2. Ajaraamat 24:1–27

24  Joas oli kuningaks saades 7-aastane+ ja ta valitses Jeruusalemmas 40 aastat. Tema ema oli Sibja, kes oli pärit Beer-Sebast.+  Kõigil preester Joojada elupäevil tegi Joas seda, mis oli Jehoova silmis õige.+  Joojada võttis talle kaks naist, kes sünnitasid talle poegi ja tütreid.  Mingi aja pärast tärkas Joase südames soov Jehoova koda korda teha.+  Ta kutsus kokku preestrid ja leviidid ning ütles neile: „Minge Juuda linnadesse ja koguge tervest Iisraelist raha oma Jumala koja iga-aastaste parandustööde jaoks.+ Ärge viivitage!” Aga leviidid ei kiirustanud tema käsku täitma.+  Siis kutsus kuningas peapreester Joojada ja ütles talle:+ „Miks sa pole leviitidelt nõudnud, et nad koguksid Juudast ja Jeruusalemmast püha maksu, mida käskis tuua Jehoova teenija Mooses,+ Iisraeli koguduse püha maksu tunnistustelgi jaoks?+  Sest Atalja,+ selle jumalatu naise pojad tungisid Jumala kotta+ ja riisusid seda ning kasutasid kõiki Jehoova koja pühi riistu Baalide kummardamisel.”  Seejärel tehti kuninga käsul kirst+ ja see seati Jehoova koja värava ette.+  Siis teatati kogu Juudas ja Jeruusalemmas, et Jehoovale peab tooma püha maksu,+ mille jumalamees Mooses oli kõrbes Iisraelile peale pannud. 10  Kõik peamehed ja kogu rahvas olid väga rõõmsad+ ning tõid annetusi ja panid kirstu, kuni see sai täis*. 11  Kui leviidid tõid kirstu, et see kuningale üle anda, ja nad nägid, et sinna on kogunenud palju raha, tulid kuninga kirjutaja ja peapreestri esindaja ning tühjendasid kirstu;+ seejärel nad viisid selle tagasi oma kohale. Nii tegid nad iga päev ja raha koguti väga palju. 12  Kuningas ja Joojada andsid raha töödejuhatajate kätte, kes hoolitsesid Jehoova kojas tehtavate tööde eest. Need omakorda palkasid kiviraidureid ja käsitöölisi Jehoova koda parandama+ ning ka raud- ja vaskseppi, et need Jehoova koda remondiksid. 13  Töödejuhatajad asusid tegutsema ja parandustööd edenesid nende käe all hästi. Nad tegid Jumala koja jälle korda ja tugevdasid seda. 14  Kui nad olid oma töödega ühele poole saanud, tõid nad ülejäänud raha kuninga ja Joojada kätte, kes lasid valmistada selle eest Jehoova koja tarbeks riistu: teenistus- ja ohverdamisriistu, peekreid ning kuld- ja hõbeasju.+ Kõigil Joojada elupäevil toodi Jehoova kojas korrapäraselt põletusohvreid.+ 15  Joojada jäi vanaks ja suri kõrges eas, 130-aastaselt. 16  Ta maeti Taaveti linna kuningate kõrvale,+ sest ta oli teinud Iisraelis head+ nii Jumalale kui ka tema kojale. 17  Pärast Joojada surma tulid Juuda peamehed ja kummardasid kuninga ees ning kuningas võttis kuulda hoopis neid. 18  Rahvas jättis maha oma esiisade Jumala Jehoova koja ning hakkas kummardama pühi tulpi ja ebajumalaid. Selle patu pärast tabas Juudat ja Jeruusalemma Jumala viha. 19  Jehoova saatis rahva sekka prohveteid, et need tooksid selle tema juurde tagasi; nad hoiatasid rahvast, aga see ei kuulanud.+ 20  Siis tuli Jumala vaim preester Joojada+ poja Sakarja peale. Ta astus rahva ette ja teatas: „Nii ütleb tõeline Jumal: „Miks te Jehoova käskudest üle astute? Teil ei lähe hästi! Kuna te olete Jehoova hüljanud, siis hülgab ka tema teid!””+ 21  Tema vastu aga sepitseti vandenõu+ ning ta visati kuninga käsul Jehoova koja õues kividega surnuks.+ 22  Kuningas Joas oli unustanud truu armastuse, mida tema isa* Joojada oli talle osutanud, ning tappis Joojada poja. See ütles surres: „Jehoova näeb seda ja tasub kätte.”+ 23  Aasta alguses* tuli Joase vastu Süüria sõjavägi ning tungis Juudasse ja Jeruusalemma.+ Süürlased tapsid kõik rahva peamehed+ ja saatsid kogu röövitud vara Damaskuse kuningale. 24  Süüria sõjavägi tuli üsna väheste meestega, kuid Jehoova andis neile võidu väga suure sõjaväe üle,+ sest rahvas oli oma esiisade Jumala Jehoova hüljanud. Nii mõistsid süürlased Joase üle kohut. 25  Kui süürlased ära läksid ja Joase raskelt haavatuna* maha jätsid, sepitsesid tema oma sulased tema vastu vandenõu, et maksta kätte preester Joojada poegade* vere eest.+ Joas tapeti omaenda voodis.+ Ta maeti Taaveti linna,+ kuid mitte kuningate matmispaika.+ 26  Vandenõulased+ olid Saabad, kes oli ammonlanna Simeati poeg, ja Jehosabad, moablanna Simriti poeg. 27  Joase poegadest ja paljudest tema kohta käivatest hukkamõistusõnumitest+ ning Jumala koja parandamisest+ on kirjutatud „Kuningate raamatu” selgitustes. Tema asemel sai kuningaks tema poeg Amasja.

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „kuni kõik olid andnud”.
St Sakarja isa.
Sõna-sõnalt „aastavahetusel”.
Võib tõlkida ka „väga haigena”.
Võib tõlkida ka „poja”. Tegemist võib olla austust väljendava mitmusliku vormiga.

Kommentaarid

Pildid ja videod