vennad, pühitsesid end ja läksid Jehoova koda puhastama, nagu kuningas oli kooskõlas Jehoova sõnadega käskinud. + 16  Preestrid läksid Jehoova kotta ja hakkasid seda puhastama. Nad tõid kõik ebapuhtad asjad, mis nad Jehoova templist leidsid, Jehoova koja õue+ ning leviidid viisid need ära Kidroni orgu.+ 17  Nad alustasid pühitsemist esimese kuu esimesel päeval ning kaheksandal päeval jõudsid nad Jehoova koja eeskojani.+ Nad pühitsesid Jehoova koda kaheksa päeva ning said töö valmis esimese kuu kuueteistkümnendal päeval. 18  Seejärel läksid nad kuningas Hiskija juurde ja ütlesid: „Me oleme puhastanud kogu Jehoova koja, põletusohvrialtari+ ja kõik selle riistad+ ning leivalaua+ ja kõik selle riistad. 19  Me oleme korda teinud ja pühitsenud kõik riistad,+ mis ustavusetu kuningas Aahas oma valitsusajal kõrvale heitis,+ ning need on nüüd Jehoova altari ees.” 20  Kuningas Hiskija tõusis hommikul vara, kutsus kokku linna peamehed ja nad läksid Jehoova kotta. 21  Nad tõid seitse pulli, seitse jäära, seitse jäärtalle ja seitse sikku patuohvriks kuningriigi, pühamu ja Juuda eest.+ Kuningas käskis preestritel, Aaroni järeltulijatel, ohverdada need Jehoova altaril. 22  Kõigepealt tapeti pullid+ ning preestrid piserdasid nende verd altari peale,+ siis tapeti jäärad ja piserdati nende verd altari peale ning seejärel tapeti jäärtalled ja piserdati nende verd altari peale. 23  Pärast seda toodi patuohvrisikud kuninga ja koguduse ette ning nad panid käed nende peale. 24  Preestrid tapsid sikud ja ohverdasid nende vere altaril patuohvriks, et tuua lepitust kogu Iisraeli eest, sest kuningas oli käskinud tuua põletusohvri ja patuohvri terve Iisraeli eest. 25  Kuningas oli pannud leviidid Jehoova kotta seisma simblite, lüürade ja teiste keelpillidega,+ nagu olid käskinud Taavet,+ kuninga nägemustenägija Gaad+ ja prohvet Naatan,+ sest sellise käsu oli Jehoova oma prohvetite kaudu andnud. 26  Leviitidel olid käes Taaveti pillid ja preestritel trompetid.+ 27  Siis käskis Hiskija ohverdada altaril põletusohvri.+ Kui ohverdamine algas, hakati trompetite ning Iisraeli kuninga Taaveti pillide saatel Jehoovale laulma. 28  Kui laul kõlas ja trompetid hüüdsid, siis terve kogudus kummardas. Kõik see kestis põletusohvri ohverdamise lõpuni. 29  Kui ohverdamine oli lõppenud, laskus kuningas oma kaaskonnaga põlvili ning kummardas maani. 30  Kuningas Hiskija ja peamehed andsid leviitidele käsu ülistada Jehoovat Taaveti ja nägemustenägija Aasafi lauludega.+ Nad tõidki rõõmuga kiitust, langesid põlvili ja kummardasid maani. 31  Hiskija ütles: „Nüüd, kus te olete Jehoovale eraldatud, tooge Jehoova kotta tapaohvreid ja tänuohvreid.” Kogudus tõigi tapa- ja tänuohvreid ning kes heast südamest tahtis anda, tõi ka põletusohvreid.+ 32  Kogudus tõi põletusohvriks 70 veist, 100 jäära ja 200 jäärtalle, kõik need toodi põletusohvriks Jehoovale.+ 33  Ja pühadeks ohvriandideks toodi 600 veist ja 3000 lammast. 34  Preestreid aga polnud piisavalt ja sellepärast ei jõudnud nad kõiki põletusohvreid ära nülgida. Niisiis tulid nende vennad leviidid neile appi,+ kuni töö sai tehtud ja kuni preestrid end pühitsesid.+ Leviidid olid suhtunud enda pühitsemisse kohusetundlikumalt kui preestrid. 35  Põletusohvreid+ ja rahuohvrite rasva,+ samuti joogiohvreid, mida ohverdati koos põletusohvritega, oli väga palju.+ Nii taastati Jehoova koja teenistus. 36  Hiskija ja kogu rahvas olid rõõmsad selle üle, mida Jumal oli nende heaks teinud,+ sest see kõik oli toimunud nii kiiresti.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „pilkamise”.
Võib tõlkida ka „nüüd pole aeg puhata”.

Kommentaarid

Pildid ja videod