2. Ajaraamat 15:1–19

15  Siis tuli Oodedi poja Asarja peale Jumala vaim.  Asarja läks Aasa juurde ja ütles talle: „Kuulake mind, Aasa ning kogu Juuda ja Benjamin! Jehoova on teiega, kuni teie olete temaga.+ Kui te teda otsite, siis te leiate ta,+ ent kui te ta maha jätate, hülgab ta teid.+  Pikka aega ei olnud Iisraelil tõelist Jumalat, preestrit, kes õpetaks, ega ka seadust.+  Ent kui iisraellased oma hädas taas Iisraeli Jumala Jehoova poole pöördusid ja teda otsisid, siis nad leidsid ta.+  Sel ajal ei saanud keegi turvaliselt teed käia, sest kogu maal olid rahutused.  Rahva seas ühed ründasid teisi ja linn hävitas linna, sest Jumal tekitas igasuguste hädadega nende seas segadust.+  Aga teie olge tugevad ja ärge kaotage julgust,+ sest teie teod saavad tasutud!”  Kui Aasa kuulis neid sõnu ja prohvet Oodedi ennustust, sai ta julgust ning kõrvaldas jälgid ebajumalad+ kogu Juuda- ja Benjaminimaalt ning linnadest, mis ta oli Efraimi mägismaal vallutanud. Samuti ennistas ta Jehoova altari, mis oli Jehoova templi eeskoja ees.+  Ta kutsus kokku kogu Juuda ja Benjamini ning need, kes olid tulnud nende maale elama Efraimist, Manassest ja Siimeonist,+ sest Iisraelist olid paljud üle tulnud tema poolele, kui nägid, et tema Jumal Jehoova on temaga. 10  Nad kogunesid Jeruusalemma Aasa 15. valitsusaasta kolmandal kuul. 11  Sel päeval ohverdasid nad Jehoovale oma sõjasaagist 700 veist ja 7000 lammast. 12  Ja nad sõlmisid lepingu, lubades otsida oma esiisade Jumalat Jehoovat kogu südamest ja kogu hingest.+ 13  Aga see, kes ei otsinud Iisraeli Jumalat Jehoovat, tuli surmata, olgu ta noor või vana, mees või naine.+ 14  Nad andsid Jehoovale vande valjul häälel ja rõõmuhõisete saatel ning puhusid trompeteid ja sarvi. 15  Kogu Juuda rõõmustas selle vande üle, sest nad olid selle andnud kogu südamest ning nad olid otsinud Jehoovat kogu hingest ja olid ta leidnud.+ Siis andis Jehoova neile ümberringi rahu.+ 16  Kuningas Aasa kõrvaldas isegi oma vanaema Maaka+ kuninganna kõrgest seisusest, sest see oli teinud püha tulba kummardamiseks rõveda kuju.+ Aasa kiskus tema rõveda ebajumalakuju maha, purustas selle ja põletas Kidroni orus.+ 17  Aga ohvripaiku ei kõrvaldatud+ Iisraelist.+ Siiski oli Aasa süda täielikult Jumalaga kogu tema eluaja.*+ 18  Ta viis Jumala kotta kõik, mille tema ja ta isa olid pühitsenud: hõbeda, kulla ja igasugused riistad.+ 19  Sõdu ei olnud kuni Aasa 35. valitsusaastani.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „siiski oli Aasa kogu südamest Jumalale pühendunud kogu oma eluaja”.

Kommentaarid

Pildid ja videod