2. Ajaraamat 26:1–23

26  Pärast seda tõstis kogu Juuda rahvas 16-aastase Ussija+ tema isa Amasja asemel kuningaks.+  Kui kuningas Amasja oli läinud puhkama oma esiisade juurde, ehitas Ussija üles Eeloti+ ja võttis selle tagasi Juudale.+  Ussija+ oli kuningaks saades 16-aastane ja valitses Jeruusalemmas 52 aastat. Tema ema oli Jekolja, kes oli pärit Jeruusalemmast.+  Ussija tegi, mis oli Jehoova silmis õige, nagu oli teinud tema isa Amasja.+  Kuni elas Sakarja, kes õpetas Ussijat kartma tõelist Jumalat, otsis Ussija Jumalat. Niikaua kui ta Jehoovat otsis, Jumal õnnistas teda.+  Ta läks sõdima vilistite+ vastu ning murdis läbi Gati,+ Jabne+ ja Asdodi+ müüri. Seejärel ehitas ta linnu Asdodi ümbrusse ja vilistite maale.  Jumal aitas teda võitluses vilistite, Guur-Baalis elavate araablaste+ ning meunlaste vastu.  Ammonlased+ hakkasid Ussijale andamit maksma. Tema kuulsus ulatus Egiptuseni, sest ta sai väga võimsaks.  Ussija ehitas Jeruusalemma tugevad tornid+ Nurgavärava,+ Oruvärava+ ja tugisamba juurde. 10  Ta ehitas torne+ ka kõrbesse ja kaevas* palju veemahuteid, sest tal oli suur hulk kariloomi. Sedasama tegi ta Sefelas ja lavamaal. Mägedes ja Karmelis oli tal põllumehi ja viinamäeharijaid, kuna talle meeldis tegeleda põllundusega. 11  Ussijal oli relvastatud sõjavägi, kes läks lahingusse väeosadeks jaotatuna. Kirjutaja+ Jeiel ja ametnik Maaseja, kes allusid kuninga peamehele Hananjale, olid mehed üle lugenud ja kirja pannud.+ 12  Suguvõsade peamehi, kes juhtisid neid vägevaid sõjamehi, oli kokku 2600. 13  Neile allus 307 500 lahinguvalmis sõjameest. See võimas sõjavägi aitas kuningal vaenlaste vastu võidelda.+ 14  Ussija varustas tervet armeed kilpide, piikide,+ kiivrite, soomusrüüde,+ vibude ja lingukividega.+ 15  Ta pani Jeruusalemma tornide+ ja müürinurkade peale noolte ja suurte kivide heitmiseks masinad, mis meistrid olid välja mõelnud. Tema kuulsus levis kaugele, sest teda aidati väga palju ja ta sai vägevaks. 16  Ent kui ta oli vägevaks saanud, muutus ta süda ülbeks ja see viis ta hukatusse. Ta ei olnud oma Jumalale Jehoovale ustav, vaid läks Jehoova templisse suitsutusaltaril suitsutusrohtu põletama.+ 17  Preester Asarja ja veel 80 julget Jehoova preestrit läksid talle otsekohe järele. 18  Nad astusid kuningas Ussija ette ja ütlesid talle: „Sinul, Ussija, pole õigust Jehoovale suitsutusrohtu põletada.+ Üksnes preestrid tohivad seda teha, sest nad on Aaroni järeltulijad,+ kes on pühitsetud. Mine pühamust välja! Sa ei ole olnud ustav ja selle eest Jumal Jehoova sind ei austa.” 19  Kuid Ussija, kel oli käes suitsutuspann suitsutusrohu põletamiseks, läks selle peale raevu.+ Kui ta preestrite peale vihasena Jehoova koja suitsutusaltari kõrval seisis, lõi tal preestrite nähes laubal välja pidalitõbi.+ 20  Peapreester Asarja ja kõik teised preestrid nägid tema laubal pidalitõbe ning saatsid ta sealt kiiresti välja. Ka Ussija ise ruttas minema, sest Jehoova oli teda löönud. 21  Kuningas Ussija põdes pidalitõbe elu lõpuni. Ta elas pidalitõbisena omaette majas+ ja tal ei lubatud minna Jehoova kotta. Tema poeg Jootam valitses kuningakoda ja mõistis kohut maa rahvale.+ 22  Muu Ussija kohta algusest kuni lõpuni on pannud kirja prohvet Jesaja,+ Aamotsi poeg. 23  Ussija läks puhkama oma esiisade juurde ja ta maeti oma esiisade kõrvale, kuid mitte kuningate matmispaika, vaid nende matmisväljale, sest öeldi: „Ta oli pidalitõbine.” Tema asemel sai kuningaks tema poeg Jootam.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „raius”, ilmselt kaljupinnasesse.

Kommentaarid

Pildid ja videod