1. Peetruse 4:1–19

4  Kuna Kristus kannatas inimesena,+ relvastuge teiegi samasuguse mõtteviisiga*, sest kes on kannatanud, on lakanud pattu tegemast,+  nii et ta seda aega, mis tal on veel inimesena elada, ei elaks enam inimlike ihade,+ vaid Jumala tahte järgi.+  Sellest on küllalt, et teil varem kulus aeg maailma inimeste tahte täitmisele.+ Te käitusite jultunult*, elasite ohjeldamatutes ihades, jõite end purju, pidasite metsikuid pidusid, osalesite joomingutel ja jäledas ebajumalateenistuses.+  Nad imestavad, et te ei jookse enam nendega samal kõlvatuse teel, ja räägivad teist põlgusega.+  Ent neil tuleb aru anda sellele, kes on valmis kohut mõistma nii elavate kui ka surnute üle.+  Õigupoolest on head sõnumit kuulutatud ka surnutele*,+ et nad saaksid elavaks Jumala silmis ja elaksid kooskõlas tema vaimuga, kuigi inimesed mõistavad nende üle kohut välise mulje järgi.  Kõige lõpp on lähedal. Olge seepärast kaine mõistusega*+ ja alati valmis palvetama.+  Eelkõige aga armastage üksteist kogu südamest,+ sest armastus katab kinni hulga patte.+  Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata.+ 10  Teenige üksteist selle andega*, mis igaühel on, nagu Jumala mitmeti väljenduva armu tublid majapidajad.+ 11  Kui keegi räägib, siis ta rääkigu otsekui Jumala sõnumit, kui keegi teenib, siis ta toetugu jõule, mida annab Jumal,+ nii et kõiges austataks Jumalat+ Jeesus Kristuse kaudu. Temale kuulub au ja vägi igavesest ajast igavesti. Aamen. 12  Armsad, ärge imestage teid tabanud tuliste katsumuste üle,+ otsekui toimuks teiega midagi tavatut. 13  Olge hoopis rõõmsad,+ kuna te saate osa Kristuse kannatustest,+ et te võiksite hõisata ja olla ülirõõmsad ka siis, kui tema auhiilgus saab ilmsiks.+ 14  Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õnnelikud,+ sest teie peal on auhiilguse vaim, Jumala vaim. 15  Ärgu keegi teist kannatagu mõrtsuka, varga ega kurjategijana või teiste asjadesse sekkujana.+ 16  Aga kui keegi kannatab sellepärast, et ta on kristlane, siis ta ärgu tundku häbi,+ vaid ülistagu Jumalat, elades nagu kristlane. 17  Saabunud on määratud aeg kohtumõistmiseks, mis algab Jumala kojast.+ Kui see nüüd algab esmalt meist,+ milline lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda head sõnumit Jumalalt?+ 18  „Kui juba õige pääseb raskustega, mis saab siis jumalakartmatust ja patusest?”+ 19  Seepärast need, kes kannatavad Jumala tahet täites, usaldagu end head tehes ustava Looja hoolde.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „otsusekindlusega”.
Võib tõlkida ka „olite jultunud”, „käitusite häbitult”; kr aselgeia mitmuse vorm. (Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „jultunud käitumine”.)
Mõeldakse neid, kes olid oma pattude tõttu otsekui surnud.
Võib tõlkida ka „terve mõistusega”, „sellised, kes suudavad langetada häid otsuseid”.
Võib tõlkida ka „kingiga”.

Kommentaarid

Pildid ja videod