1. Timoteosele 6:1–21

6  Orjaikkes olija pidagu enda omanikku täie austuse vääriliseks,+ et Jumala nimest ja õpetusest ei räägitaks halba.+  Kellel on usklik omanik, ärgu suhtugu temasse sellepärast lugupidamatult, et ta on vend, vaid teenigu teda veel meelsamini, sest tema töö toob ju kasu usukaaslasele ja armsale vennale. Seda õpeta ja õhuta tegema.  Kui keegi õpetab midagi muud ega nõustu meie isanda Jeesus Kristuse õige* õpetuse+ ja juhatusega, mis näitab, kuidas tuleb Jumalat teenida,+  siis selline inimene on uhkust täis ega saa millestki aru.+ Ta tahab iga hinna eest* vastu rääkida ja sõnade üle vaielda.+ Sellest tuleb kadedust, riidu, laimu,* kurje kahtlusi,  samuti lõputut vaidlemist tühja-tähja pärast, mida õhutavad need, kelle mõtlemine on rikutud+ ja kes ei mõista enam tõde ning peavad jumalateenimist tuluallikaks.+  Muidugi toob jumalateenimine suurt tulu,+ kui inimene on rahul sellega, mis tal on.  Me pole ju midagi toonud maailma ega saa siit ka midagi ära viia.+  Seega, kui meil on olemas toit ja riided*, siis olgem rahul.+  Ent need, kes tahavad rikkaks saada, satuvad kiusatusse ja püünisesse+ ning paljude rumalate ja kahjulike soovide küüsi, need aga suruvad inimesed hukatusse ja hävingusse.+ 10  On ju rahaarmastus igasuguste halbade asjade juur. Raha ihaldades on mõned usuteelt kõrvale kaldunud ja põhjustanud endale palju valu.+ 11  Aga sina, Jumala teenija, põgene selle eest. Su sihiks olgu taotleda seda, mis on õige, teenida Jumalat pühendumusega, näidata üles usku, armastust, vastupidavust ja tasadust.+ 12  Võitle head usuvõitlust. Haara kõvasti kinni igavesest elust, mille jaoks sind on kutsutud ja millest sa oled rääkinud paljude tunnistajate ees. 13  Ma käsin sind Jumala ees, kes kõiki elus hoiab, ja Kristus Jeesuse ees, kes andis head tunnistust Pontius Pilatusele,+ 14  pidada nendest juhenditest veatult ja laitmatult kinni, kuni ilmub meie isand Jeesus Kristus,+ 15  kes on õnnelik ja ainus valitseja ja kes ilmub määratud ajal. Tema on kuningas kõigi kuningate üle ja isand kõigi isandate üle,+ 16  ainus, kes on surematu,+ kes elab ligipääsmatus valguses,+ keda ükski inimene pole näinud ega saagi näha.+ Temale kuulugu austus ja igavene vägi! Aamen. 17  Manitse neid, kes on rikkad praegusel ajastul, et nad poleks üleolevad ega loodaks rikkusele, mille peale ei saa kindel olla,+ vaid Jumalale, kes annab meile külluslikult kõike head, mida nautida.+ 18  Innusta neid tegema head, olema rikkad heade tegude poolest, heldekäelised ja valmis teistega jagama,+ 19  et nad võiksid koguda endale varandust heaks aluseks tuleviku tarvis+ ja haarata kõvasti kinni tõelisest elust.+ 20  Timoteos, hoia enda hoolde antud vara+ ning pöördu ära jumalakartmatutest tühjadest juttudest ja vastuolulistest targutustest, mis ei ole kooskõlas tõega.+ 21  Sellise „tarkusega” uhkeldades on mõned usust kõrvale kaldunud. Arm olgu teiega!

Allmärkused

Võib tõlkida ka „tervistava”, „kasuliku”.
Võib tõlkida ka „tal on haiglane soov”.
Võib tõlkida ka „solvanguid”.
Teine võimalik tähendus: „peavari”. Sõna-sõnalt „kate”.

Kommentaarid

Pildid ja videod